Aktuální článek
Legalizace konopí v Kanadě: 151 000 pracovních míst a hodnota více než 43 miliard dolarů

Legalizace konopí v Kanadě: 151 000 pracovních míst a hodnota více než 43 miliard dolarů

  • „Každý investovaný dolar přidal 1,09 dolaru ke kanadskému HDP a 1,02 dolaru k HDP provincie Ontario,“ uvádí se ve zprávě agentury Deloitte Canada.

Mezi říjnem 2018, kdy vstoupil v platnost zákon ukončující prohibici, a říjnem 2021 vzniklo v tomto odvětví na 151 000 nových pracovních míst. Jen v provincii Ontario přispěl konopný průmysl ve stejném období do rozpočtu 13,3 miliardami kanadských dolarů a přinesl 48 000 nových pracovních příležitostí.

Stamiliardový přínos ekonomice

Celkově měl tento nový sektor zvýšit za tři roky své existence hrubý domácí produkt (HDP) Kanady o více než 43 miliard kanadských dolarů, což je v přepočtu skoro 730 miliard korun.

Autoři odhadují, že konopný průmysl přispěl mezi říjnem 2018 a říjnem 2021 asi 15,1 miliardy kanadských dolarů do federálního rozpočtu a další 3 miliardy přinesl do rozpočtu nejlidnatější provincie Ontario. Na celostátní úrovni pak Kanada získala dalších 2,9 miliardy dolarů ve spotřebních daních a DPH.

Zpráva dále poukazuje na příležitosti a výzvy, jimž bude muset odvětví čelit. Mezi jinými se jedná o rovnoprávnost a inkluzivitu zosobněnou heslem Diversity, Equity and Inclusion (DEI) nebo problematiku ochrany životního prostředí.

Celkově měl konopný sektor zvýšit za tři roky své existence hrubý domácí produkt (HDP) Kanady v přepočtu o skoro 730 miliard korun.

“Než došlo v říjnu 2018 k legalizaci, stáli v čele prakticky všech 45 firem licencovaných pro pěstování konopí bílí muži, přičemž někteří z nich měli předchozí zkušenosti z nelegálního obchodu. Situace se v následujících letech příliš nezměnila,“ uvádí se ve zprávě.

Analýza zahrnovala více než 200 organizací – 166 z nich byli licencovaní výrobci, 56 pak byly jejich dceřiné společnosti – a 700 ředitelů a vedoucích pracovníků.

Bylo zjištěno, že 84 procent zaměstnanců ve vedoucích pozicích byli běloši. Vezmeme-li v úvahu rasu a pohlaví, zjistíme, že většina členů vyššího managementu, konkrétně 72 procent, byli bílí muži, 14 procent byli muži barevní, 12 procent tvořily bílé ženy a 2 procenta barevné ženy.

Nerovnoprávnost

Zpráva konstatuje, že jak na úrovni provincií, tak celostátně existují iniciativy a programy na podporu rovnoprávnosti a inkluzivity, požaduje ale, aby akcionáři a majitelé postupovali v této oblasti aktivněji.

„Problémy s rovnoprávností a inkluzivitou nelze vyřešit přes noc. Je ale třeba, aby je akcionáři při svém rozhodování brali v potaz,“ uvedli autoři. „Budování spravedlivějšího, rovnoprávnějšího a inkluzivnějšího průmyslového odvětví může být přínosem pro všechny.“

Zpráva dále identifikovala klíčové oblasti ochrany životního prostředí, jako je například používání zelené energie, omezení emisí skleníkových plynů, snížení spotřeby vody a objemu produkovaného odpadu, zlepšování kvality ovzduší, hledání alternativ k plastovým obalům a také boj s nelegálními výrobci.

Zdroj: vancouversun.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!