Aktuální článek
Legalizace léčebného konopí a kouření cigaret mezi mladistvými

Legalizace léčebného konopí a kouření cigaret mezi mladistvými

  • Touha začít kouřit v raném věku se u mladistvých ve státech s legálním léčebným konopím ukázala být nižší v porovnání s ostatními státy.

Američtí výzkumníci ze států Kalifornie, Massachusetts a Pensylvánie publikovali srovnávací výzkum, jehož cílem bylo porovnat vztah mezi započetím kouření cigaret u mládeže a legalizací léčebného využití konopí ve vybraných státech mezi lety 1991 až 2015.

Celkem byly analyzována data bezmála 940 000 adolescentů ze 46 amerických států. Státy byly rozděleny do dvou kategorií podle toho, zda v nich proběhla legalizace léčebného konopí před rokem 2015, nebo ne. Autoři využili metody rozdílů v rozdílech (difference-in-difference) a logistickou regresi, aby vyhodnotili vztah mezi legalizací konopné léčby a věkem, kdy mladí lidé začínají kouřit.

Jak se můžeme dočíst v abstraktu: „Dospívající začínají ve státech, kde je konopí k léčbě legální, v průměru kouřit později, a to ve všech věkových skupinách (v 8 letech nebo mladší, 9–10, 11–12, 13–14, 15–16, 17 nebo starší). Po stratifikaci výsledků vyšlo najevo, že těch, kteří si poprvé zapálili v ranějším věku, je v určitých věkových, pohlavních a rasových kategoriích méně. Žádné rozdíly v souvislosti se zavedením legální konopné léčby a věkem, kdy si mladiství dali první cigaretu, nebyly vypozorovány například u Hispánců bez ohledu na věk a Afroameričanů ve věku 8 let a méně a 17 let a více.“

Navzdory zakořeněným představám, že užívání konopí podněcuje kouření tabáku, touha začít kouřit v raném věku se u mladistvých ve státech s legálním léčebným konopím ukázala být nižší v porovnání s ostatními státy. Další výzkum by se podle autorů měl zabývat spojitostí mezi legalizací konopné léčby i rekreačního užívání, mírou užívání elektronických cigaret a věkem, kdy je člověk poprvé vyzkouší.

Zdroj: publications.sciences.ucf.edu

 

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!