Magazín Legalizace

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

s radostí Vám představujeme historicky první, ryze český magazín o konopí a konopné kultuře jménem Legalizace. Nápad vydávat konopný časopis vzešel z nutkavé potřeby objektivně a seriózně informovat o konopí ve všech jeho aspektech. Stále se nám potvrzuje fakt, že lidé okolo nás jsou v otázkách konopí nedostatečně a nepravdivě informováni, neorientují se v drogové legislativě a neví, kam se obrátit pro radu a pomoc.

Magazín Legalizace je tu pro Vás, ale máte-li pocit, že máte také co říct, neváhejte a pište nám do redakce své podněty a náměty nebo nás informujte o bezpráví, které je na konopí a jeho uživatelích pácháno, či sdílejte příběhy o vašich osobních zkušenostech. I Vaše příspěvky podnítí diskuzi o regulaci konopí, příblíží konopí ostatním a urychlí legislativní změny k nápravě a ukončení konopné prohibice.  Legalizaci konopí sami stěží vybojujeme. Dokážeme to jedině společně!

Vaše redakce