Aktuální článek
Nakopáváme legální konopí

Nakopáváme legální konopí

  • Konopná renesance u nás ještě potřebuje pár legislativních úprav.

V celospolečenské debatě o plošné legalizaci konopí se lehce ztrácí jeden podstatný fakt – některé odrůdy konopí je v České republice legální pěstovat a zpracovávat již více než dvacet let a také se tak děje. Jedná se o technické konopí a může jej pěstovat opravdu každý.

V této nové rubrice nahlédneme na historické, aktuální i potenciální využití této nesmírně užitečné rostliny. Zároveň chceme představit české pěstitele a zpracovatele a ukázat, jak se s konopím popasovali – a jak ho můžete pomoci nakopnout také vy.

Pár slov o historii

Konopí seté lidstvo využívá už od doby kamenné nejen jako zdroj potravy. Na základě archeologických nálezů je prokázána jeho domestikace jako jedné z prvních plodin před více než 10 000 lety v Japonsku a Číně. Každá civilizace v severním mírném pásu naší planety při přechodu z lovu a sběru na zemědělství začala pěstovat konopí hned po prvních obilninách. Rostlina totiž lidem přinášela jak zdroj potravy v semenech, tak i pevná vlákna ze svého stonku, ze kterých si vyráběli plátno, provazy a obuv. Konopný stonek zpracovaný na vlákno a pazdeří později sloužil jako surovina pro konopný papír i ve stavebnictví. Až do počátku 20. století bylo konopí strategickou surovinou především pro námořní velmoci – vyráběly se z něj lodní lana a plachty. Obtížný způsob získávání vlákna a pazdeří v manuálních tírnách však zapříčinil postupné vytlačování této suroviny bavlnou a později umělými vlákny.

Vynález mobilního dekortikátoru (automatické tírny), který si nechal v roce 1919 patentovat ve Spojených státech George W. Schlichten, mohl odstartovat další konopnou revoluci. Jenomže to by nesměly existovat nekalé konkurenční praktiky. Lobby textilního a papírenského průmyslu od konce první světové války podporovalo masivní očerňující kampaň proti konopí. Tehdy se poprvé začalo konopí označovat jako marihuana, aby se zdůraznila jeho spojitost s kriminalizovanou latinskoamerickou populací, a jeho omamné účinky byly v médiích hystericky zveličovány. Tažení vyvrcholilo v USA v roce 1937 přijetím zákona, který uvalil na pěstitele konopí speciální daň, a později celosvětově v roce 1961 faktickým zákazem konopí Jednotnou úmluvou OSN o omamných látkách.

Přírodou vyvážený poměr obsahových látek se během šlechtění technického i rekreačního konopí pomalu ztrácí.

Technické, léčebné i rekreační konopí jsou různé druhy geneticky stejné rostliny (Cannabis sativa L.). Rozdělení má smysl jen z pohledu právního a vzniká teprve od sedmdesátých let 20. století ve snaze rostlinu i nadále využívat za současné minimalizace možnosti získávání omamného a psychotropního THC. Během konopné prohibice byly vyšlechtěny jak odrůdy s nižším obsahem látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů k průmyslovému využití, tak i odrůdy s vyšším obsahem THC určené pro černý trh. Přirozený stav rostliny, tedy přírodou vyvážený poměr obsažených látek, se tak během obou procesů šlechtění pomalu ztrácí.

Na počátku 21. století se k tradičním možnostem využití díky technologickému výzkumu a vývoji přidávají cesty nové. Namátkou lze zmínit využití účinných látek z konopí v medicíně, kosmetice a doplňcích stravy. Jde především o většinu ze zhruba 150 doposud objevených kanabinoidů, které prokazatelně nemají psychoaktivní účinky. Řada z nich vykazuje protizánětlivé, analgetické, protiúzkostné a dokonce protinádorové vlastnosti. Dále pak vznikají nové materiály na bázi konopného stonku, jako konopné pazderodesky, cihly a tvárnice, izolační materiály a plasty. Nejnověji přibylo i využívání karbonizovaného stonku (hemp charcole) k výrobě konopných baterií nebo aktivního uhlíku.

Nejen produkty z konopí, ale i samotné jeho pěstování má jednoznačně pozitivní vliv. Konopí jako obnovitelný biologický zdroj se schopností rychle vázat oxid uhličitý z atmosféry a čistit kontaminované půdy je účinnou zbraní v boji proti globální klimatické změně. Zároveň je jednou z mála rostlin, které pomáhají včelám získat potravu v pozdním létě a hodnotnou výživou zvyšují jejich šanci na přežití zimy. A co je dobré pro včely…

Konopná renesance v Čechách

Pro obnovení produkce této u nás tradiční plodiny bylo zásadní povolení pěstování technického konopí zákonem o návykových látkách v roce 1998 a následné umožnění pěstování a využití léčebného konopí jeho novelizací v roce 2013 (v praxi od 2015). V posledních pěti letech u nás technické konopí na větší rozloze pěstuje něco mezi padesáti až sto producenty na rozloze kolem 500 hektarů. Počet pacientů užívajících léčebné konopí i lékařů jej předepisujících za stejnou dobu skokově narůstá. Společnost ztrácí iracionální strach z konopí díky tomu, že začíná vidět, kde všude může být nápomocné.

Ve snaze o obnovení dodavatelsko-odběratelského řetězce a odstraňování bariér rozvoje konopného průmyslu v České republice vzniká v květnu 2018 nezisková nevládní organizace Český konopný klastr, z. s. (CzecHemp). „Plná legalizace“ konopí má své zapálené příznivce, ale zároveň řadu stejně zapálených odpůrců. Většině společnosti však chybí byť i základní povědomí o konopné rostlině. Z toho důvodu je výrazně efektivnější upozorňovat na celou škálu možností průmyslového využití plodiny. Tisíckrát opakovaná lež o tom, že konopí je nebezpečnou drogou, se zaryla hluboko do podvědomí společnosti a lidstvo rychle zapomnělo, k čemu všemu mu konopí v minulosti sloužilo.

Potřebné legislativní úpravy

K základním technickým překážkám patří v naší zemi zpřetrhání dodavatelsko-odběratelského řetězce konopného průmyslu a s tím související kapacity infrastruktury. Většina vypěstovaného konopí se od nás vyváží a většina zpracovávaného konopí se naopak dováží. To samo zní nelogicky, neekonomicky a už vůbec ne ekologicky. Legislativní překážky vidí CzecHemp tedy především u všech možností využití rostliny, které mají potenciál ukázat její pravdivý obraz a přínos celé společnosti. České zákonodárství se ve srovnání se zbytkem světa vydalo správnou cestou. Zbývá v ní jen pokračovat a trochu zrychlit. V roce 2020 dojde v rámci legislativního procesu ke znovuotevření zákona o návykových látkách a konopářská scéna je na něj patřičně připravena. Základní požadavky na úpravu jsou čtyři:

1) Umožnění exportu léčebného konopí a stabilizace souvisejícího segmentu trhu tak, aby pacienti měli dostatek dostupného léčiva, které by zároveň neprocházelo ve skladech.

2) Zavedení tolerance limitních obsahů reziduí THC ve výrobcích z konopí. Především pak v potravinách, doplňcích stravy a kosmetice.

3) Doplnění jednotlivých konopných produktů do potravinových vyhlášek Ministerstva zemědělství za současného zajištění ochrany zdraví spotřebitelů.

4) Zavedení tolerance obsahu THC v rostlině u konopných farmářů, kteří pěstují certifikované odrůdy technického konopí a vlivem přírodních podmínek zanedbatelně překročí zákonný limit 0,3 procenta (např. vydáním jednotné metodiky posuzování obsahu THC v rostlině včetně výjimek).

Prvním dílčím úspěchem bylo uspořádání odborného parlamentního semináře „Potenciál konopí“ v Poslanecké sněmovně PČR dne 18. února 2020. Videozáznam z něj je možno shlédnout na YouTube kanálu České pirátské strany, se kterou CzecHemp akci spolupořádal. Věřím, že těmto návrhům opřeným o odborná stanoviska bude vyjádřena parlamentní podpora napříč politickým spektrem a že dosavadní vývoj je důvodem k mírnému optimismu.

Plná legalizace konopí má své zapálené příznivce, ale zároveň řadu stejně zapálených odpůrců.

Ostatně konopí v současnosti hýbe i celosvětovou a evropskou politikou. Malým příkladem je snaha o přehodnocení přístupu ke konopí v mezinárodních úmluvách, která by (snad již definitivně) měla přinést ovoce v prosinci 2020. Velkým příkladem je možnost napomoci naplnit závazky v boji s klimatickou změnou ze strategických mezinárodních dokumentů Agenda 2030 (OSN) a European Green Deal (EU). K oběma dokumentům se CzecHemp pravidelně vyjadřuje a zásadní souvislosti s konkrétními politikami shrnul na svých stránkách Czechemp.cz (viz rubrika Zdroje). Je načase, aby politika konečně dala na vědecky podložené názory místo iracionálních předsudků a obav. A právě u konopí tato výzva platí již sto let.

Pojďte do toho s námi

Pokud vám současnost i budoucnost konopí leží na srdci, pomozte nám představit tuto rostlinu širokému okolí. Vyhledávejte informace o konopí z relevantních zdrojů a vzdělávejte své příbuzné a známé. Tato rubrika se vám v tom bude snažit napomoci.

Také kupujte konopné produkty a snažte se podporovat české pěstitele a zpracovatele.

V neposlední řadě se zajímejte aktivně o legislativní proces novelizace zákona o návykových látkách a napište svému poslanci, až bude zákon projednávat Poslanecká sněmovna, a senátorovi, až bude zákon v připomínkování v horní komoře Parlamentu.


KONTAKT

Ondřej Krásný: manazer@czechemp.cz

Český konopný klastr, z. s.
Rousínov 47
473 01 Svor

www.czechemp.cz

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!