Aktuální článek
Názor lékařů: Může konopný pacient za volant?

Názor lékařů: Může konopný pacient za volant?

  • Pacient by neměl řídit bezprostředně po požití léčebného konopí a v době cca 6–8 hodin poté. 

Léčba konopím je v České republice legální již sedm let, přesto žijí oficiální pacienti neustále v nejistotě, co se týče řízení motorových vozidel. Policie ani zákon nerozlišuje, zda má v sobě řidič „léčebné“ THC nebo z doma vypěstované rostliny a konopní pacienti užívající pravidelně THC z lékárny jsou tak vystaveni riziku, že o řidičský průkaz přijdou pokaždé, když usedají za volant. 

V současnosti se bavíme o zhruba 4 000 obyvatelích této země, kteří se léčí oficiálním léčebným konopím z lékárny. Samozřejmě ne všichni jsou aktivními řidiči, ať už kvůli svému věku nebo onemocnění, přesto jsou mezi nimi minimálně desítky nebo spíše stovky pacientů, kteří za volant pravidelně usedají. Těm se dosud dostávalo maximálně kusých rad ze strany jednotlivých předepisujících lékařů, nicméně v případě pozitivního testu na THC za volantem neměli v ruce žádnou oficiální obranu. 

Doporučení vědecké rady ČLK

To se nyní alespoň částečně mění díky stanovisku, které nedávno schválilo představenstvo České lékařské komory (ČLK) na základě doporučení Vědecké rady ČLK. Píše se v něm následující: „Pokud pacient užívá konopí pro léčebné účely pod lékařským dohledem, zejména v malé dávce na noc, není důvod podat podnět k odebrání řidičského oprávnění za splnění následujících podmínek: akceptace zákazu řízení motorového vozidla pacientem bezprostředně po požití léčebného konopí a v době cca 6–8 hodin poté neřídit motorové vozidlo i po uplynutí této doby, pokud se pacient cítí být pod vlivem návykové látky.“

Pacient by neměl řídit bezprostředně po požití léčebného konopí a v době cca 6–8 hodin poté. 

Jako odůvodnění uvádí zpráva skutečnost, že „stanovisko je plně v souladu s Vyhláškou MZ ČR č. 277/2004 Sb. o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, příloha č.3 / IX. požívání psychoaktivních (psychotropních) látek, kde v bodě c) je uveden zákaz v případě že ‚pravidelně užívá psychoaktivní látky nebo léčiva, jejichž účinek nebo jejich kombinace může snížit schopnost bezpečně řídit motorové vozidlo, a to v takovém množství, které má negativní vliv na jejich řízení.‘ Dále je zohledněno i Nařízení vlády o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou, Předpis č. 41/2014 Sb., který v případě užití konopí stanoví limitní hodnotu delta-9-tetrahydrokanabinolu (9-THC) v krvi na 2 ng/ml.“

Autoři dále argumentují: „Dle současných vědomostí hladina THC v krvi při dodržení doporučeného postupu tak s vysokou pravděpodobností nedosáhne limitu daného zákonem.

Není tedy nutno paušálně pacientům zakazovat řízení, pokud neprokážeme jejich sníženou či znemožněnou schopnost řídit motorové vozidlo. V případě kontroly PČR je třeba se prokázat lékařskou zprávou či průkazkou, kde je záznam o řádné léčbě. Pokud by toto bylo PČR shledáno nedostačujícím, je třeba trvat na zápisu, zda řidič opravdu jeví známky intoxikace a trvat na lékařském vyšetření včetně odběru krve ke stanovení hladiny 9-THC (běžné orientační testy budou samozřejmě pozitivní).“

Co to znamená v praxi?

Teprve se uvidí, jak bude policie postupovat, když se řidič začne obhajovat lékařskou zprávou s tím, že užívá THC legálně k léčbě. Ostatně pokud je nám známo, policie již dnes může nahlédnout do své databáze a zjistit, zda je řidič oficiálním konopným pacientem, či nikoli – žádnou roli to však při jejím dalším postupu nehraje. Další problém spočívá v tom, že konopným pacientům žádná pacientská nebo zdravotnická organizace oficiálně uznávané kartičky nevystavuje (což by se možná mělo změnit).

Hlavním praktickým problémem může být ale to, že „doporučený postup“ užívání léčebného konopí se pacient od pacienta a lékař od lékaře mění v závislosti na daném onemocnění a symptomech. Například u pacientů s velkými bolesti, kteří užívají na noc vysoké dávky THC, lze pochybovat o tom, že na druhý den ráno „s vysokou pravděpodobností nedosáhnou limitu daného zákonem.“

Zdroj: veřejně dostupný zápis z července 2021 na straně 14 

www.lkcr.cz

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!