Aktuální článek
Nová klinická studie má ambice nastavit bezpečnou hranici THC v celospektrálních výtažcích

Nová klinická studie má ambice nastavit bezpečnou hranici THC v celospektrálních výtažcích

  • Výzkumníci tuto studii považují za jedinou možnost, jak zákonodárcům demonstrovat, že je naprosto bezpečné je vyrábět a prodávat.

V dohledné době bude provedena dosud nejrozsáhlejší studie zkoumající toxikologický dopad užívání stopového množství THC v potravinách na člověka. Jedná se o klinické testování za účasti 200 lidí a Evropská asociace technického konopí (EIHA) na něj vyčlenila více než 1,6 milionu euro. EIHA věří, že výsledek poslouží jako stavební kámen důkazního materiálu, který regulační orgány přiměje upravit povolené množství THC v potravinách.

Roztáhnout křídla

Asociace zároveň věří, že evropskému průmyslu s kanabinoidy a technickým konopím pomůže ven z „kokonu“ v podobě regulací povolujících pouze izolované CBD a umožní mu roztáhnout křídla. „Ve vztahu k toxikologickým dopadům THC obsaženého v potravinách na člověka se jedná o vůbec nejrozsáhlejší studii v historii – má potenciál změnit, jak na konopí celý svět nahlíží,“ sdělila zpravodajskému webu BusinessCann vykonná ředitelka Evropské asociace technického konopí Lorenza Romanesová. „Je to jediná možnost, jak zákonodárcům demonstrovat, že je naprosto bezpečné vyrábět a prodávat – a zejména konzumovat – celospektrální konopné doplňky stravy obsahující veškeré kanabinoidy a kanabinoidní kyseliny.“

Jsme přesvědčeni, že stávající hranice pro povolené množství THC je neadekvátní.

Kdybychom se podle Romanesové měli navždy držet stávajících evropských omezení, pak by budoucnost pro celospektrální výtažky vypadala velice bledě. To je podle EIHA třeba změnit.

„Náš výzkum přinese stabilitu a celý svět se na něj bude moct odkazovat. Vlády díky němu budou moci konečně vytvořit pro potraviny a deriváty z technického konopí vědecky podložené zákony.“

Kapka THC nemůže uškodit

Výzkum v oblasti dopadu konopí a THC na člověka je v poslední době čím dál tím rozšířenější. Některé předchozí studie naznačují možný dopad na neurologické funkce lidského mozku. EIHA je však přesvědčena, že THC ve stopovém množství s ohledem na doporučenou denní dávku finálního produktu nikdy nepovede k nebezpečným situacím nebo ohrožení zdraví.

„Jsme přesvědčeni, že stávající hranice pro povolené množství THC je neadekvátní a naléháme, aby se na základě vědeckých poznatků zvýšila. CBD nebo extrakt z technického konopí do rauše nikoho nedostane. Naším cílem je dokázat, že se jedná o bezpečné látky, a to i ve vyšších množstvích, jak už v mnoha koutech světa zjistili,“ dodává Romanesová.

Pomsta na celospektrálním výtažku

Podle ní studie zmírní obavy, z nichž regulace plynou a ukončí proces „pomsty na celospektrálním výtažku“. „V EIHA jsme již ukázali, že v Evropě se extrakty z technického konopí používaly celá staletí a že celospektrální výtažky – obzvláště jsou-li smíchány s olejem ze semen či ze semen a listů přímo extrahovány – jsou plné živin a podporují celkové zdraví. Tohle se lidé musí dozvědět.“

Zpravodajský server BusinessCann v nedávné době informoval i o odhalení více než 30 historických záznamů dokazujících užívání konopí ve středověké Evropě, a to včetně receptu na konopnou polévku, která byla podávána papeži Martinu V. I o tato zjištění se ve snaze povolit celospektrální CBD extrakty zasloužila právě EIHA.

Ve vztahu k toxikologickým dopadům THC obsaženého v potravinách na člověka se jedná o vůbec nejrozsáhlejší studii v historii – má potenciál změnit, jak na konopí celý svět nahlíží.

Po dokončení studie budou výsledky spolu s žádostí o schválení v rámci nařízení o „nových potravinách“ předloženy Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin a Úřadu pro kontrolu potravin Velké Británie. Žádost bude zařazena mezi „standardní“ doplňky stravy – celospektrální, tradiční doplněk stravy z technického konopí.

Kromě toho má EIHA momentálně vyhrazené dva miliony euro na žádost konsorcia společností o zařazení izolovaného a syntetického CBD na seznam nových potravin. Je přesvědčená, že výsledky studie o THC budou odpovídat datům přiloženým k samotné žádosti.

Romanesová dodává: „Naším cílem je nyní prostřednictvím klinického testování demonstrovat, že široce využívané a oblíbené celospektrální výtažky s CBD jsou absolutně bezpečné. Ještě důležitější však je, že budeme schopni regulačním orgánům doporučit denní dávkování založené na vědeckých poznatcích.“

Více o samotné studii

Dejme nyní slovo výkonné ředitelce EIHA: „Studie má dvojí účel. Za prvé je cílem zvýšit povolený obsah THC v potravinách vyrobených z technického konopí, což zahrnuje jak suché potraviny, tak olej z konopných semen. Za druhé chceme obdržet povolení k výrobě celospektrálních výtažků, které nevyhnutelně obsahují vyšší množství THC než ty, jež jsou Evropským úřadem pro bezpečnost potravin schváleny. V EIHA jsme přesvědčeni, že v dnešní době se jedná o zastaralé a zbytečně striktní hodnoty založené na předpojatých domněnkách vycházejících z předchozích studií. Povolená hladina jednoho mikrogramu na kilogram tělesné váhy (0,001 mg/kg) v Evropě je obzvláště zarážející v porovnání se zbytkem světa, ať už s Kanadou (0,014 mg/kg), Švýcarskem (0,007 mg/kg) nebo Austrálií a Novým Zélandem (v obou případech 0,006 mg/kg).

CBD nebo extrakt z technického konopí do rauše nikoho nedostane.

Ve skutečnosti je množství THC doporučované Evropským úřadem pro bezpečnost potravin, od jehož verdiktu se pravděpodobně bude odvíjet finální rozhodnutí Evropské rady ohledně hranice THC v potravinách, založené na chybných závěrech vyvozených z dostupných dat.

Směrnice Evropského úřadu pro bezpečnost potravin vycházejí ze tří velkých klinických výzkumů na pacientech s HIV (Beal et al. 1995 a 1997, Struwe et al. 1993), které měly za úkol stanovit hodnotu LOAEL, tedy nejnižší dávku, při které je ještě pozorován statisticky významný nepříznivý účinek na organismus, a z jedné malé studie na jedenácti subjektech, jež se jako jediná systematicky zaměřila konkrétně na psychoaktivní účinky delta-9-THC.

Ve Spojeném království neexistuje ve vztahu k potravinám z technického konopí žádný limit na kilogram tělesné váhy. Místo toho je zde poněkud náhodná hranice 1 mg kontrolované látky na libovolný produkt jakékoli velikosti. Byla nastavena roku 1971 – před padesáti lety – a žádným způsobem se nevztahuje na běžné potraviny z technického konopí, které lidstvo konzumuje už celá tisíciletí. Proto prosazujeme rozumný přístup k nastavování hranic.

Nutno podotknout, že povolení k prodeji výrobků s vyšším obsahem THC budou mít pouze členové Konsorcia EIHA, za předpokladu, že bude žádosti ve vztahu k novým potravinám vyhověno. Obsah studie bude rovněž duševním vlastnictvím členů Konsorcia, a to po dobu pěti let.

Zdroj: Clinical Study On 200 People Aims To Establish ‘Safe’ THC Level In Full-Spectrum Hemp Extracts

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!