Aktuální článek
Nová studie: Lékařům chybí vzdělání v oblasti léčebného konopí

Nová studie: Lékařům chybí vzdělání v oblasti léčebného konopí

  • Jaké povědomí mají britští lékaři o léčebném konopí?

Poptávka po léčebném konopí a konopných přípravcích neustále roste, odborníci ve zdravotnictví však nedokáží držet krok s dobou a většina z nich není schopna odpovědět na klíčové otázky svých pacientů. Tak zní závěry studie vypracované výzkumníky z Alabamské univerzity v Birminghamu (UAB), která byla nedávno publikovaná v odborném časopise Epilepsy and Behavior.

V rámci výzkumu se badatelé ptali pracovníků ve zdravotnictví na jejich postoje a znalosti týkající se léčebného i rekreačního konopí.

Obliba stoupá, vzdělanost ne

„Léčebné konopí je čím dál tím oblíbenější,“ tvrdí Magdalena Szaflarská, Ph.D., docentka na katedře sociologie Filozofické fakulty Alabamské univerzity v Birminghamu a hlavní autorka studie. „Cannabis sativa L. neboli konopí seté je hojně využíváno jako materiál a léčivo více než pět tisíc let.“ Dodává také, že již bylo objeveno přes 120 fytokanabinoidů, mezi které patří i známé THC a CBD.

Pouhá dvě procenta dotázaných lékařů by dokázala poradit pacientům s dávkováním konopí.

„Tisíce studií naznačují, že konopí či produkty obsahující kanabinoidy s různými poměry THC ku CBD mohou efektivně léčit některé ze symptomů HIV/AIDS, rakoviny, zeleného zákalu, roztroušené sklerózy nebo epilepsie. Dále pomáhají proti bolesti, úzkosti, traumatu, nespavosti a celé řadě dalších potíží. Nutno však podotknout, že v oblasti konopné léčby je stále mnoho nezodpovězených otázek a s nimi spojená rizika,“ vysvětluje.

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv již několika konopným přípravkům vstup na americký trh s léčivy povolil. Nejnovějším přírůstkem je Epidiolex, který je určen k léčbě dvou závažných forem dětské epilepsie, a sice Lennox-Gaustova syndromu a syndromu Dravetové. Na klinickém testování Epidiolexu se právě UAB nemalou měrou podílela.

Zaplňování mezer

„Již víme, že řada lékařů má ve svých konopných znalostech jisté mezery,“ konstatuje Szaflarská. „Podle výsledků dřívějších průzkumů doznalo až 94 procent lékařů se specializací na léčbu epilepsie, že pacienti vyhledávají konopí. 64 procent dokonce přiznalo, že jejich pacienti v určité formě konopí užívají. Více než čtvrtina z nich si však nebyla svými znalostmi ohledně konopí jista natolik, aby ho pacientům mohla doporučit. A pouhá 2 procenta dotázaných by dokázala poradit s dávkováním.“

Szaflarská vypracovala spolu se svým týmem dotazník určený americkým neurologům, zdravotním sestrám a farmaceutům. Na dotazník odpovědělo dohromady 451 respondentů, kteří byli podle specializace rozděleni do tří skupin. Dotazník obsahoval 29 otázek týkajících se postoje či znalostí v oblasti léčby za pomoci CBD (s důrazem na epilepsii), léčebného konopí jako takového a konopí rekreačního.

Pacientovi mnohdy nezbývá nic jiného než si obstarat produkt na vlastní pěst a dávkování vysledovat metodou pokusů a omylů.

V dotazníku odpovídali specialisté například na otázky, jak účinná je podle nich léčba za pomoci CBD nebo léčebného konopí, jak vnímají regulace a dostupnost konopí nebo jaký je jejich postoj ke stigmatu spojenému s doporučováním konopné léčby. Test znalostí zahrnoval oblasti jako endokanabinoidní systém, farmakologie, účinky konopí, jeho léčebné využití a vládní regulace. Zjišťovány byly rovněž sociodemografické údaje, vzdělání, druh pracovního poměru nebo informace o pracovním prostředí. V neposlední řadě dotazník zjišťoval názory lékařů na legalitu léčebného konopí.

Široká podpora

„Naše výsledky ukázaly, že přes 80 procent respondentů souhlasí s užíváním konopí, je-li předepsáno lékařem,“ líčí Szaflarská. „Rekreační konopí podporuje však pouze 43 procent. Podstatná část specialistů přiznala, že je v oblasti léčebného konopí neznalá, což samo o sobě vzbuzuje mírné znepokojení. Není však ani seznámena s problematikou týkající se regulací nebo dostupnosti konopných přípravků. Test jednoznačně ukázal značnou neznalost.“

Výsledky rovněž ukazují, že pohled odborníků na léčení epilepsie za pomoci CBD přípravků se oproti dřívějšku změnil. V novém průzkumu s léčbou zcela souhlasilo, souhlasilo nebo spíše souhlasilo 77 procent dotazovaných. V roce 2014 by však konopnou léčbu doporučilo pouhých 48 procent lékařů, a to jen u vážných případů epilepsie. Údaje naznačují, že neurologové se v názorech na léčbu epilepsie čím dál tím více shodují.

Veřejnost má jasno

Nakonec autoři podotýkají, že podpora CBD a léčebného konopí byla mezi lékaři nižší než u široké veřejnosti, podle průzkumu společnosti Pew Research Center totiž souhlasí s léčebným konopím 93 procent Američanů. Podobný rozdíl najdeme i u rekreačního konopí, které podporuje 43 procent lékařů, zatímco v celé společnosti s ním však dnes souhlasí kolem 60 procent obyvatel, jak zjistil průzkum veřejného mínění agentury Gallup News.

80 procent dotazovaných lékařů souhlasí s užíváním konopí, je-li předepsáno lékařem. Rekreační konopí podporuje však pouze 43 procent.

„Stále více pacientů ve Spojených státech vyhledává odborníky, kteří by jim předepsali léčebné konopí a zároveň je léčbou provázeli,“ uzavírá Szaflarská. „Naše studie naznačuje, že značná část lékařů není dostatečně vzdělaná, aby mohla svým pacientům v tomto ohledu poradit, případně doporučit konkrétní přípravky nebo dávkování. Pacientovi mnohdy nezbývá nic jiného než si obstarat produkt na vlastní pěst a dávkování vysledovat metodou pokusů a omylů. Takový způsob léčby s sebou nese celou řadu rizik. Patřičně vzdělaný lékař může ve vztahu k jednotlivým pacientům zvážit potenciální přínosy i rizika konopí a zabránit nebezpečným postupům. Odborné vzdělání ohledně kanabinoidů je tudíž mezi členy lékařské obce nezbytné.“

Zdroj: Study suggests nation’s health care providers need more education on medical cannabis

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!