Aktuální článek
Nová studie naznačuje, že CBD pomáhá snižovat spotřebu alkoholu

Nová studie naznačuje, že CBD pomáhá snižovat spotřebu alkoholu

  • Může snížená konzumace alkoholu souviset s užíváním konopí? Odpověď na často pokládanou otázku se pokusila přinést nová studie pod záštitou Coloradské univerzity v Boulderu.

Závěry výzkumu byly na konci dubna publikovány v odborném časopise Psychology of Addictive Behaviors. Výsledky nasvědčují tomu, že užívání konopí bohatého na CBD se sníženou konzumací alkoholu skutečně souviset může.

Zodpovědnost na párty

Vědci zkoumali 120 uživatelů konopí a porovnávali odrůdy s vysokým obsahem CBD, THC či s vyváženým obsahem obou látek. Zjistili, že v porovnání s ostatními skupinami vypíjí uživatelé CBD dominantního konopí během večírků méně, byl u nich zaznamenán nižší počet dnů, kdy pijí alkohol, a nižší počet dnů, kdy konzumují jak alkohol, tak konopí. Naopak u účastníků, kteří užívali konopí s převahou THC či vyváženým obsahem obou látek žádný snížený příjem alkoholu ani změnu v návycích vědci nepozorovali.

Současný výzkum předběžně podporuje tvrzení, že z rostliny pocházející CBD je spojen se sníženou konzumací alkoholu u pravidelných uživatelů konopí.

„Vědecké důkazy se ohledně vlivu konopí na konzumaci alkoholu neshodují. Některé studie naznačují, že konopí slouží jako náhražka alkoholu, jiné však tvrdí, že konopí alkohol doplňuje a pití dokonce podporuje. Kanabidiol (CBD) v preklinické fázi projevil schopnost snižovat konzumaci alkoholu,“ vysvětlují výzkumníci motivaci svého bádání. „Naše klinické testování má za úkol prověřit vliv specifických odrůd konopí s různým obsahem CBD a delta-9-tetrahydrocannabinolu (THC) na konzumaci alkoholu.“

Autoři rovněž podotýkají, že jednotlivé výsledky snížené konzumace alkoholu byly konzistentní s jejich vlastními výsledky v preklinické fázi, která spojitost mezi CBD a sníženým příjmem alkoholu naznačila. I jiné, starší studie, jež se zabývaly vztahem mezi CBD a opiáty, heroinem, tabákem a dalšími kontrolovanými látkami, došly k podobným závěrům.

Závěr studie zní následovně: „Současný výzkum předběžně podporuje tvrzení, že rostlinné CBD je určitým způsobem spjato se sníženou konzumací alkoholu u pravidelných uživatelů konopí a naznačuje, že případný přechod na odrůdy s vyšším obsahem CBD a nižším obsahem THC může vést k celkově menší konzumaci alkoholu.“

Studie rovněž apeluje na budoucí výzkumy, aby při srovnávání konzumace alkoholu a konopí věnovaly pozornost koncentraci kanabinoidů a celkovému složení konopí, neboť je zřejmé, že poměr účinných látek je klíčovým faktorem.

Staronové téma

Nejde však zdaleka o první studii, která se na spojitost mezi konopím a konzumací alkoholu zaměřila. Někteří ze spoluautorů studie publikovali v lednovém vydání odborného časopisu Addiction podobný výzkum, který ukázal, že vztah těchto dvou látek funguje i v opačném gardu. Chroničtí uživatelé alkoholu totiž pili výrazně méně ve dnech, kdy měli konopí.

Autoři apelují na budoucí výzkumy, aby při srovnávání konzumace alkoholu a konopí věnovaly pozornost koncentraci kanabinoidů a celkovému složení konopí, neboť je zřejmé, že poměr účinných látek je klíčovým faktorem.

V rámci této studie provedené Coloradskou univerzitou v Boulderu a Coloradskou státní univerzitou pozorovali výzkumníci 96 uživatelů konopí, kteří zároveň podstupovali léčbu závislosti na alkoholu. Ve dnech, kdy užívali konopí, byla konzumace alkoholu výrazně nižší. Trend byl zároveň konzistentní jak u těžkých pijáků, tak nepravidelných konzumentů.

Vědci prohlásili následující: „Napříč vzorkem konzumovali účastníci zhruba o 29 procent méně alkoholických nápojů a oproti dnům bez konopí se u nich ve dnech, kdy konopí užívali, vyskytla 2,06krát nižší pravděpodobnost nárazového pití. Výše zmíněné vzory byly pozorovány jak u mužů, tak u žen, a jak u příležitostných, tak pravidelných uživatelů.

Zdá se, že jednotlivci léčící se ze závislosti na alkoholu, kteří zároveň užívají konopí, zvyšují dávky konopí ve dnech, kdy omezují konzumaci alkoholu,“ uzavírají autoři.

Ke studii se vyjádřil i zástupce ředitele organizace NORML Paul Armentano: „Už dříve se několik studií pokusilo odpovědět na otázku, zda slouží konopí jako náhražka alkoholu či zda ho doplňuje, a zatím vědci docházeli ke smíšeným závěrům. Poznatky, jež přinesla tato studie, jsou důležitým přírůstkem do stále rostoucího souboru literatury a předkládají silné důkazy nasvědčující tomu, že konopí může určitým lidem pomoci při snižování konzumace alkoholu.“

Z dat vyplývá, že konopí – zejména konopí bohaté na CBD – může být za určitých okolností nápomocné při omezování pití alkoholu, byť je třeba, aby se danou otázkou výzkumy i nadále zabývaly.

Zdroj: Use of CBD May Be Associated With Reduced Alcohol Intake, New Study Shows

 

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!