Aktuální článek
Nová studie poodhaluje vliv konopí na spánek

Nová studie poodhaluje vliv konopí na spánek

  • Rozsáhlá studie na dospělé americké populaci ukázala, že užívání konopí je spojeno s příliš krátkou (méně než šest hodin) i příliš dlouhou (více než 9 hodin) dobou spánku. 

Tento vzorec je výrazně více patrný u pravidelných dlouhodobých uživatelů – do této skupiny zařadili autoři výzkumu osoby, které užily konopí více než 20krát v průběhu posledních 30 dnů.

Spotřeba konopí ve Spojených státech roste a k jeho užívání se v roce 2019 v průzkumech přiznalo na 45 milionů dospělých, což je ve srovnání se začátkem 21. století dvojnásobek (naštěstí u mladistvých je tato tendence spíše opačná a jejich počet dlouhodobě klesá – pozn. překladatele). Hlavní příčinou takového vývoje je rozsáhlá dekriminalizace, ke které v posledních desetiletích v řadě amerických států došlo.

Mechanismus regulace spánku je velmi složitý a výzkum využití kanabinoidů v této oblasti je stále v plenkách.

Neměli bychom však opomíjet ani vliv změny společenského postoje ke konopí způsobené vědeckým pokrokem v chápání přínosů a rizik užívání. Odborníci dnes věří, že konopí dokáže tlumit bolest, úzkost a také pomáhat korigovat poruchy spánku.

Nedostatečné důkazy

Konopí je oblíbený prostředek pro snadnější usínání a jeho oblíbenost stoupá s rostoucí prevalencí nespavosti a dalších poruch spánku ve společnosti. Pouhé dvě třetiny Američanů spí doporučených sedm až devět hodin denně a téměř polovina dotázaných se denně potýká s únavou a ospalostí. Důkazy o pozitivním vlivu konopí jsou však stále nejednoznačné.

Vědce v rámci nové studie, jejíž závěry byly zveřejněny v odborném magazínu Regional Anesthesia and Pain Medicine, zajímalo, jestli je možné nalézt příčinnou souvislost mezi užíváním konopí a délkou spánku. Respondenty byli dospělí Američané ve věku mezi 20 a 59 lety, kteří se účastnili pravidelného výzkumu zdraví a výživy obyvatel mezi roky 2005 a 2018 včetně.

Cílem studie bylo zjistit, zda měli účastníci problémy s usínáním, častým buzením nebo zda v posledních dvou týdnech spali méně nebo naopak více, než je běžné. Dále chtěli autoři dotazníku vědět, jestli respondenti konzultovali své problémy s lékařem a jestli byli nejméně pět dní z předcházejících třiceti během dne ospalí.

Parametry a výsledky

Účastníci výzkumu byli považováni za neuživatele konopí, pokud ho neužili nikdy nebo pokud ho neužili v posledních 30 dnech. Doba spánku se dělila na příliš krátkou (méně než šest hodin), optimální (šest až devět hodin) a příliš dlouhou (déle než devět hodin). Mezi další zohledněné faktory patřil věk, pohlaví, vzdělání, pracovní doba, dříve diagnostikovaný vysoký tlak, diabetes nebo kardiovaskulární onemocnění, tělesná hmotnost (BMI), kouření, častá konzumace alkoholu a užívání některých léků na předpis – opioidů, benzodiazepamu, léků na spaní, barbiturátů a dalších sedativ a stimulantů.

Pravidelní dlouhodobí uživatelé měli o 64 procent vyšší pravděpodobnost nedostatečného spánku a o 76 procent vyšší pravděpodobnost příliš dlouhého spánku.

Mezi roky 2005 a 2018 vyplnilo dotazník celkem 25 348 Američanů, konečná analýza nicméně zahrnovala 21 729 formulářů, které byly vyplněny úplně. I tak se jedná o velmi reprezentativní vzorek. Průměrná doba spánku byla sedm hodin, 12 procent dotázaných uvedla, že spí méně než šest hodin, 4 procenta pak spala více než 9 hodin denně.

Celkem 3 132 (14,5 procenta) respondentů užilo konopí ve 30 dnech předcházejících vyplnění dotazníku. Poruchy spánku byly výrazněji zastoupeny mezi těmi, kteří užili konopí nedávno. Tito konzumenti měli o 34 procent vyšší pravděpodobnost nedostatečného spánku a na druhé straně také o 56 procent vyšší pravděpodobnost příliš dlouhého spánku než osoby, které konopí v předcházejících 30 dnech neužili. Zároveň bylo zjištěno, že konzumace konopí zvyšovala o 31 procent pravděpodobnost výskytu nespavosti nebo jiných spánkových poruch, přičemž o 29 procent vyšší byla také šance, že pacienti o těchto obtížích hovořili se svým lékařem. Nebyla nicméně prokázána souvislost mezi konopím a ospalostí během dne.

Následná analýza četnosti užívání konopí prokázala, že mírní uživatelé, definovaní pro účely klasifikace jako osoby, které konzumovaly konopí méně než 20 z předcházejících 30 dnů, spali více než 9 hodin denně o 47 procent častěji než neuživatelé. Pravidelní dlouhodobí uživatelé, tedy osoby, které konzumovaly konopí více než 20 z předcházejících 30 dnů, měli o 64 procent vyšší pravděpodobnost nedostatečného spánku a o 76 procent vyšší pravděpodobnost příliš dlouhého spánku.

Výsledky výzkumu byly v jednotlivých letech prakticky neměnné.

Co si z toho vzít?

Tato studie je pouze observační a sama o sobě nedokáže určit, zda je vztah mezi konopím a spánkem kauzální nebo pouze korelační. Autoři zároveň poukazují na několik omezení spojených mimo jiné se skutečností, že se jedná pouze o dotazníkový výzkum spoléhající na upřímnost respondentů. V úvahu nebylo bráno ani dávkování, které se může u jednotlivých uživatelů diametrálně lišit. Odpovědi mohly být zároveň ovlivněny společenským stigmatem, které je s konopím spojeno.

Konopí je oblíbený prostředek pro snadnější usínání a jeho oblíbenost stoupá s rostoucí prevalencí nespavosti a dalších poruch spánku

„Rostoucí četnost užívání konopí a výskytu spánkové deprivace ve společnosti by nás měla znepokojovat,“ uvedli autoři výzkumu. „Přestože dostupná literatura není v názoru na účinky konopí a jednotlivých kanabinoidů na spánkovou hygienu jednotná, stává se jejich užívání ať už v lepším případě na předpis, nebo v horším na vlastní pěst, stále častěji součástí snahy o léčbu poruch spánku. Naše zjištění podtrhují nutnost lépe pochopit spánkové vzorce uživatelů konopí. Mechanismus regulace spánku je velmi složitý a výzkum využití kanabinoidů a endokanabinoidního systému v této oblasti je stále v plenkách.“

Zdroj: neurosciencenews.com

 

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!