Aktuální článek
Nová studie zkoumala optimální skladovací podmínky pro konopí

Nová studie zkoumala optimální skladovací podmínky pro konopí

  • Jaké podmínky jsou optimální pro dlouhodobé uskladnění konopných produktů?

Obsahové látky v konopném květu, především kanabinoidy a terpenoidy, časem degradují. Jejich účinek se proto může změnit nebo dokonce úplně vytratit. Na rychlost tohoto procesu má přitom vliv několik faktorů. Jaké podmínky jsou tedy optimální pro dlouhodobé uskladnění konopných produktů?

Tuto otázku se snaží zodpovědět studie vědců z Izraelského technického ústavu v Haifě publikovaná v říjnu v časopise Frontiers of Plant Science. S použitím dvou medicínských odrůd (s převahou THCA, resp. CBDA) zkoumali rychlost dekarboxylace kanabinoidních kyselin, jakož i další přeměnu neutrálních kanabinoidů, například THC na CBN, za různých podmínek. Rovněž zjišťovali i změny v obsahu terpenoidů před a po skladování.

Největší změny v obsahu kyselých i neutrálních forem kanabinoidů způsobovala ve všech případech nejvyšší teplota (25 °C).

Vysušené konopné květiny používali buď celé, nebo rozdrcené na jemný prášek (průměr částic menší než 1 mm). Určité vzorky extrahovali etanolem, vysušený extrakt rozpustili v olivovém oleji, ethanolu nebo dimethylsulfoxidu (DMSO). Rostlinný materiál a roztoky skladovali po dobu jednoho roku při teplotách 25 °C, 4 °C, minus 30 °C a minus 80 °C. Aby se co nejvíc eliminoval vliv známých degradačních faktorů, tedy světla a oxidace, vzorky byly uloženy ve tmě a s omezeným přístupem vzduchu.

Obsah kanabinoidů

Není žádným velkým překvapením, že zdaleka největší změny v obsahu kyselých i neutrálních forem kanabinoidů způsobovala ve všech případech nejvyšší teplota (25 °C). Rozdíl mezi skladováním při 4 °C a teplotách pod nulou byl relativně malý, výsledky pro minus 30 a minus 80 °C byly prakticky totožné. Dlužno však dodat, že reakce stále probíhaly i při minus 80 °C.

Konopné květy se mají skladovat v celku při teplotách kolem minus 30 °C a extrakt se má uchovávat rozpuštěný v olivovém oleji při 4 °C.

Nejrychleji degradoval extrakt rozpuštěný v DMSO, následoval ethanol a rozdrcené květy. Olivový olej se ukázal jako výjimečně dobrý konzervant, rychlost přeměny kanabinoidů v něm byla dokonce nižší než v případě celých květů. Množství nejvíce „křehké“ molekuly, tedy THCA, kleslo po roce při 25 °C a v DMSO až o 85 procent, o přibližně 33 procent v rozdrcených i celých květech a o 24 procent v olivovém oleji. Obsah ostatních kanabinoidních kyselin (např. CBDA, CBGA, CBCA) klesal zhruba třetinovým tempem.

Obecně byly kyselé formy kanabinoidů vůči přeměně náchylnější, nejčastěji podléhaly dekarboxylaci, zatímco jejich neutrální formy převážně oxidovaly. THC se tímto způsobem měnilo zejména na CBN a CBT (kanabitriol), CBD zas na CBE (kanabielsoin). Oxidace probíhala mnohem rychleji v rozdrcených než v celých květech, nejpomalejší byla znovu v olivovém oleji, který je znám svými antioxidačními účinky.

Olivový olej se ukázal jako výjimečně dobrý konzervant, rychlost přeměny kanabinoidů v něm byla dokonce nižší než v případě celých květů.

Obsah terpenoidů

Na druhé straně výzkum obsahu terpenoidů přinesl výsledky, které by daly označit jako „anti-intuitivní“. Přestože předchozí studie došly k závěru, že rychlost degradace terpenoidů klesá s teplotou (na každých 10 °C ochlazení zhruba o polovinu), nejnovější zjištění naznačují opak. U většiny zkoumaných monoterpenoidů a seskviterpenoidů byly ztráty nejmenší při 4 °C, někdy dokonce při 25 °C, přičemž rozdíly mezi těmito teplotami nebyly obecně vysoké. Výrazný pokles obsahu však nastal při teplotách pod bodem mrazu, nejvýrazněji při minus 80 °C. Ačkoli jsou monoterpenoidy (menší molekuly) mnohem prchavější než seskviterpenoidy, obsah obou typů se snižuje podobným tempem a klesá průměrně o 50 procent (průměr úbytku celkových kanabinoidů byl přibližně 25 %).

Je třeba dodat, že tyto hodnoty byly dosaženy již za první čtyři měsíce, dále se snižovaly jen minimálně. Jak se dalo očekávat, rozdrcení květu vedlo k vyšším ztrátám terpenoidů.

Výrazný pokles obsahu terpenoidů nastal při teplotách pod bodem mrazu.

V extraktech bylo stanovení těchto látek výrazně problematické. Vzhledem k technické specifičnosti použité analytické metody to bylo možné pouze u vzorku rozpuštěného v ethanolu. I zde autoři konstatovali značný úbytek terpenoidů po roce skladování při všech teplotách, nejvyšší opět při minus 80 °C. Celkové množství terpenoidů v extraktu bylo nižší už na začátku experimentu, k největším ztrátám pravděpodobně došlo při odpařování etanolu v první fázi extrakce.

Doporučení

Na závěr autoři doporučují konopné květy skladovat v celku při teplotách kolem minus 30 °C a extrakt se má uchovávat rozpuštěný v olivovém oleji při 4 °C. Olivový olej v chladu získá polotuhou, kašovitou konzistenci, proto je třeba takto upravený extrakt před použitím mírně zahřát.

Zdroj: Metabolic Profiling of Cannabis Secondary Metabolites for Evaluation of Optimal Postharvest Storage Conditions

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!