Aktuální článek
Obsedantně-kompulzivní porucha a působení konopí

Obsedantně-kompulzivní porucha a působení konopí

  • Může konopí s vysokým obsahem CBD pomoci pacientům ke snížení symptomů obsedantně kompulzivní poruchy?

O konkrétních účincích konopí na osoby trpící symptomy obsedantně-kompulzivní poruchy (OCD) se mnoho neví. Z toho důvodu vypracovali výzkumníci z Washingtonské státní univerzity studii, která si kladla za cíl: 1) ověřit, zda se po inhalaci konopí zmírní projevy OCD; 2) zaměřit se u symptomů na ukazatele změn (pohlaví, dávka, obsah konopí, doba užívání); 3) prozkoumat potenciální dlouhodobé následky opakovaného užívání konopí pacienty s OCD, a to s ohledem na změny velikosti dávek a postupné vyhodnocování závažnosti symptomů.

K analýze dat využili američtí vědci aplikaci Strainprint, s jejíž pomocí si mohou uživatelé konopí v průběhu času zaznamenávat změny svého zdravotního stavu podle velikosti dávek a obsahových profilů užívaných odrůd. V abstraktu se dočteme, že autoři „sesbírali v průběhu 31 měsíců v rámci 1 810 případů užití konopí u celkem 87 jedinců. Účastníci výzkumu hodnotili intenzitu symptomatických vtíravých myšlenek, kompulzivitu a úzkosti sami vždy těsně před a po požití konopí.“

Po analýze výsledků vyšly následující závěry: „Po konzumaci konopí došlo u pacientů k 60% zmírnění kompulzivního jednání, 49% snížení výskytu vtíravých myšlenek a 52% potlačení úzkostí. Čím byl vyšší obsah CBD a větší dávka, tím mírnější nutkání ke kompulzivitě respondenti pociťovali.“ Autoři předpokládali, že při následném opakovaném užívání bude klesat také míra vtíravých myšlenek, nicméně během pozdějších fází výzkumu bylo zmírnění vtíravých pocitů spíše nižší. 

V závěru se konstatuje, že „inhalace konopí může mít proti projevům OCD krátkodobé prospěšné účinky. Při dlouhodobém užívání se nicméně zdá, že na účinky konopí ve vztahu k symptomu vtíravých myšlenek vzniká tolerance.“

Zdroj: Acute Effects of Cannabis on Symptoms of Obsessive-Compulsive Disorder

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!