Aktuální článek
OSN vyřadilo konopí ze skupiny nejškodlivějších drog!

OSN vyřadilo konopí ze skupiny nejškodlivějších drog!

Komise OSN pro narkotika dala na doporučení Světové zdravotnické organizace a v přelomovém hlasování konečně začala napravovat 60 let staré křivdy, když vyřadila konopí z nejrestriktivnější kategorie omamných látek „bez jakýchkoli léčebných účinků“.

Za podpory vlády Spojených států amerických přijala Komise OSN pro narkotika ve středu 2. prosince (zapamatujme si tento den) návrh o vyřazení konopí ze IV. skupiny Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961.
Neznamená to ovšem, že by členské státy automaticky měly právo konopí legalizovat. Rostlina totiž stále spadá do I. skupiny mezinárodního systému kontroly drog.

Dlouho očekávaná evoluce

Konopní aktivisté a zástupci sektoru nicméně tvrdí, že včerejší rozhodnutí OSN přinese důležitou změnu především v pohledu mezinárodního společenství na konopí, kterému už nebude upírán léčebný potenciál, což do budoucna podpoří i vědecký výzkum. Ten se doposud věnoval převážně negativním dopadům užívání této rostliny.

Rozhodnutí přinese změnu především v pohledu mezinárodního společenství na konopí, kterému už nebude upírán léčebný potenciál.

Světová zdravotnická organizace loni vydala celkem šest doporučení na změnu statutu konopí, kvůli čemuž Komise OSN pro narkotika svolala bezpočet porad. Teprve až po několika schůzích a odkladech se členské země odhodlaly na začátku prosince o reklasifikaci konečně hlasovat.

Shrnutí výsledků hlasování

Níže najdete přehled výsledků hlasování Komise OSN pro narkotika o jednotlivých návrzích, jak je doporučila schválit Světová zdravotnická organizace:

SCHVÁLENO: Vyřadit konopí ze IV. skupiny Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961.

ZAMÍTNUTO: Přidat THC a dronabinol (syntetický či rostlinný lék obsahující THC) do I. skupiny Jednotné úmluvy z roku 1961 a v případě schválení je vyřadit z II. skupiny Jednotné úmluvy o psychotropních látkách z roku 1971.

ZAMÍTNUTO: V případě schválení předchozího doporučení přidat tetrahydrokanabinol do I. skupiny Jednotné úmluvy z roku 1961 a v případě schválení jej vyřadit z I. skupiny Jednotné úmluvy z roku 1971.

ZAMÍTNUTO: Vyjmout z I. skupiny Jednotné úmluvy z roku 1961 „extrakty a tinktury z konopí“.

ZAMÍTNUTO: Přidat poznámku pod čarou o tom, že CBD produkty s obsahem THC nižším než 0,2 procenta nepodléhají mezinárodní kontrole.

ZAMÍTNUTO: Přidat do III. skupiny Jednotné úmluvy z roku 1961 „přípravky s obsahem dronabinolu“.

Hlasování o odstranění konopí z nejpřísnější kategorie dopadlo těsně – 27 zemí volilo pro, 25 proti a jedna se zdržela.

Nedostačující reforma

Příznivci konopí výsledek sice oslavovali, ale zároveň poukazovali na to, že to zdaleka nestačí. „Od zařazení konopí do nejrestriktivnější kategorie uplynulo téměř šedesát let. Než OSN na doporučení Světové zdravotnické organizace uznala jeho léčebné vlastnosti, trvalo jí to teď tři roky. Dnešek je významným dnem pro všechny, kdo dlouhá léta bojují za konopnou reformu,“ uvedla v tiskovém prohlášení Steph Shererová, zakladatelka a předsedkyně prokonopných organizací Americans for Safe Access a International Medical Cannabis Patients Coalition.

Vyjmutí konopí ze IV. skupiny bylo z navrhovaných reforem nejspíš tou nejzásadnější a také jako jediné prošlo.

Ann Fordhamová, výkonná ředitelka sdružení International Drug Policy Consortium, „opožděné potvrzení konopí jako léku“ od OSN také uvítala, byť s výhradami. „Vzhledem k tomu, že konopí i nadále spadá pod mezinárodní kontrolu návykových látek, nynější reforma je zcela nedostačující. Původní zákaz této rostliny nevycházel z žádných vědeckých poznatků. Jednalo se o rozhodnutí založené na koloniálních předsudcích a rasismu, které vůbec nebralo v potaz tradice komunit, jež konopí po staletí pěstovaly a užívaly pro léčebné, náboženské a kulturní účely. OSN ve výsledku nechala miliony lidí po celém světě kriminalizovat a uvěznit, a proto během současného přezkoumání návrhu promarnila příležitost svou historickou chybu plně napravit,“ dodala.

Americká politika

Spojené státy se již v říjnu vyjádřily ve prospěch doporučení WHO vyřadit konopí ze IV. skupiny, a to i přestože jiné reformní návrhy (např. o mezinárodní regulaci CBD) odmítaly.

Jelikož konopí i nadále spadá pod mezinárodní kontrolu návykových látek, nynější reforma je zcela nedostačující.

Podpora hlavní reformy Američanům nicméně nezabránila v tom, aby členským zemím rozeslali společné prohlášení, v němž mimo jiné zmiňují, že „konopí podléhá absolutní mezinárodní kontrole v souladu s Jednotnou úmluvou z roku 1961 zcela právem, protože podle kritického posudku od WHO jsou s jeho užíváním celosvětově spojena vysoká rizika pro veřejné zdraví.“

Kromě toho také představitelé USA zdůraznili, že se „žádnému státu nezakazuje zavést přísnější kontrolní omezení, jež by se sice nutně nemusely shodovat s výsledkem rozhodnutí OSN, ale byly by nutné či vhodné pro ochranu veřejného zdraví.“ Touto formulací se Spojené státy podle všeho snaží členským zemím dát prostor k tomu, aby i nadále mohly prosazovat protikonopné restrikce i navzdory mezinárodním usnesením.

Ačkoli WHO šlo v případě doporučení ohledně CBD jen o to, aby produkty s obsahem THC nižším než 0,2 procent nepodléhaly mezistátním úmluvám o návykových látkách, Spojené státy byly spolu s převážnou většinou ostatních proti.

Alespoň něco

Nicméně už jen to, že Američané vůbec podpořili vyjmutí konopí ze IV. skupiny, znamená odklon od původního stanoviska obsaženého v jistém americkém vládním dokumentu, kde se psalo o možnosti, že „nebude-li společnost, média a veřejnost o reklasifikaci konopí řádné informovány, budou to nejspíše vnímat jako první krok na cestě ke všeobecné legalizaci.“

Spojené státy se podle všeho snaží členským zemím dát prostor k tomu, aby i nadále prosazovaly protikonopné restrikce.

Přijetí návrhu WHO týkající se kanabidiolu na půdě Komise OSN by pro Spojené státy mohlo mít dalekosáhlé důsledky. V roce 2018 dospěl totiž americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) k závěru, že CBD nelze celostátně regulovat. Možné by to podle něj bylo jedině tehdy, pokud by to vyžadovaly mezinárodní úmluvy.

Zdroj: www.marijuanamoment.net

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!