Aktuální článek
Pomáhá doopravdy CBD? Zkušenosti z konopné kliniky v Kanadě

Pomáhá doopravdy CBD? Zkušenosti z konopné kliniky v Kanadě

  • Pomáhá CBD jen těm pacientům se závažnými potížemi?

Navzdory narůstajícímu počtu jednotlivých svědectví a enormnímu zájmu o účinky kanabidiolu proti symptomatickým projevům bolesti, úzkosti, deprese a proti celkovému špatnému zdravotnímu stavu nebyl zatím proveden sběr dat v takzvané reálné klinické praxi. Cílem vědců z kanadského Montrealu bylo s využitím škály pro hodnocení příznaků (ESAS-r) zaznamenat dopady podávání konopných přípravků bohatých na CBD na mírnění zmiňovaných symptomů.

Tato retrospektivní observační studie vyhodnocovala příznaky bolesti, úzkostí a deprese spolu se zdravotním stavem u 279 účastníků starších 18 let, kteří podstoupili léčbu konopnými přípravky bohatými na CBD na klinikách zaměřených na konopnou léčbu v provincii Québec. Pacienti podstupovali vyšetření na začátku léčby, po třech a následně po šesti měsících od započetí. V rámci sledování byli rozděleni do skupin podle závažnosti symptomů (slabé nebo mírné až závažné) a podle případné změny léčebného plánu. Ta vycházela z toho, zda se pacient s lékaři nerozhodl změnit poměr užívaného THC a CBD (případně THC zcela vysadit).

Výsledky byly následující: „Na škále ESAS-r došlo za období před započetím léčby a kontrolou po třech měsících v průměru ke zlepšení všech sledovaných symptomů.“ Konkrétně u pacientů trpících středními až závažnými symptomy došlo k zásadnímu zlepšení, nicméně u těch se slabými symptomy se výsledky na škále bolestí, úzkostí a zdravotního stavu dokonce zvýšily.  Rozdíly ve výsledcích ESAR-r mezi třemi a šesti měsíci léčby nebyly statisticky významné.“

Autoři v závěru konstatují: „Studie naznačuje, že léčba pomocí přípravků bohatých na CBD pomáhá mírnit bolest, úzkostné stavy, deprese a zlepšuje celkovou životní pohodu – ovšem pouze u pacientů se středními až závažnými symptomy, u pacientů s mírnými symptomy ke zlepšení nedošlo.“

Zdroj: Cannabidiol use and effectiveness: real-world evidence from a Canadian medical cannabis clinic

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!