Aktuální článek
Porucha pohybu a mechanismus účinku kanabidiolu

Porucha pohybu a mechanismus účinku kanabidiolu

  • CBD brání nástupu orofaciální dyskineze, kterou vyvolávají standardní antipsychotika.

Tardivní dyskineze (TD) je porucha pohybu, která vzniká jako následek chronického užívání drog, jež blokují dopaminergické receptory (například antipsychotika). Kromě motorických projevů se u pacientů trpících TD vyskytují i kognitivní poruchy. Za zmiňované symptomy pravděpodobně mohou neurozánětlivé mechanismy. 

Podle brazilských farmakologů ze Saopaulské univerzity předchozí výzkumy ukazují, že CBD brání nástupu orofaciální dyskineze, kterou vyvolávají standardní antipsychotika prostřednictvím aktivace receptorů takzvaným peroxisomovým proliferátorem gamma (PPARγ).

Cílem studie bylo prozkoumat, jestli by se kanabidiolu mohlo podařit zvrátit dopady orofaciální dyskineze a souvisejících kognitivních poruch vyvolaných haloperidolem. Účinky CBD byly hodnoceny také podle aktivace receptorů PPARγ. 

Testy začaly každodenním podáváním haloperidolu samcům švýcarských myší (3mg/kg po dobu 21 dnů), což zvýšilo frekvenci neovladatelného žvýkání naprázdno (VCM) a zmírnilo diskriminační index v testu rozeznávaní nového objektu (NORT).

Výsledky byly v abstraktu prezentovány takto: „CBD (60 mg/kg/denně), které bylo podáváno během posledních sedmi dnů užívání haloperidolu, zmírnilo všechny behaviorální účinky. Haloperidol sice zvýšil obsah IL-1β a TNF-α ve striatu a hipokampu, ale CBD jej zase snížil. Přítomnost prozánětlivých cytokinů v striatu a hipokampu souvisela s frekvencí VCM a diskriminačním indexem. Preterapie antagonistou PPARγ GW9662 (2 mg/kg/denně) zablokovala behaviorální účinky CBD.“

Závěry tak potvrzují domněnku, že CBD by mohlo zmírnit projevy orofaciální dyskineze vyvolané haloperidolem a nemotorické symptomy související s TD a aktivací receptorů PPARγ.

Zdroj: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

 

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!