Aktuální článek
Posvátná psychedelie

Posvátná psychedelie

Profilový obrázek
  • Duchové rostlin a bytosti z jiných dimenzí posílají lidem zprávu: McKennova slova.

Konec starého světa jako počátek duchovní transformace. Evoluce vědomí lidstva skrze chemicky navozené mystické zkušenosti. Duchové rostlin a bytosti z jiných dimenzí, které posílají lidem zprávu: McKennova slova.

Tyto a mnohé další obrazy nejsou jen fantastickým snem, mnozí lidé je skutečně prožívají. Skrze zvídavé psychonauty, propátrávající jiné dimenze optikou svébytných psychedelických mytologií, působí enteogeny – tedy rituálně užívaná, posvátná psychedelika – v podhoubí našeho světa i navzdory kriminalizaci drog, která psychedelickou spiritualitu nadlouho zatlačila do podzemí.

Objevitelé krajin vědomí

Vznik současné psychedelické spirituality umožnily hlavně velké pokroky v chemii na počátku 20. století, kdy se z přírodních zdrojů podařilo izolovat účinné látky jako mezkalin, psilocybin nebo LSD. Myšlenkový substrát pro přijetí enteogenů do rámce nově vznikající alternativní spirituality (nezávislé na církvích a starších náboženských institucích) se však formoval už během století devatenáctého. Převratné vědecké objevy spojené s energetickým potenciálem přírodních sil, především páry a elektřiny, stejně jako pokusy v oblastech mesmerismu, spiritismu či hypnózy podporovaly lákavou myšlenku, že lidské vědomí také ukrývá dosud nepoznané síly a energie. A důležitou roli přitom sehrály i chemikálie. Jednou z prvních substancí experimentálního mysticismu se stal třeba oxid dusný neboli rajský plyn: jistý nepříliš známý americký básník si jednoho dne zašel k zubaři, který mu jej nabídl jako anestetikum. Intoxikace ale B. P. Bloodovi přinesla mnohem komplexnější zkušenost, kterou později nazval „anestetickým zjevením“ a kterou prý doprovázela „iniciace člověka do nepamětných mysterií otevřeného tajemství bytí“. Svůj nezvyklý prožitek zaznamenal do knížečky, která se dostala do rukou amerického psychologa Williama Jamese, jenž po prvotní nedůvěře v „přízemní“ intoxikaci podlehl kouzlu Bloodova vyprávění a vyzkoušel rajský plyn sám na sobě. Výsledkem jeho pokusů se stala kniha Druhy náboženské zkušenosti, v níž James už na počátku 20. století formuloval tři zásadní myšlenky, které dodnes živě rezonují psychedelickou vědou: existují kvalitativně odlišné druhy vědomí, které lze experimentálně zkoumat; drogy mohou být zkratkou k mystické zkušenosti; drogy mají potenciál k terapeutickému využití.

Psychedelika pro Learyho představovala jediné možné východisko: měla napomoci k „evoluci inteligence“.

Mystika jen pro intelektuály?

Po druhé světové válce už psychologové běžně experimentovali s mezkalinem nebo LSD, zatímco Carl Gustav Jung a Mircea Eliade v rámci intelektuálně-duchovního spolku Eranos zkoumali mýty, cizí náboženské tradice i skrytý potenciál vědomí a jeho stavů (i když bez psychedelik).

Ikonou psychedelické generace šedesátých let se ale nakonec stal hlavně spisovatel Aldous Huxley, který v reakci na svůj první mezkalinový trip napsal slavné Brány vnímání – esej, která se pro mnohé pozdější psychonauty stala téměř posvátným textem. Myšlenkově přitom navazuje na svou starší knihu The Perennial Philosophy (Věčná filozofie), v níž na základě srovnání vybraných pasáží z buddhistických a hinduistických textů s díly několika křesťanských mystiků došel k závěru, že všechna světová náboženství – jakkoli odlišná svou věroukou i rituály – mají společné duchovní jádro. Huxleymu k němu později otevřela průchod právě mezkalinová intoxikace, a možná i proto vnímal psychedelika jako privilegium, které mělo zůstat vyhrazené jen úzkému okruhu intelektuálů.

Poválečná generace ale toužila po novém duchovním poznání, které by nabídlo alternativu všudypřítomnému křesťanství a poskytlo i nové životní a politické perspektivy. Představa společného jádra všech náboženství se tak stala vítaným východiskem vznikající psychedelické spirituality.

...

Pokračování článku najdete v Legalizace č. 65, která je právě k dostání v e-shopu Legalmarket.cz a na novinových stáncích. Stáhnout si můžete i elektronickou verzi magazínu nebo si ho za zvýhodněnou cenu předplatit a těšit se na pravidelné dárky a pohodlné dodání až domů.

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!