Aktuální článek
Pozitivní dopady léčby kanabidiolem na děti se závažnými formami epilepsie

Pozitivní dopady léčby kanabidiolem na děti se závažnými formami epilepsie

  • CBD představuje možnou formu léčby pro děti a adolescenty trpící závažnými, těžko léčitelnými druhy epilepsie.

Již od roku 2016 léčí v Dánsku na pediatrickém oddělení specializované nemocnice pro epileptiky dětské pacienty trpící vážnými formami epilepsie, které nereagují na standardní léčbu, za pomoci CBD. Nedávno publikované závěry nového výzkumu přináší první zhodnocení a výsledky této kanabidiolové léčby, ať už samostatné, nebo v kombinaci s klobazamem, a k tomu srovnání výsledků mezi dětmi trpícími syndromem Dravetové, Lennox-Gastautovým syndromem a jinými vážnými typy epilepsie.

Retrospektivní kohortní studie se v letech 2016–2019 zúčastnilo 78 pacientů, kteří obdrželi v té době ještě oficiálně neschválené CBD (tzv. off label). Výsledky ukázaly, že u 31,4 % pacientů došlo ke zmírnění záchvatů o více než polovinu během prvních tří měsíců, u 31,1 % během šesti měsíců, u 28,1 % po roce a u 20 % po dvou letech. Po uplynutí stejných časových období bylo alespoň nějaké zmírnění záchvatů vypozorováno u 68,6 %, 57,8 %, 46,9 %, respektive 20 % malých epileptiků. Děti, které CBD užívaly spolu s klobazamem, zaznamenaly ještě výraznější úlevu.

Dalším zajímavým zjištěním bylo, že u 70 % dětských epileptiků trpících syndromem Dravetové a Lennox-Gastautovým syndromem se záchvaty zmírnily o více než polovinu po třech měsících (u pacientů trpících jinými druhy epilepsie se jednalo o „pouhých“ 22 %).

V závěru se píše: „CBD představuje možnou formu léčby pro děti a adolescenty trpící závažnými, těžko léčitelnými druhy epilepsie, nicméně je důležité detailně monitorovat jeho působení pro případ, že není dostatečné účinné. V kombinaci s klobazamem dokázalo CBD potlačovat záchvaty více než při samostatném podání.“

Zdroj: Cannabidiol treatment of severe refractory epilepsy in children and young adults

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!