Aktuální článek
Pozvánka na přednášku: Mindfulness a psychedelika

Pozvánka na přednášku: Mindfulness a psychedelika

  • Mohou psychedelika v něčem pomoci meditujícím a nebo naopak - meditace uživatelům psychedelik?

Všímavost je schopnost mysli, kterou může kultivovat každý z nás. Nejčastěji bývá propojována právě s meditací. Jisté podobnosti mezi stavy navozenými meditací či psychedeliky a mindfulness nezůstaly nepovšimnuty. Zveme vás na přednášku Mindfulness a psychedelika | Jan Benda, Ph.D., která se koná 25.6. 2020 v Praze.

Co se na přednášce dozvíte?

Meditační praxe i psychedelické zkušenosti dočasně mění naše vědomí, ale mají také dlouhodobé dopady na naše prožívání a chování. Mohou se nějak doplňovat?

Přednáška nejprve porovná oba druhy zkušeností z hlediska fenomenologie i neurofyziologie. Popíše vliv pokročilé meditace všímavosti (mindfulness) na sebepojetí, regulaci emocí a rozvoj laskavosti a soucitu. A objasní také význam rozpuštění Já (mystická smrt) v korektivní transformaci hluboce zakořeněných emočních schémat. Jaké jsou možnosti vzájemné inspirace ve výzkumu i praxi rozvíjení všímavosti a užívání psychedelik? Zdůrazníme důležitost integrace transpersonálních zkušeností a dotkneme se také úskalí a rizik transpersonálního vývoje.

Připomene, že studium prastaré teorie spojené s meditací všímavosti zřejmě může pomoci porozumět a integrovat psychedelické zkušenosti. A naopak psychedelika mohou meditujícím pomoci překonat obranné mechanismy ega, které v meditační praxi západních meditujících někdy poměrně dlouho přetrvávají.

Kdo bude přednášet?

PhDr. Jan Benda, Ph.D. je psychoterapeut, cestovatel, výzkumník a duchovní hledač. Vystudoval psychologii na FF UK v Praze. Prošel tréninkem satiterapie, Pesso terapie (PBSP), terapie zaměřené na emoce (EFT), terapie zaměřené na soucit (CFT) a řadou dalších kurzů. Ve své práci však čerpá i ze zkušeností se změněnými stavy vědomí a z intenzivní meditační praxe. Je autorem knih Mystika a schizofrenie a Všímavost a soucit se sebou. Dlouhodobě se věnuje především využívání všímavosti a soucitu se sebou v psychoterapii a seberozvoji, ale i v managementu a leadershipu. Nějakou dobu žil jako buddhistický mnich na Srí Lance. Nyní studuje především význam sebevztažných procesů (ne-Já) v duševním zdraví a v etiopatogenezi duševních poruch.
www.jan-benda.com

Kdy: 25.6.2020
Kde: prostor39
Vstupenky: Jan Benda: Mindfulness a psychedelika

Hlavním organizátorem akce je Beyond Psychedelics, z.ú.
Akce je organizována ve spolupráci s mindfulness.cz
Mediálním partnerem akce je Magazin Legalizace


V souvislosti s rozvolňováním vládních opatření je ve vnitřních prostorách stále vyžadováno nošení roušky či pokrývky úst a nosu. Děkujeme za pochopení. Organizátor akce Beyond Psychedelics, z.ú. (akualizováno 4.6.2020)

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!