Aktuální článek
Právní poradna 01: Pět kytek a léčebné konopí

Právní poradna 01: Pět kytek a léčebné konopí

  • Jak to je s pěstováním pěti kytek v ČR a převážením léčebného konopí do zahraničí?

Zajímá vás konopí, ale nechcete se ocitnout v křížku se zákonem? Rádi byste se více dozvěděli o právním postavení omamných látek či o svých vlastních právech, ale nevyznáte se v české legislativě? V tom případě vám přijde vhod naše nová rubrika, kde vaše dotazy zodpoví nikdo méně fundovaný než Mgr. Radovan Kalich, autor našeho dosavadního seriálu Jak komunikovat s orgány.

Celé roky žiju v domnění, že můžu legálně pěstovat pět kytek. Jak je to doopravdy?

Pokud pěstujete konopí s obsahem do 0,3 % THC (měřeno metodou plynové chromatografie v dospělých květenstvích s listy a bez zrn), pak prvním limitem, který vás bude zajímat, je 100 m². Po dosažení této výměry vám vzniká notifikační povinnost vůči celní správě. Z toho plyne, že například při pěstování konopí za účelem získání a využití CBD si můžete vypěstovat poměrně komfortně, bez zvláštní administrativní zátěže a bez vážné obavy z trestní represe vcelku slušný objem rostlinného materiálu. Bohužel, zpracování takového materiálu je už jiná otázka, protože například výroba konopných extraktů a tinktur (aniž by tyto pojmy právní předpis blíže upřesňoval) bez zvláštního oprávnění je u nás stále postavena mimo zákon. To samozřejmě neznamená, že by se takové konopí vůbec nedalo dále zpracovat legálně, ale vyžaduje to značnou míru zdrženlivosti a opatrnosti.

Vaše otázka spíše ale směřujete k tomu, zda si můžete legálně vypěstovat pět rostlin nějaké pořádné „plnotučné“ odrůdy, nejlépe s alespoň 20 % THC. Bohužel vás v tomto směru musím zklamat. Současná legislativa neumožňuje pěstovat bez zvláštního oprávnění (s jistými specifickými výjimkami, například pro vědecko-výzkumná pracoviště Akademie věd) konopí s obsahem větším než 0,3 % THC. To znamená, že takovéto rostliny budete prakticky vždy pěstovat nelegálně. A budete-li je pěstovat v množstvím více než pět rostlin, dopustíte se tím trestného činu. V případě menšího počtu se pak bude jednat „jen“ o přestupek. Samozřejmě i zpracování (sušení, stříhání a tak dále) takového konopí bude prakticky vždy v automatickém rozporu s právem, a bohužel se téměř vždy bude přinejmenším v očích orgánů činných v trestním řízení jednat o trestný čin.

Jsem registrovaný konopný pacient. Mohu si odvézt léčebné konopí z lékárny třeba na Slovensko?

Bohužel, podmínky pro nakládání s konopím se i mezi jednotlivými státy Evropské unie navzájem dramaticky liší. Tedy, jste-li oprávněni držet konopí a nakládat s ním v zemi jedné, ještě to zdaleka neznamená, že byste totožné oprávnění měli i v zemích dalších. Asi by dnes už nikoho nenapadlo přivézt si do České republiky hašiš z holandského coffeeshopu a myslet si, že to je legální, když jste si ho více méně legálně zakoupili. Obdobně je ale třeba uvažovat i o konopí pro léčebné účely (to se nakonec týká i řady jiných léčiv obsahujících látky považované za omamné či návykové, např. opiáty).

Takovýmto problémům ale nečelí jen čeští konopní pacienti v zahraničí, ale i zahraniční konopní pacienti v České republice. O tom se v minulosti mohl přesvědčit například i známý americký konopný pacient a aktivista David Hodges, který si ze své vlasti do České republiky přivezl léčebné konopí a k němu i odpovídající dokumentaci z USA. Po letech vlekoucího se trestního řízení, opakovaného vydávání nejrůznějších rozhodnutí a jejich revokací vyššími instancemi se sice jeho případ snad již konečně chýlí ke zdárnému konci, ale pokud nechcete v zahraničí procházet obdobným martyriem kvůli nedorozumění či nekonzistenční právní úpravě a netransparentním vztahům mezi jednotlivými legislativními systémy, nikdy podobným způsobem neriskujte.

Co z toho plyne? Chystáte-li se cestovat kamkoli do zahraničí, důsledně vždy prověřujte u tamních autorit a případně pacientských spolků, zda si můžete konopí vézt s sebou a co k tomu budete potřebovat. To se týká jak země cílové, tak všech zemí tranzitních. Nezapomínejte přitom, že stále existují země, kde vám bude i za držení relativně nevýznamného množství konopí hrozit trest smrti. A pobyt ve vězení či zadržení policejním orgánem nejsou příjemné nikde na světě.

 

Máte dotaz v souvislosti s českou legislativou a omamnými látkami? Ptejte se nás na adrese poradna@legalpub.cz.


Magazín Legalizace

spolupracuje s Mgr. Adamem Biňovcem, advokátem.

č. ev. ČAK 16815

pobočka Praha:

Kostelní 875/6

170 00 Praha 7 – Holešovice

adam.binovec@akbinovec.cz

 

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!