Aktuální článek
Právní poradna 02: Konopné podnikání

Právní poradna 02: Konopné podnikání

  • Jak je to s reklamou na CBD produkty a vaporizéry? A co tinktury a extrakty z technického konopí?

Zajímá vás konopí, ale nechcete se ocitnout v křížku se zákonem? Rádi byste se více dozvěděli o právním postavení omamných látek či o svých vlastních právech, ale nevyznáte se v české legislativě? V tom případě vám přijde vhod naše nová rubrika. Dnes odpovídáme na dotazy konopných podnikatelů.

 

Je povolená reklama na kapesní vaporizéry? A co reklama na náplně s CBD do vapovacích per? Jaká jsou obecně omezení v reklamě doplňků stravy s obsahem CBD?

Zákon č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje velmi přísné omezení reklamy na elektronické cigarety. Ty podle § 3a odkazovaného zákona nelze propagovat prostřednictvím služeb informační společnosti, reklamou v periodickém tisku, v neperiodických publikacích, na letácích ani plakátech nebo jiných tiskovinách. Dokonce nelze elektronické cigarety propagovat ani prostřednictvím sponzoringu kulturních a jiných akcí, sportovců a podobně. Jedinou výjimkou jsou publikace materiálů určených profesionálům v obchodě s elektronickými cigaretami a náplněmi do nich. Logickou otázkou je, zda lze kapesní vaporizéry a vapovací pera považovat za elektronické cigarety? Definici tohoto pojmu nalezneme v § 2e zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů: „Elektronickou cigaretou se rozumí výrobek, který lze použít pro užívání výparů obsahujících nikotin nebo jiných výparů prostřednictvím náustku, nebo jakákoliv součást tohoto výrobku, včetně náhradní náplně, zásobníku, nádržky i zařízení bez nádržky nebo zásobníku; elektronické cigarety mohou být jednorázové, opětovně naplnitelné pomocí náhradní náplně nebo nádržky nebo opakovaně použitelné pomocí jednorázových zásobníků.“ Jinými slovy, o většině vaporizérů a vapovacích per lze konstatovat, že legální definici elektronické cigarety naplňují a reklama na ně i jejich náhradní náplně je zásadně zakázána. U většiny vaporizérů a vapovacích per není ale prozatím tento zákaz příliš vymáhán (na rozdíl od „konvenčních“ elektronických cigaret). Do budoucna ale počítáme s razantním zpřísněním této dočasně benevolentní praxe.

Doplňky stravy obsahující CBD jsou poněkud jiný případ. I u nich je reklama omezena zákonem pro regulaci reklamy a související evropskou legislativou, ale je obecně dovolena. Je třeba zejména respektovat, že použitá tvrzení vztahující se ke zdravotním (a také nutričním) účinkům takových doplňků stravy musí odpovídat pravidlům stanoveným nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002. Na stránkách EU lze najít poměrně přehledně zpracované tabulky takovýchto tvrzení a podmínek pro jejich užití vymezené ustálenou rozhodovací praxí. Jedním z pravidel je označení takovéto reklamy zřetelným textem „doplněk stravy“. Jinak je ve většině ohledů třeba splnit tytéž podmínky jako v případě reklamy na jakékoli jiné výrobky mající charakter potraviny. I zde platí, že si mnoho inzerentů vykládá tato závazná pravidla velmi volně (pokud o nich vůbec vědí), a je jen otázkou času, než začnou být za pomoci sankčních plateb tvrdě vymáhána.

 

Vím, že se loni měnil zákon ohledně nakládání s květem konopí, ale pokud to chápu správně, v ČR pořád nemůžu vyrábět extrakt z technického konopí? Fakt všichni vozí konopí z ČR do zahraničí (např. Švýcarska) a tam si to nechávají extrakt zpracovat a míchat?

Extrakt a tinktura z konopí jsou nadále zařazeny v Seznamu č. 1 omamných látek tvořícím Přílohu č. 1 nařízení vlády č. 463/2013 Sb. v aktuálním znění. Z tohoto plyne, že výrobu tinktur a extraktů z konopí nadále nelze provádět bez příslušného povolení k zacházení s omamnými a psychotropními látkami (OPL). S takovýmto příslušným oprávněním je ale výroba možná i v České republice.

Pokud jde o další nakládání s hotovými tinkturami a extrakty, prozatím jsou v ČR systémově tolerovány extrakty a tinktury s nulovým obsahem THC a k zacházení s nimi není žádné zvláštní oprávnění vyžadováno. Lze předpokládat, že tato tolerance vydrží i do budoucna. Situace ohledně ostatních tinktur a extraktů, včetně těch s obsahem THC vyšším než 0 % a současně stejným nebo nižším než 0,3 %, ale zůstává nejistá.

 

Máte dotaz v souvislosti s českou legislativou a omamnými látkami? Ptejte se nás na adrese poradna@legalpub.cz.


Magazín Legalizace spolupracuje s Mgr. Adamem Biňovcem, advokátem.
č. ev. ČAK 16815

pobočka Praha:
Kostelní 875/6
170 00 Praha 7 – Holešovice
adam.binovec@akbinovec.cz

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!