Aktuální článek
Právní poradna 03: pěstování konopí pro léčbu a větší než malé množství

Právní poradna 03: pěstování konopí pro léčbu a větší než malé množství

  • Můžu pěstovat konopí z léčebných důvodů, i když obsahuje THC? A jak je to teď s "větším než malým" množstvím?

Zajímá vás konopí, ale nechcete se ocitnout v křížku se zákonem? Rádi byste se více dozvěděli o právním postavení omamných látek či o svých vlastních právech, ale nevyznáte se v české legislativě? V tom případě vám přijde vhod naše nová rubrika. Dnes reagujeme i na novinky v trestním zákoníku.


Je polehčující okolností, že pěstuji konopí kvůli výrobě čípků pro své blízké příbuzné? V nabídce lékáren nic takového s THC stále není. Jde o vážné nemoci, jako různé záněty a nádory, a čípky evidentně pomáhají. Ošetřující lékaři o tom vědí a podporují to. 

Formálně platí, že jako nejmenší pochybení vnímá trestní zákoník pěstování konopí pro vlastní potřebu (§ 285 trestního zákoníku), dále přechovávání konopí pro vlastní potřebu (§ 284 trestního zákoníku) a výroba a jiné nakládání, včetně bezúplatného poskytování druhým, je v této hierarchii trestným činem nejvážnějším (§ 283 trestního zákoníku). V konečném důsledku samozřejmě závisí vyhodnocení závažnosti konkrétního jednání na individuálním posouzení množství konopí a dalších okolnostech, včetně okolností takzvaně přitěžujících a naopak polehčujících. I když tedy tato vaše motivace (léčba příbuzných) může představovat polehčující okolnost, je současně možné, že se tím vaše jednání stane jiným trestným činem a posunete se tak do závažnější trestní sazby. Je také velmi nepravděpodobné, že by ošetřující lékař svou podporu pro takovou domácí léčbu v trestním řízení skutečně potvrdil. Pokud ale máte pro pěstování konopí, jeho přechovávání nebo zpracování nějakou relevantní vlastní potřebu medicinálního charakteru, která je doložitelná, většinou nebývá důvod to orgánům činným v trestním řízení zatajovat a spíše tím lze nějaké body sympatie získat.

I když se občas praxe uchyluje k nejrůznějším „zaručeným postupům“, tyto mají obvykle jen omezenou platnost, neboť i praxe orgánů činných v trestním řízení se organicky vyvíjí a přizpůsobuje měnícím se podmínkám. V každém případě je ale třeba postupovat s krajní opatrností vždy, kdy do vysvětlení svého jednání (které nese znaky trestného činu) hodláte zapojit další osoby. I když vaší motivací k takovému jednání mohla být snaha jim pomoci a chcete tímto způsobem prezentovat nízkou společenskou závažnost svého poklesku, výsledný efekt může být za konkrétních okolností zcela opačný.


Ústavní soud prý zrušil část trestního zákoníku, která určovala „větší než malé“ množství u omamných rostlin. Má to v praxi nějaký příznivý dopad na milovníky konopí?

Ústavní soud konkrétně zrušil nařízení vlády určující, jaké množství pěstovaných rostlin a hub se považuje za množství větší než malé, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku, a současně tu část trestního zákoníku, která vládu k vydání takového nařízení opravňuje. Důvody k tomuto kroku jsou víceméně formálního charakteru, neboť zjednodušeně řečeno, oprávnění vlády (tj. orgánu moci výkonné) k vydání takového nařízení je v rozporu s principem dělby moci a tím i ústavou. Nic ale nebrání tomu, aby oba parametry (o jaké rostliny a houby se jedná, jaké množství je množství větší než malé) byly v budoucnu upraveny přímo zákonem. Pro běžného „adresáta práva“ se tím v konečném důsledku příliš nemění. Trestní právo se sice stává o něco méně transparentním, protože hranice mezi trestným činem a přestupkem, či dokonce dovoleným jednáním, nebude již v tomto rozsahu vyplývat přímo z textu právního předpisu, ale soudy budou s největší pravděpodobností už z důvodu jisté pohodlnosti postupovat v souladu s ustálenou praxí, a tím fakticky i s onou nyní zrušenou právní úpravou. Nepochybně ale budeme v nejbližší době svědky snah jak státního zastupitelství a policie, tak i jednotlivých obviněných a jejich obhájců toto zrušení využít a stávající výkladovou praxi změnit.


Máte dotaz v souvislosti s českou legislativou

a omamnými látkami? Ptejte se nás na

adrese poradna@legalpub.cz.


Magazín Legalizace spolupracuje s Mgr. Adamem Biňovcem, advokátem. č. ev. ČAK 16815

pobočka Praha:

Kostelní 875/6

170 00 Praha 7 – Holešovice

adam.binovec@akbinovec.cz

 

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!