Aktuální článek
Právní poradna 04: nový limit THC 1 % a prodej semínek

Právní poradna 04: nový limit THC 1 % a prodej semínek

  • Od nového roku se zvyšuje povolený limit THC v rostlině. Ale co potom ti, kteří odpykávají trest za překročení současného limitu? A jak je to nyní s prodejem semínek?

Zajímá vás konopí, ale nechcete se ocitnout v křížku se zákonem? Rádi byste se dozvěděli více o právním postavení omamných látek či o svých vlastních právech, ale nevyznáte se v české legislativě? V tom případě vám přijde vhod naše nová rubrika.


Když bude od nového roku uzákoněno legální množství 1 % THC v pěstovaném konopí, co se změní pro lidi už odsouzené za držení nebo „výrobu“ takového konopí? Podle nové legislativy by obsah THC nepřekročili, tak přece nemohou sedět za již neexistující zločin. 

Změna právní úpravy ve prospěch pachatele představuje zásadní změnu z hlediska posuzování trestnosti i jednání dokonaného (dokončeného) před takovouto změnou. V souladu s § 2 trestního zákoníku se v trestním řízení vždy užívá ta právní úprava, která je pro pachatele nejpříznivější – budoucí zpřísnění nemohl pachatel předvídat (přičemž předvídatelnost práva je jednou ze základních „fair play“ zásad, na kterých je právní systém stavěn) a stejně tak vykonávat trest za byť dodatečně legalizované jednání by znamenalo neoddiskutovatelné porušení principů spravedlnosti. Zatímco u živých kauz je řešení nasnadě (jednání přestává být trestným činem, a tak nezbývá než trestní řízení zastavit), u pravomocně skončených kauz je situace složitější. Ve lhůtě dvou měsíců od doručení odsuzujícího rozhodnutí mohou pachatelé využít institutu dovolání. Co ale s osobami, od jejichž odsouzení uplynula doba delší? Ačkoli je obnova řízení de lege vázána na zjištění nových „skutkových okolností“ (nikoli na změnu právního řádu), soudní praxe využití tohoto institutu v případě změny právní úpravy připouští (srov. nález pléna Ústavního soudu Pl. ÚS 15/01 ze dne 31. 10. 2001). Další možností je obrátit se na Ministerstvo spravedlnosti s podnětem pro podání stížnosti pro porušení zákona. Ministerstvo by mělo takovýmto stížnostem vždy vyhovět, stížnost podat, a Nejvyšší soud by měl následně bez velkých průtahů odsouzení zrušit. Jaká ale bude v tomto směru praxe a jak se rušení odsouzení promítne do eventuálních rozhodnutí ministerstva o náhradě škody způsobené takovým odsouzením, ukáže až čas.

Ilu: Lazybastard.cz

Mohu prodávat semínka konopí bez omezení?

Jednoduchá odpověď zní „ne“. V obecné rovině upravuje prodej semen zákon č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby, ve znění pozdějších předpisů. Ten spolu s podzákonnými předpisy jej provádějícími stanoví podmínky, za kterých lze osivo (semena) prodávat. Zjednodušeně lze říci, že semena konopí jiných odrůd, než které jsou zapsány ve Společném katalogu odrůd zemědělských rostlin vydávaném v Úředním věstníku EU nebo některé z odrůdových knih, prodávat nelze. A i takováto semena lze prodávat pouze za podmínek dodržení dalších povinností (zejména administrativní povahy). Na tom se nic nezmění ani s aktuálně projednávanou novelou zákona o návykových látkách. Realita trhu je samozřejmě jiná. Semena prodávaná mimo tento zákonný rámec ale nelze prodávat za účelem pěstování. Tomu je třeba podřídit celý marketingový rámec prodeje, prezentaci prodejce a související sortiment, a zde je také třeba hledat základní důvod, proč jsou semena potentních odrůd konopí prodávána jako „upomínkové předměty“ s varováním, že zasazení a pěstování takovýchto rostlin je v rozporu s právem ČR.

Máte dotaz v souvislosti s českou legislativou a omamnými látkami? Ptejte se nás na adrese poradna@legalpub.cz.


Magazín Legalizace spolupracuje s Mgr. Adamem Biňovcem, advokátem. č. ev. ČAK 16815

pobočka Praha:

Kostelní 875/6

170 00 Praha 7 – Holešovice

adam.binovec@akbinovec.cz

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!