Aktuální článek
Přestaňme už konečně přehlížet potenciál psychedelik při léčbě deprese

Přestaňme už konečně přehlížet potenciál psychedelik při léčbě deprese

  • Na Královské univerzitě v Londýně jsme srovnávali psilocybin s běžnými antidepresivy a přišli jsme s dost možná převratnými výsledky.

Celý svět si momentálně prochází zničující zdravotnickou krizí. Pandemie koronaviru se ovšem netýká pouze tělesného zdraví. Ba naopak se kvůli ní dostává do popředí i psychický stav nás všech.

Současná už natolik vážná situace u mnohých probouzí pocity samoty, nejistotu a zármutku. Ve Spojených státech došlo během nouzového stavu k 20% nárůstu počtu předepsaných antidepresiv a léků proti úzkosti. Ve Velké Británii se za poslední desetiletí počet předpisů na antidepresiva více než zdvojnásobil a dnes dokonce hrozí, že poptávka po nich předčí nabídku.

Centrum pro výzkum psychedelik

Pracuji jako vedoucí Centra pro výzkum psychedelik na Královské univerzitě v Londýně. Naše středisko je první svého druhu na světě. Financování jsme obdrželi z dobročinných příspěvků v hodnotě asi tří milionů liber (v přepočtu přibližně 88 milionů korun). Za posledních patnáct let jsem se věnoval výzkumu vlivu látek typu LSD, psilocybin, DMT a MDMA na mozek a jejich využití při léčbě poruch, jako je deprese.

Nyní třídíme data z velkého pokusu, v rámci něhož jsme během šesti týdnů srovnávali psilocybinovou terapii s klasickými antidepresivy na bázi Prozacu při léčbě deprese – a očekáváme převratné výsledky.

Užívání psychedelik může podobně jak současná pandemie zapříčinit změnu nejen u jednotlivců, ale i v celé společnosti. Jak koronavirus, tak i psychedelické látky totiž poukazují na to, do jaké míry je stav světa ovlivněn naším chováním, které je zase přímým důsledkem našich pocitů, myšlenek a vnímání.

Centrum bylo založeno v dubnu 2019. Uplynulo několik měsíců a americká Univerzita Johnse Hopkinse oznámila spuštění vlastního a ještě většího střediska s rozpočtem 17 milionů dolarů (v přepočtu asi 402 milionů korun). Pokud jste četli knihu How to Change Your Mind od Michaela Pollana nebo viděli první epizodu netflixovského seriálu The Goop Lab s Gwyneth Paltrow nazvanou „Léčivý trip“, tak možná tušíte, že tento vývoj spojený s nárůstem investic do odvětví je důsledkem rostoucího zájmu o využití psychedelik při péči o duševní zdraví.

Houbové ovoce

Několikaletá snaha vzkřísit zdravotnický výzkum psychedelik tak konečně začíná přinášet ovoce. Průkopnická práce londýnských vědců ukazuje, jak může psilocybin (nebo „houbičky“) pomoci při léčbě depresivních osob, u kterých standardní terapie ani antidepresiva nezabraly.

Je potřeba nejen pochopit, že všechno je pomíjivé, ale také to, jak je důležité umět zpomalit, rozjímat, nadechnout se a cítit sounáležitost se vším živým.

Zrovna nyní třídíme data z velkého pokusu, v rámci něhož jsme během šesti týdnů srovnávali psilocybinovou terapii s klasickými antidepresivy na bázi Prozacu (konkrétně SSRI – selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) při léčbě deprese. Podle dosavadních informací očekáváme naprosto převratné výsledky.

V péči o duševní zdraví již dlouho nedošlo k žádnému průlomovému objevu. Psychedelická terapie se nicméně od běžné léčby zásadně liší. Klasická antidepresiva jsou v psychiatrii již po desetiletí hlavní léčebnou metodou. Někteří sice upřednostňují psychoterapii, ta je ale velmi nákladná, méně dostupná a ve své podstatě ne o moc účinnější než standardní léčba.

Povaha antidepresiv se od svých počátků navíc příliš nezměnila, a tak jejich užívání stále provází vedlejší účinky, jež právě mnohdy pacienty donutí je přestat brát. Léky jako SSRI mají ve své podstatě ovlivňovat reakci organismu na stresory. Tímto se však symptomy deprese neléčí, nýbrž se jen zmírňují. Pro opravdovou léčbu by totiž bylo nutné mít zmíněné látky v těle po dobu delší než několik měsíců.

Evaluace, příprava a integrace

V tomto ohledu představuje psychedelická terapie mnohem ucelenější řešení. V rámci ní v prvé řadě párkrát obdržíte za přítomnosti odborníka psychedelikum. S tím samozřejmě souvisí evaluace, příprava a integrace (tedy následná promluva o psychedelické zkušenosti). Psychedelika podle všeho umocňují „tvárnost“ mozku, což v podstatě znamená, že v něm pak dochází mnohem snáze ke změnám.

Jedna z teorií tvrdí, že psychedelická zkušenost vzniká v důsledku obzvláště silného navýšení mozkové tvárnosti, díky čemuž také může u pacientů dojít k trvalému zlepšení. Podobné mentální změny mohou nastat i kvůli jiným extrémním zkušenostem, jako například z důvodů prodělaného traumatu, stresového zhroucení, spontánní duchovní zkušenosti či prožitku blízké smrti. Psychedelická terapie se však od uvedených příkladů liší v tom, že je předem pečlivě připravená, regulovaná a probíhá za přítomnosti expertů. V případě nesplnění uvedených kritérií ovšem hrozí nebezpečí.

Lepší porozumění světu i sobě

Po úspěšné psychedelické terapii pacienti často popisují pocity „uvědomění“. Mnozí vzpomínají, že díky nim začali věci chápat „v širší souvislosti“, což jim napomohlo lépe porozumět světu i sobě samým. Následně se jim tak nejen ulevilo od potlačovaných duševních bolestí, ale také nabyli větší fyzické i emocionální vyrovnanosti a začali se dívat na svět novýma očima plní vnitřního klidu.

Je zřejmé, že myšlenka využití psychedelik při péči o psychické zdraví bude stále rozdmýchávat vášnivou diskuzi.

Zkušenosti uživatelů SSRI se v tomto ohledu velmi odlišují. Ti naopak mnohem častěji uvádí, že jejich pocity byly spíše utlumeny. Náš tým rozhodně nehodlá o výsledcích srovnávacího výzkumu dělat žádné unáhlené závěry, aniž bychom jej napřed nepodrobili řádné vědecké analýze.

Vezme-li však v úvahu nevídanou šetrnost a antidepresivní účinky psilocybinové léčby, tak musíme podotknout, že u pacientů pozorujeme vpravdě pozoruhodné změny. Mezi ně se řadí zvýšení kvality života, celkový duševní „rozkvět“ (tedy fakt, že se subjektům opravdu daří lépe a ne že se pouze „necítí deprimovaně“), schopnost znovu prožívat radost a sexuální potěšení. Uvědomit si hodnotu něčeho nového a odlišného není vždy jednoduché, pokud to nedokážete porovnat s něčím povědomým. A to je přesně to, čeho se naše studie snaží docílit.

Skončí to jako s léčebným konopím?

Ti, kteří usilují o to, aby došlo k povolení psilocybinové léčby, také doufají, že se jim v následujících pěti letech podaří terapii uvést jak na severoamerickém, tak i evropském trhu. Podobně jako v případě léčebného konopí je ovšem vcelku pravděpodobné, že k nárůstu míry užívání psychedelik dojde ještě před formálním povolením.

Ještě před pandemií viru COVID-19 už totiž existovala sice menší, ale o to živější nabídka ceremoniálů zaměřených na terapii s využitím rostlinných psychedelik, a to nejen v Evropě, ale i ve Střední a Jižní Americe. Za léta došlo ve Spojených státech amerických ke vzniku mnoha iniciativ, jež si kladly za cíl pozměnit zákony o užívání psychedelik. Za nejambicióznější z nich lze označit letošní petici za legalizaci regulované zdravotnické psilocybinové terapie v americkém státě Oregon.

Ať už si o podobných snahách můžeme myslet cokoliv, tak víme, že je zcela nezbytné je propojit s vědeckým výzkumem, abychom tak mohli prohloubit naše porozumění o tématu a v konečném důsledku o něm informovat a poučit veřejnost.

Ačkoliv jsme urazili velký kus cesty, tak je zřejmé, že myšlenka využití psychedelik při péči o psychické zdraví bude stále rozdmýchávat vášnivou diskuzi. Psychedelika i duševní onemocnění se i v dnešní době stále velmi démonizují, takže normalizace psilocybinové terapie rozhodně nebude bez komplikací. To je ale vlastně dobře. Zkušenost ze šedesátých let minulého století nám dokázala, že by se vášně měly krotit na obou stranách barikády.

Rovnováha

Psychedeličtí nadšenci a jejich oponenti si totiž často nemají co vyčítat. Z toho důvodu je důležité, aby se na celou záležitost nahlíželo nezaujatým odborným pohledem. Psychedelika přeci jen nabízejí porozumění buddhistickým principům, které jsou stále relevantní, a v dnešní době obzvláště. S tím souvisí uvědomění si, že bytí je iluzorní, utrpení je nevyhnutelné a že jeho příčinou bývá obvykle potřeba se poutat. Buddhisté též tvrdí, že je potřeba nejen pochopit, že všechno je pomíjivé, ale také jak je důležité umět zpomalit, rozjímat, nadechnout se a cítit sounáležitost s ostatními.

V péči o duševní zdraví již dlouho nedošlo k žádnému průlomovému objevu.

Virus COVID-19 napadá dýchací soustavu a může mít smrtelné následky. Každý nás dýchá a také jednou umře. Naším instinktem je ale na tento fakt zapomínat a snažit se před ním utéct. Současná pandemie má ovšem dvě světlé stránky – napomohla nám rozšířit naše povědomí a mnozí díky ní také ve svých životech zpomalili. Jiní si začali dávat pozor na své dýchání, zamysleli se nad pomíjivostí sebe i jiných a pocítili vděk za péči, lásku a život obecně. A stejným způsobem jednou možná bude pomáhat i psychedelická terapie, pokud se jí podaří naplnit svůj potenciál. A je jenom na nás, do jaké míry si to všechno vezmeme k srdci.

Zdroj: We can no longer ignore the potential of psychedelic drugs to treat depression

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!