Aktuální článek
Případ mizejícího THC

Případ mizejícího THC

  • Spousta produktů s  kanabidiolem (CBD) neobsahuje vůbec žádný tetrahydrokanabinol (THC). Co se děje s  THC po extrakci z technického konopí?

CBD produkty jsou dnes k  dostání snad prakticky všude. Narazíte na ně nejen v  obchodech s  potravinami a se zdravou výživou, ale i v lékárnách, kadeřnictvích a kosmetických salonech či krámcích s  kuřáckými potřebami. Díky novým americkým zákonům o zemědělství z  roku 2018 je kanabidiol (CBD) v  USA legální, ale pouze pokud se jedná o výtažek z  „technického konopí“. To v  rámci amerického práva zahrnuje všechny konopné rostliny, jež obsahují méně než 0,3 % psychoaktivního tetrahydrokanabinolu. 

Nicméně i to nejtechničtější konopí pěstované na vlákno v  sobě většinou nějaký podíl THC má, i když třeba jen velmi malý. Co se však s  extrahovaným THC děje? Pokud se vyrábí produkty obsahující pouze kanabidiol, někde musí zůstat nevyužité THC. Je to ale opravdu jen pouhý odpad, kterého je třeba se zbavit? 

Čištění extraktu 

Po extrakci z  konopné biomasy projde výtažek čištěním, po kterém už z  něj lze vyrobit CBD produkt. Většina výrobců se obsahu THC zcela vyhýbá, aby se vyvarovali nepříjemností s úřady. To znamená, že z výtažku, který je celospektrální, tj. obsahuje všechny možné kanabinoidy, odeberou THC a na trh pak uvádí „širokospektrální“ produkty. Ty obsahují převážně CBD v  kombinaci s  dalšími kanabinoidy, ale po tetrahydrokanabinolu už v  nich není ani památky. Mnohdy se také vyrábějí produkty s  obsahem čistého CBD izolátu beze stop jakýchkoli jiných kanabinoidů či terpenů. 

Někteří výrobci přidávají CBN vzniklé degradací THC do produktů určených pro zlepšení kvality spánku. 

V  obou případech je však vedlejším produktem nadbytečné THC, se kterým pak konopné firmy dle vlastních vyjádření nakládají jako s  odpadním produktem.  

Jistý výrobce konopných produktů ze státu Massachusetts se jednou pokusil poslat přebytečné THC zpátky pěstitelům, od kterých odebíral konopnou biomasu, ale neuspěl. Důvodem byl podle všeho zákaz převážení tetrahydrokanabinolu přes hranice amerických států. 

THC – Nebezpečný kanabinoid 

Americká nezisková organizace Project CBD se dotázala firmy Panacea Life Sciences, společnosti ze státu Colorado zabývající se CBD oleji a produkty, jakým způsobem nakládají s  přebytečným THC. Nathan Berman z  hospodářského oddělení firmy odpověděl: „Nemůžeme jej nijak zpracovat, protože by to bylo nezákonné. Proto si najímáme jinou společnost, která THC vyzvedává a likviduje.“ 

Folium Biosciences, další coloradská firma zaměřená na výtažky s CBD, která čelí několika soudním procesům, se k celé  záležitosti vyjádřila podrobněji. Liz Wilkinsonová, marketingová ředitelka Folium Biosciences, uvedla: „Máme najatou společnost, která se zabývá nebezpečným odpadem. Každý pátek si THC vyzvedávají a rovnou jej míchají se speciální sloučeninou, díky čemuž se znehodnotí a nedá se k  ničemu použít. Následně pak firma odváží THC pryč k  likvidaci.“ 

„Nemůžeme jej nijak zpracovat, protože by to bylo nezákonné. Proto si najímáme společnost, která THC vyzvedává a likviduje.“ 

A co to je za odpadní společnost? Wilkinsonová k  tomu dodává: „Jedná se o firmu, která k  tomu má od úřadů povolení. Její název vám ale nemohu sdělit, protože jsme s  nimi uzavřeli dohodu o mlčenlivosti.“ 

Společnost Panacea tvrdí, že ona speciální chemická látka je pentan, hořlavý uhlovodík podobný butanu nebo hexanu.  

Prodej THC dospělým osobám je přitom paradoxně ve státě Colorado legální. I tady však stejně jako ve většině amerických států, kde proběhla legalizace, se stále přísně rozlišuje mezi CBD produkty z  technického konopí a „rekreačním“ konopím. Z  tohoto důvodu se „odpadní“ THC nesmí v  rámci těchto regulovaných konopných trhů využívat. 

Výjimka v Oregonu 

Výjimku představuje stát Oregon, kde se odpadní produkt s  obsahem méně než 5 procent THC může prodávat na základě regulací Oregonské komise pro kontrolu lihovin (OLCC). Tato regule vstoupila v  platnost na základě místního zákona o zdravotnictví z  roku 2018.  

Pětiprocentní THC nepředstavuje žádné velké množství, nicméně na osoby, které jsou na tetrahydrokanabinol obzvláště citlivé, může i tento poměr mít psychoaktivní účinky. „Odpadní“ THC se však může míchat s  CBD, což potěší obzvláště ty, kdo u konopných produktů vyhledají tzv. synergický efekt, který pramení z kombinování vícera kanabinoidů. Podobné výrobky obsahující různý poměr THC a CBD jsou k  dostání v  licencovaných výdejnách po celém Oregonu. 

Nezákonné zpracování THC je jeden z  neodvratných důsledků nedokonalého regulačního systému. 

Courtney Moranová je právnička z portlandské firmy EARTH Law a specializuje se na otázky související s technickým i jiným konopím. Ta k tomu uvádí: „Mnoho lidí z  byznysu by ocenilo, kdyby se onen pětiprocentní obsah zvýšil. Místní regulovaný konopný trh je však pod dohledem OLCC, která zavedla jiná omezení pro obyčejné a jiná pro technické konopí.“ 

I v  Oregonu tedy přes všechny výjimky zákon také rozlišuje mezi dvěma druhy konopných produktů. 

Přes to se tady však nevyhneme jedné otázce. Využívá se někde „odpadní“ THC ilegálně, ať už v  rámci regulovaného nebo nezákonného trhu? 

Nezákonné zpracování 

Jerry Whiting je pěstitel a prodejce konopí ve společnosti LeBlanc CNE, která vyrábí CBD produkty a momentálně pracuje na vytvoření semenné banky zaměřené na odrůdy s  vysokým obsahem CBD. Podle vlastních slov už dlouho vnímá, že něco není tak úplně v  pořádku. 

Whiting uvádí: „Jsou dva způsoby, jak obejít zákon. První spočívá v  tom, že pokud máte licenci na pěstování technického konopí a máte tam i nějaké obyčejné konopí, inspekce vám zkrátka nakáže, abyste jej spálili. Už si ale nepohlídají, jestli to opravdu uděláte. Tato nespálená rostlina pak většinou rovnou putuje na ilegální trh. Druhou příležitost k  obejití zákona mají ti, kdo se zabývají izolací a destilací čistého CBD. Někteří lidi z  oboru si totiž dokážou najít cestu, jak zpeněžit i odpadní látky. Všechno jde, když se chce. Pokud jste natolik dobrý chemik, že svedete extrahovat CBD, THC pro vás nepředstavuje žádný problém.“ 

THC tak lze snadno izolovat ze zbytku odpadního materiálu a následně prodávat s velkým výdělkem, a to ať už legálně, nebo ne. 

Whiting dodává: „Existují případy, kdy se THC nevyhazuje. Kupříkladu se pak přidává do ilegálních náplní do vaporizérů. Míchají jej s  vitaminem E, aby místo dvaceti kusů vyrobili třeba třicet.“  

Vitamín E se řadí mezi podezřelé látky, jejichž užívání patrně vedlo k nárůstu plicních onemocnění u uživatelů vapovacích per a elektronických cigaret. Nezákonné ředění vapovacích náplní v  USA mělo za následek více než 60 úmrtí. Olejová forma vitamínu E je ve své podstatě nezávadná, dokonce i léčivá. Používá se buď jako mast nebo perorálně. Pokud se ale zahřeje a inhaluje, podle amerického Centra pro kontrolu chorob může být smrtelně nebezpečná. 

Někteří lidi z oboru si totiž dokážou najít cestu, jak zpeněžit i odpadní látky. Všechno jde, když se chce.  

Whiting vnímá nezákonné zpracování THC jako jeden z  neodvratných důsledků nedokonalého regulačního systému. Dále k  tomu poznamenává: „Když něco pěstujete nebo to připravujete v  laboratoři, vždycky se najde někdo, kdo si to rád koupí. Tyto transakce nelze vystopovat, takže nejsou ani zdaněné. Kolem ilegálního zpracovávání THC se proto rozvinul celý ekosystém.“ 

Řešení je nasnadě 

Když se nezisková společnost Project CBD zeptala různých konopných firem v  USA, co si vlastně počínají s  přebytečným THC, obdržela sice mnoho neurčitých odpovědí, ale občas se dozvěděla i zajímavé tipy. 

Nejmenovaný podnikatel ze státu Tennessee třeba upozornil na známý fakt, že určité množství „nechtěného“ THC se přetváří na kanabinol (CBN), což je méně psychoaktivní kanabinoid se silně sedativními účinky. Když se THC rozloží na CBN, konopí jako takové sice ztrácí na účinku, nicméně někteří výrobci CBN rádi přidávají do produktů určených pro zlepšení kvality spánku. 

Podobné problémy s  využitím THC však nadále přetrvávají hlavně proto, že je v  USA stále ještě 11 států (včetně hlavního města Washingtonu), kde je rekreační konopí zakázáno. Dokud nedojde k  legalizaci na federální úrovni po celé zemi a nevznikne regulovaný celostátní trh, bude nadále docházet k  zneužívání THC pro ilegální účely. 

Zdroj: The case of the missing THC (Projectcbd.org)

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!