Aktuální článek
Případová studie: Pozor na interakci CBD a chemoterapeutik

Případová studie: Pozor na interakci CBD a chemoterapeutik

  • Pacienti by měli kvůli možným nežádoucím účinkům zůstávat pod dohledem lékaře.

Kanabidiol (CBD) se ukazuje jako velmi slibný podpůrný lék v onkologii, který nemá mnoho nežádoucích účinků. Některé výzkumy nicméně poukazují na možnou lékovou interakci mezi tímto kanabinoidem a skupinou enzymů cytochrom P450 a existují též hypotézy, podle nichž se mohou objevit interakce mezi CBD a chemoterapeutickými léky. Zatím ovšem neexistují klinické důkazy, jež by to potvrzovaly.

Lékaři z Hamiltonu v kanadské provincii Ontario sledovali v rámci případové studie jednu osmapadesátiletou ženu, jež v minulosti prodělala oboustrannou rakovinu prsu a kvůli prevenci možného relapsu užívala celých šest let lék tamoxifen. Na úlevu od neutuchajících pooperačních bolestí obdržela pacientka CBD poté, co jí žádná analgetika dostatečně nezabírala. Kanabidiol má podle dosavadních znalostí v metabolismu tamoxifenu potlačovat produkci enzymů CYP3A4 a 2D6, z nichž vzniká aktivní protirakovinný metabolit endoxifen. 

Autoři studie v abstraktu komentují pokus takto: „Po čas sledování pacientka dostávala 40 mg CBD denně a následně se u ní měřila přítomnost endoxifenu, tamoxifenu, N-desmetyltamoxifenu a 4-hydroxitamoxifenu. Pozorování probíhalo také v období 60 dnů po ukončení konzumace kanabidiolu. Po vysazení CBD se u pacientky zvýšila přítomnost endoxifenu o 18,75 procent a N-desmetyltamoxifenu o 9,24 procent, zatímco podíl 4-hydroxytamoxifenu se nijak nezměnil.“

V závěru proto tým autorů složený z anesteziologů a algeziologů upozorňuje, že i pouhých 40 mg CBD denně mělo za následek inhibici produkce enzymů CYP3A4 a/nebo CYP2D6. Z toho důvodu by pacienti, u nichž by mohlo dojít k lékové interakci mezi CBD a chemoterapeutickými léčivy jako tamoxifen, měli kvůli možným nežádoucím účinkům zůstávat pod dohledem lékaře.

Zdroj: Reduction in Tamoxifen Metabolites Endoxifen and N-desmethyltamoxifen With Chronic Administration of Low Dose Cannabidiol: A CYP3A4 and CYP2D6 Drug Interaction

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!