Aktuální článek
Proč lidé užívají CBD?

Proč lidé užívají CBD?

  • Dle studie pomáhá CBD respondentům nejčastěji s úzkostmi, potížemi se spánkem a stresem.

O účincích malých dávek CBD proti stresu, úzkostem a problémům se spánkem se hodně mluví, ale výzkumných poznatků je pramálo. Nový průzkum mezi uživateli CBD z Velké Británie si dal za cíl lépe porozumět spojitostem mezi velikostí dávky, frekvencí užívání a osobními zkušenostmi s efekty.

Zkoumaná skupina zahrnovala 387 bývalých nebo současných uživatelů CBD. Všichni obdrželi přes e-mail a sociální sítě online dotazník o 20 otázkách. Účastníci průzkumu napřed vyplnili své osobní údaje a následně odpovídali na dotazy o důvodech a míře užívání CBD a jeho účincích na úzkosti, spánek a stres.

Celkem 61,2 % účastníků ze zkoumané skupiny představovaly ženy převážně ve věku mezi 25 a 54 lety (72,2 %). Nejčastější čtyři příčiny užívání CBD byly samodiagnostikované úzkosti (42,6 %), potíže se spánkem (42,5 %), stres (37 %) a preventivní péče o zdraví (37 %). Celkem 54 % respondentů uvedlo, že užívá méně než 50 miligramů CBD denně, a 72,6 % odpovědělo, že jej nanáší pod jazyk.

V závěru se píše: „Adjustovaný logistický model ukázal, že kvůli všeobecné péči o zdraví a namožení svalů po cvičení užívají CBD spíše muži než ženy, které jej zase mnohem častěji užívají kvůli úzkostem a nespavosti. Starší osoby většinou kanabidiol neužívají ani kvůli zdraví, ani kvůli stresu, namoženým svalům, úzkostem, soustředění nebo spánku, ale především kvůli mírnění bolestí. Respondenti trpící stresem, nespavostí a úzkostmi potvrdili, že CBD je na všechny tyto problémy efektivním pomocníkem.“

Autoři celkové výsledky hodnotí následovně: „Lidé užívají CBD mnohdy i v menších dávkách, protože jim i tak pomáhá s úzkostmi, stresem, spánkem i jinými zdravotními problémy. Míra užívání a druh obtíží se nicméně napříč různými demografickými skupinami liší.“

Reasons for cannabidiol use: a cross-sectional study of CBD users, focusing on self-perceived stress, anxiety, and sleep problems

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!