Esence psychonautiky | Hájek, F.

181 

Esence psychonautiky si klade za cíl uvést do problematiky změněných stavů vědomí, aniž by hájila konkrétní interpretační rámec.

Katalogové číslo: LBR090A

Popis

Mohou být psychedelické látky branou k hlubšímu pochopení reality, nebo je to vše jen iluze intoxikované mysli? Jaké poznání nám mohou zpřístupnit psychedelika? Naše kultura za „poznání“, resp. „vědění“ pokládá obvykle něco poj­menova­tel­né­ho, ideálně vyčíslitelného. Tomu se ovšem prožitky, které nám tyto látky zprostředkovávají, ze své podstaty vyhýbají.
Esence psychonautiky si klade za cíl uvést do problematiky změněných stavů vědomí, aniž by hájila konkrétní interpretační rámec. Text je rozložen do tří částí. V první části autor tyto substance definuje, analyzuje faktory spoluurčující výslednou podobu zážitku, komentuje tradiční spory a rozptyluje některé mýty. Ve druhé části rekonstruuje – a zároveň vzájemně konfrontuje – tři základní přístupové struktury, lišící se v závislosti na druhu poznání, o které usilují. Třetí část pak obsahuje autentické záznamy autorových osobních zkušeností s vybranými psychedeliky.

„Nikdy nebudete vědět, jaké to je, dokud to sami nezkusíte, a pak vám to již nebudu muset vyprávět.“
– Timtothy Leary, Politika extáze

Filip Hájek
Esence psychonautiky
Epistemologie psychedelické zkušenosti
Dybbuk, Praha 2017.
1. vydání.

Brožovaná vazba, 165 str., 18×12 cm.

 

Další informace

Hmotnost0,2 kg