Kosmická hra | Grof, S.

511 

Tato Grofova kniha se zabývá některými základními existenčními otázkami, které si lidé kladou od nepaměti.

Není skladem

Katalogové číslo: 23B62

Popis

Tato Grofova kniha se zabývá některými základními existenčními otázkami, které si lidé kladou od nepaměti. Jak vznikl náš vesmír? Je svět, ve kterém žijeme, pouhým produktem mechanických procesů probíhajících v neživé, nehybné a reaktivní hmotě? Je nutno usuzovat na existenci nadřazené kosmické inteligence, jež řídila stvoření a evoluci vesmíru? Lze vysvětlit hmotnou skutečnost pouze pomocí přírodních zákonů, nebo zahrnuje síly a principy vymykající se takovému popisu? Jak se máme vyrovnat s matoucími a děsivými dilematy, jako jsou konečnost času a prostoru proti věčnosti a nekonečnosti? Co je zdrojem řádu, formy a smyslu ve vesmíru? Jaký je vztah mezi životem a hmotou, vědomím a mozkem? Jak si máme vysvětlit zjevný konflikt dobra a zla, záhadu karmy a pře-vtělování i otázku smyslu lidského života? Mnohé otázky, které autor v této knize zkoumá, mají velký význam pro běžný život.

Tyto otázky se vynořovaly při autorově psychiatrické práci zcela spontánně a s neobyčejnou naléhavostí v myslích mnoha lidí, s nimiž spolupracoval. Příčinou je neobvyklá oblast studia, jež byla hlavním těžištěm Grofova zájmu po dobu čtyřiceti let jeho profesionálního života – totiž zkoumání mimořádných stavů vědomí.

MUDr. Stanislav Grof je psychiatrem s více než padesátiletou zkušeností v oblasti výzkumu změněných stavů vědomí a jedním ze zakladatelů a hlavních teoretiků transpersonální psychologie. Narodil se v Praze, kde rovněž získal vědecké vzdělání a diplom na Lékařské fakultě Karlovy univerzity. Před odjezdem do USA obdržel také titul CSc. od Československé akademie věd.
Rané výzkumy Dr. Grofa v oboru klinického použití psychedelických látek proběhly ve Výzkumném ústavu psychiatrickém v Praze. Byl hlavním badatelem v rámci programu, který systematicky zkoumal heuristický a terapeutický potenciál LSD a dalších psychedelických látek. V roce 1967 obdržel Dr. Grof pozvání na univerzitu Johna Hopkinse v Baltimoru ve státě Maryland jako klinický a vědecký pracovník. Po ukončení tohoto dvouletého stipendijního pobytu už ve Spojených státech zůstal a pokračoval ve své práci jako vedoucí výzkumu v Marylandském centru pro psychiatrický výzkum a jako docent na psychiatrické klinice Henryho Phippse.
V roce 1973 byl Dr. Grof pozván do Esalenského institutu v Big Suru v Kalifornii, kde zůstal a žil až do roku 1987 jako hostující vědec (scholar-in-residence). Věnoval se psaní, pořádal semináře a přednášky a spolu s manželkou Christinou Grofovou pracoval na vývoji metody holotropního dýchání. Byl rovněž členem výboru Esalenského institutu.

Stanislav Grof
Kosmická hra: Zkoumání hranic lidského vědomí
Práh, Praha 2013.
Vydání v českém jazyce druhé.

Pevná vázaná papírová vazba s obálkou, 317 str., 21×15 cm.

 

Další informace

Hmotnost0,535 kg