Memento | John, R.

279 

Legendární román o narkomanech. V Mementu nečteme poučení, varování, výstrahy, ale pronikáme do lidských osudů, bytostně cítíme, jak málo stačí, aby se život člověka zhroutil do marného a bezútěšného živoření.

Katalogové číslo: BOOK100

Popis

Memento je román o narkomanech. Tato věta říká sice to nejdůležitější, ale zdaleka ne všechno. Především nevypovídá o tom, že autor pojal svou prózu jako svědeckou výpověď – nikoli jako příběh “o nich”, ale jako “jejich” příběh. Čtenář se dostává do středu dění, do života těch, kteří propadli droze, pro něž se stává fetování hlavním či spíše jediným smyslem života, kteří se sesouvají po šikmé ploše sebezničující vášně k naprosté zkáze.

Michal Otava je student gymnázia. Co mu na drogách připadalo tak zajímavé? Proč si tak dlouho myslel, že právě on může s drogami kdykoli přestat, že je k životu nepotřebuje? Proč to tolikrát nezvládl? A proč je jeho příběh tolik podobný příběhu jiných toxikomanů? Román s reportážními prvky je do značné míry založen na skutečných událostech. Je sondou do života pražských narkomanů v 80. letech 20. století, reálnou výpovědí o samotě, strachu, krutosti a lidských hranicích.

„Každý člověk na světě se může stát závislý na léku nebo látce ovlivňující psychiku.“
– pražský psychiatr

Procento výlečených toxikomanů je podle světových statistik stejně nízké jako u nemocných rakovinou. Z tohoto hlediska je drogová závislost choroba co do nebezpečnosti s rakovinou srovnatelná.“
– pražský psychiatr

Radek John
Memento
Pavel Dobrovský – BETA, Praha 2014.
7. vydání, v nakl. Pavel Dobrovský – BETA 1. vydání.

Pevná lamino vazba, 305 str., 19×13 cm.

Další informace

Hmotnost0,4 kg