Mozek a jeho člověk, mysl a její nemoc | Horáček, J. et al.

890 

Publikace přináší koncentrovaný pohled na široké spektrum témat a otázek současného zkoumání mozku a mysli.

Katalogové číslo: 01KNH054

Popis

Publikace přináší koncentrovaný pohled na široké spektrum témat a otázek současného zkoumání mozku a mysli. Klíčové tematické okruhy se týkají nového poznání vztahu mozku a mysli, biologie chování, prožívání a vnímání podstaty sexuality a evolučních kořenů našich partnerských vztahů, mechanismu účinku psychoaktivních látek a problematiky duševních poruch, včetně současných názorů na příčiny jejich vzniku.
Výzkum mozku a mysli obecně, ale specificky i mnoho z probíraných témat se těší pozornosti širší veřejnosti a médií a má zjevné aktuální společenské souvislosti. Kniha je proto koncipována pro zainteresovaného laika a obrací se i ke studentům a čtenářům z jiných akademických oborů, kteří se zajímají o antropologii, psychologii, neurobiologii, psychiatrii a evoluční biologii. Jednotlivé kapitoly přinášejí aktuální pohled na stav zkoumané problematiky a otevírají problémy a výzvy, kterým výzkum mozku a mysli čelí. Autorský kolektiv tvoří především vědečtí a kliničtí pracovníci Národního ústavu duševního zdraví a publikace současně přibližuje bádání a seznamuje s činností tohoto prestižního výzkumného pracoviště.

Jiří Horáček, Ladislav Kesner, Cyril Höschl, Filip Španiel et al.
Mozek a jeho člověk, mysl a její nemoc
Galén, Praha 2016.

Pevná papírová vazba, 382 str., 29×20 cm.

 

Další informace

Hmotnost1,7 kg