Pouť od mozku k duši | Tononi, G.

499 

Teorie spojující vědomí s Φ neboli „fí“, symbolem integrované informace.

Katalogové číslo: 23B75

Popis

Teorie lidského vědomí jednoho z nejoriginálnějších neurovědců současnosti přináší průlomové informace ohledně podstaty vědomí a jeho původu. Jak ale takto náročné vědecké poznání zprostředkovat laické veřejnosti? Tononi se odvážil něčeho, co není ve vědecké komunitě zcela obvyklé. Vzal si na pomoc literaturu a umění a s využitím replik ze známých světových dramat a obrazotvornosti vizuálního umění vytvořil formu imaginárních dialogů, v nichž promlouvají velcí filozofové a vědci dvacátého století. Ještě nikdy se tedy neobjevilo dílo, které by takto originálně a provokativně propojilo vědu, umění a imaginaci. Vypravěčem textu je astronom Galileo Galilei, který se do vědy poté, co v ní kdysi proklestil cestu objektivitě, snaží začlenit i subjektivní zkušenost. Galileova cesta se skládá ze tří částí, každou vede odlišný průvodce. V první části cesty, kdy Galilea doprovází vědec připomínající Francise Cricka, se dozvídáme, proč jsou důležité určité části mozku a proč se naše vědomí ukládá ke spánku spolu s námi. V druhé části cesty, v níž je průvodcem muž jménem Alturi, resp. Alan Turing, zjišťujeme, jak na jednotlivé části mozku nahlíží vědecká teorie známá jako ?, která spojuje vědomí s integrovanou informací. Třetí částí pak provází vousatý muž, kterým nemůže být nikdo jiný než Charles Darwin.
Galileo medituje nad tím, jak dochází k vývoji vědomí a počátku vědomí sama sebe v dějinách a kultuře – neboli ke vzniku toho, co je ve skutečnosti vším, co máme, a vším, čím jsme.

Giulio Tononi, italský neurovědec a psychiatr. Proslul svou teorií vědomí jakožto integrované informace a vědeckou prací o funkci spánku. Je profesorem na Wisconsinské univerzitě, kde přednáší v oboru psychiatrie a na téma spánkové medicíny a teorií vědomí.
Kromě hlavních vědeckých časopisů se jeho výzkumy objevily v časopise New Scientist, Science Daily a Scientific American, byl zláštním přispěvovatelem New York Times a Economist. Je autorem knihy Galileo a fotodioda (2003), společně s nositelem Nobelovy ceny Gerardem Edelmanem je spoluautorem knihy Vesmír vědomí (2000) a spolu s S. Laureysem se podílel na knize Neurologie vědomí: kognitivní neurověda a neuropatologie (2009).

Recenze

„Ať s Tononiho názory na roli mozku ve vytváření vědomí souhlasíte či ne, nelze polemizovat s tím, že jeho kniha představuje ráj intelektuálních rozkoší.“
– Antonio Damasio

„Giulio Tononi je člověk odvážné a originální mysli, který ve své knize přichází se zcela novou teorií vědomí. Za pomoci literárních prostředků, jako je metafora, literárních zdrojů, jako je drama, a díky zapojení vizuálního umění představuje své myšlenky ve formě imaginárních dialogů vedených Galileem Galilei s Francisem Crickem a Alanem Turingem a dalšími významnými vědci a mysliteli dvacátého století. Tento překvapivý (a riskantní) literární prostředek však Tononi bravurně ovládá, a přivádí tak k životu ty nejpodstatnější neurovědecké objevy.“
– Oliver Sacks

„Tato úžasná a současně velmi čtivá kniha přináší nové informace ohledně vědomí a jeho původu. Giulio Tononi v ní nesmírně imaginárně a vzrušujícím a mysl provokujícím způsobem zkoumá původ našeho myšlení a pocitů. Vysvěvtlování rozdílů mezi cerebrem a cerebellem jistě není nijak zábavné, budete na to ale mít jiný názor, když vám to podají mniši lidovou latinou, zářivě krásné nymfy či záhadný žonglér na jednokolce. Vždy jsem si zakládal na tom, že jsem vědomá, cítící bytost – a díky této knize jsem konečně porozumněl tomu, co to opravdu znamená.“
– Leonard Mlodinow

Giulio Tononi
Pouť od mozku k duši
Dybbuk, Praha 2015.
1. vydání.

Pevná papírová vazba s obálkou, vázaná, s textilní záložkou, 380 str., 24×16 cm.

Další informace

Hmotnost0,97 kg