Psychologie budoucnosti | Grof, S.

489 

Kniha zahrnuje celé spektrum Grofových myšlenek, od jeho počátečního výzkumu prostřednictvím LSD terapie, přes klinickou práci s lidmi, kteří čelili blížící se smrti, a pozdější terapeutickou činnost v oblasti holotropního dýchání, až po jeho poslední úvahy o kosmologických důsledcích výzkumu vědomí a vyhlídkách na řešení současné planetární krize.

Není skladem

Katalogové číslo: 23B59

Popis

Tento čtenářsky přístupný a ucelený přehled díla Stanislava Grofa, jednoho ze zakladatelů transpersonální psychologie, byl sestaven se záměrem, aby se s jeho prací mohla seznámit i širší veřejnost. Tato zcela nová kniha nejenže sumarizuje jeho profesní dráhu a předchozí díla, ale také potvrzuje Grofův neocenitelný přínos pro moderní psychiatrii a psychologii, zejména jeho ústřední pojetí holotropního zážitku, v němž slovo holotropní znamená „směřující k celistvosti“. Grof neustále poukazuje, že stávající základní předpoklady a hypotézy současné psychologie a psychiatrie si žádají radikální revizi, která se zakládá na intenzivním a systematickém zkoumání holotropních zážitků. Předkládá názor, že radikální vnitřní transformace lidstva a jeho pozvednutí na vyšší úroveň vědomí může být naší jedinou šancí do budoucna.

„Autorem této knihy je průkopník a génius v oblasti výzkumu vědomí. Kniha zahrnuje celé spektrum Grofových myšlenek, od jeho počátečního výzkumu prostřednictvím LSD terapie, přes klinickou práci s lidmi, kteří čelili blížící se smrti, a pozdější terapeutickou činnost v oblasti holotropního dýchání, až po jeho poslední úvahy o kosmologických důsledcích výzkumu vědomí a vyhlídkách na řešení současné planetární krize. Grof vždy patřil mezi nejoriginálnější myslitele v oblasti transpersonální psychologie a jeho tvořivost se dokonale snoubí s vyzrálostí celkové vize, kterou předkládá.“
– Michael Washburn, autor díla Transpersonal Psychology in Psychoanalytic Perspective.

MUDr. Stanislav Grof (nar. r. 1931 v Praze) absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. V Československu pracoval jako klinický psychiatr. Patří k zakladatelům Výzkumného ústavu prychiatrického, kde zkoumal především účinky psychedelických látek na lidské vědomí. V roce 1967 přijal pozvání Marylandského střediska psychiatrického výzkumu v americkém Baltimoru. Společně s Abrahamem Maslowem a Anthonym Sutichem zde vytváří nový směr psychologie, transpersonální psychologii, a zakládá Společnost pro transpersonální psychologii. Následující roky je vedoucím oficiálního státního výzkumu psychedelických látek v USA. Se svou ženou Christinou vyvinul techniku holotropního dýchání. Je autorem mnoha knih, např. Lidské vědomí a tajemství smrti, Holotropní vědomí, Dobrodružství sebeobjevování, Za hranice mozku, Kosmická hra a dalších.

Stanislav Grof
Psychologie budoucnosti
Poznatky a poučení z moderního výzkumu vědomí
Argo, Praha 2014.
2. vydání.

Brožovaná vazba, 390 str., 23×16 cm.

 

Další informace

Hmotnost0,6 kg