Šamanismus a archaické techniky extáze | Eliade, M.

498 

Kniha pojednává o šamanismu a zasazuje jej do kontextu obecné historie náboženství.

Není skladem

Katalogové číslo: 23B35

Popis

Jak už sám titul napovídá, ve své monografii Šamanismus a archaické techniky extáze se autor zabývá šamanismem jakožto svébytným náboženským jevem. Na rozdíl od velkých světových náboženství šamanismus nemá doktríny ani posvátné knihy, přesto se však šamanské ideje i praxe vyznačují značnou podobností v nejrůznějších, mnohdy velmi vzdálených částech světa, mezi nimiž v minulosti neexistovaly kontakty (Indonésie a Jižní Amerika, Sibiř a Austrálie). Na všech těchto místech šaman, plnící funkci kněze, léčitele i mystika, zajišťuje spojení mezi naším světem a zásvětím.
Na stránkách této knihy Eliade pojednává o osobě šamana, jeho získávání a iniciaci, o nabývání šamanských schopností, o symbolice šamanova oděvu a bubnu, o kosmologii šamanů a dále o šamanismu v různých částech světa.
Eliadova dnes už klasická monografie, česky původně vydaná pod titulem „Šamanismus a nejstarší techniky extáze“, nepochybně zaujme nejen odbornou veřejnost, ale i širší okruh čtenářů – vždyť zájem o šamanismus dnes zažívá renesanci.

Mircea Eliade (1907 – 1986) rumunský historik a filosof náboženství, spisovatel, esejista, kritik, profesor a diplomat, patřil k předním světovým religionistům. Své široké znalosi, nabyté během studií na univerzitě v Bukurešti a během tříletého studijního pobytu v Indii, zúročil v řadě odborných prací, z nichž uveďme alespoň Dějiny náboženského myšlení I-IV, Jóga: nesmrtelnost a svoboda, Pojednání o dějinách náboženství, Šamanismus a archaické techniky extáze, Kováři a alchymisté, Mýtus o věčném návratu (Archetypy a opakování).
Tři roky pobýval v Indii, kde se učil sanskrt a jógu a toto období je považováno za jedno z nejdůležitějších v jeho životě. Učitelem se mu stává indický filozof Surendranath Dasgupta, do jehož dcery Maitreyi se Eliade zamiluje. Protože jde o nerovný vztah, musí Eliade opustit učitelův dům a odchází meditovat do himalájského kláštera. Po návratu z Indie vydává své vzpomínky a v roce 1933 román Maitreyi, který ho okamžitě v Rumunsku proslaví. Ve svém díle o dějinách náboženství je nejvíce ceněn pro spisy o šamanismu, józe a kosmologických mýtech. Jeho myšlení bylo značně ovlivněno dílem tradicionalistické školy, které také popularizoval. Ve svých autobiografických a fantasy titulech se věnoval především osobní náboženské zkušenosti pravoslavného věřícího. Mircea Eliade své myšlenky zakládá především na termínu posvátna. To se podle něj může projevovat například v nějakém předmětu či rostlině.

Mircea Eliade
Šamanismus a archaické techniky extáze
Argo, Praha 2017.
2. vydání.

Pevná papírová vazba s obálkou, 436 str., 21×15 cm.

 

Další informace

Hmotnost0,7 kg