Transpersonální myšlení v psychologii a psychoterapii | Winkler, P., Vančura, M.

438 

Transpersonální psychologie je psychologický směr zabývající se transpersonálními, transcendentními nebo spirituálními aspekty lidské zkušenosti. Pokouší se sjednotit moderní psychologickou teorii s poznatky různých forem mystiky.

Katalogové číslo: BOOK69

Popis

Kniha Transpersonální myšlení v psychologii a psychoterapii přináší výbor textů od různých osobností, které se v současnosti na poli transpersonální psychologie pohybují, ať již v České republice, nebo ve Spojených státech. První část knihy obsahuje teoretické statě od historie transpersonálního hnutí po mapování hlavních témat transpersonální psychologie. Čtenář se zevrubně dozví, co tento obor znamená, odkud pochází, čím je specifický. Druhá část je složena z příspěvků od významných českých psychoterapeutů, kteří se transpersonálně profilují. Zkušenosti z praxe jsou zde prokládány teoretickými komentáři a ilustrovány jednotlivými kazuistikami. Publikaci lze doporučit zájemcům o transpersonální psychologii, ale také všem těm, jež se zajímají o tak důležité oblasti lidské zkušenosti, jako jsou mystické a jinak spirituální prožitky. Bez náležité pozornosti věnované těmto druhům prožitků nemůže být naše psychologické poznání komplexní.

Petr Winkler, Michael Vančura (eds.)
Transpersonální myšlení v psychologii a psychoterapii
Výbor textů
Triton, Praha 2016. – 1. vydání.
Edice Psyché.

Brožovaná vazba, 270 str., 19×14 cm.
 

Další informace

Hmotnost0,4 kg