Vstupenka na přednášku “Od liberální drogové politiky k legalizaci”

Legalizace.cz má tu čest představit v Praze 20. 3. 2016 tři experty a aktivisty, kteří se podělí o své zkušenosti a úspěchy v otázce regulace léčebného konopí a užití psychedelik jako součásti základních lidských práv.

Katalogové číslo: VST01

Popis

V současné době se chystají dvě stěžejní jednání o nové strategii drogové politiky pod hlavičkou Organizace Spojených Národů ve Vídni (CND) a v New Yorku (UNGASS). Pro českou vládu je to velká příležitost, aby vyvinula nátlak proti Jednotné úmluvě o omamných látkách z roku 1961. Přijďte si poslechnout názory odborníků, kteří se na reformách současné drogové politiky aktivně podílí. Program: 1. Michael Krawitz o cestě za legalizaci konopí k léčbě. 

► www.veteransformedicalmarijuana.org2. Natalie Ginsberg o problémech spojených s drogovou politikou, jež znemožňuje vědecký výzkum psychedelických látek. 
► www.maps.org

3. Lennice Werth o pozadí drogové prohibice a síle hlasu občanů požadujících změnu. 
► www.drugsense.org

Vstupné: 91 Kč 
Vstupné se simultánním překladem: 151 Kč

………….

End the war on drugs: 

From liberal drug policy to legalization Legalizace.cz is honored to introduce three experts and activists in Prague, who will share their experiences and success stories regarding the issue of regulation of cannabis and use of psychedelics as a part of their medical treatment.With two upcoming major conventions on drugs – organized by United Nations in Vienna (CND) and in New York (UNGASS) – the Czech government has an unique opportunity to push for change of The Single Convention on Narcotic Drugs (1961) and to be able to implement policies based on harm reduction, prevention and legalization. Come and disccuss perspectives with specialist from different fields, who actively participate to change drug policies. Program:1. Michael Krawitz about the journey of medical cannabis towards legalization.

► www.veteransformedicalmarijuana.org2. Natalie Ginsberg about the issues of psychedelic research and drug policy. 

► www.maps.org3. Lennice Werth about the background of prohibition, economical issues and possible power of the voice of citizens with an aim for change. 

► www.drugsense.orgParticipation fee: 91 Kč

With simultaneous translation to Czech: 151 Kč