Aktuální článek
Protřepat, nemíchat!

Protřepat, nemíchat!

Profilový obrázek
  • Některé kombinace drog se nevyznačují velkým dopadem na zdraví, zato jiné jsou již ze své podstaty nebezpečné někdy i smrtelně.

Současné užívání nejméně dvou různých psychoaktivních látek mají lidé v oblibě doslova odnepaměti. Obvykle tak činí proto, aby se vzájemně posílily účinky daných látek, někdy i proto, aby jedna snížila nežádoucí účinky druhé. V obou případech mohou být následky fatální.

Podívejme se zevrubněji na kombinace, které jsou běžné a nevyznačují se velkým dopadem na zdraví, ale především také na kombinace, které jsou ze své podstaty nebezpečné, někdy i smrtelně.

Kofein a nikotin

Kofein, nikotin a etanol jsou celosvětově nejrozšířenějšími drogami a běžně se kombinují nejen mezi sebou, ale také s celou řadou nelegálních nebo regulovaných látek. Kofein je z této trojice nejméně problematický a jeho mírný příjem má minimum nežádoucích účinků, i když ho nelze doporučit kardiakům nebo lidem trpícím nespavostí. Podle několika statistických průzkumů je oproti běžné populaci u kuřáků výrazně vyšší pravděpodobnost, že budou pravidelně užívat kofein, a kuřáci také častěji než běžná populace mají pro kofein slabost. Tato asi celosvětově nejrozšířenější kombinace psychotropních látek dala jméno i slavnému filmu Jima Jarmusche Kafe a cigára.

Nikotin i kofein jsou stimulanty a působí synergicky v dobrém i zlém – jinými slovy, vzájemně se podporují nejen ve svých příznivých účincích na bdělost a duševní výkonnost, ale i ve svých nežádoucích účincích, zejména v zúžení cév a následném zvýšení krevního tlaku. Studie na potkanech naznačují, že závislost na této kombinaci vzniká podstatně rychleji než na samotném nikotinu. Podobný účinek kofeinu byl pozorován též při současném podávání s jinými látkami a je pravděpodobné, že adenosinový receptor, na který se kofein váže, hraje v procesu vzniku závislosti důležitou roli. Cigaretový kouř, nikoli však nikotin samotný (např. ve formě náplastí), urychluje metabolismus kofeinu. V praxi to znamená, že kuřák potřebuje větší dávku kofeinu, aby pocítil jeho účinky, ale pokud přestane kouřit, může mu příjem kávy, na který byl běžně zvyklý, způsobit nepříjemné předávkování.

Totéž platí pro kuřáky, kteří pravidelně užívají benzodiazepiny nebo některá antidepresiva, ale zde mohou být následky mnohem závažnější.

Zřejmě největším problémem spojeným s kombinací různých látek zakoupených na černém trhu je jejich pochybná čistota.

Alkohol a stimulanty

Alkohol působí v malém množství jako stimulant, ve větším jako sedativum. Pokud se konzumuje ve větším množství společně s jakýmkoli stimulantem, například kofeinem, bude jejich účinkování protichůdné. Na první pohled se může zdát, že obě složky vzájemně ruší své nežádoucí účinky, což je dobře. To však není zcela pravda. Stimulanty ve skutečnosti pouze maskují účinky alkoholu a „umožňují“ člověku vypít více než obvykle. Zpravidla však působí poměrně krátce, a jakmile přestanou účinkovat, dostaví se plná síla alkoholu. Není příliš překvapivé, že míchané nápoje jako vodka s redbullem mají na kontě stovky smrtelných případů. Totéž platí pro kombinaci alkoholu s jinými stimulanty, jako je metylfenidát (Ritalin) nebo amfetaminy.

Alkohol a kokain

Kokain je v tomto ohledu zcela specifický. Při užívání s etanolem se obě látky společně metabolizují v játrech za vzniku kokaetylenu. Tato látka má silnější euforické účinky než kokain a působí déle, zároveň je ale výrazně toxičtější pro srdce. Z tohoto důvodu je riziko akutního srdečního infarktu u uživatelů kokainu, kteří zároveň pijí, několikanásobně vyšší než u těch, kteří si ho dopřávají samotný.

Pro úplnost však dodejme, že vína obohacená kokainem byla ve druhé polovině 19. století nejen legální, ale také velmi oblíbená. Snad nejslavnější výrobce Angelo Mariani obdržel za svůj produkt Vin Mariani dokonce medaili od papeže Lva XIII. a velmi pochvalně o něm hovořil například vynálezce Thomas A. Edison. Specialitu známou jako „baltský čaj“ (kokain smíchaný s vodkou) údajně pili vojáci na Auroře před výstřelem, který odstartoval bolševickou revoluci v Rusku.

Alkohol a tlumivé látky

Velmi riskantní je současné užívání alkoholu a tlumivých látek, jako jsou léky na předpis (benzodiazepiny, zolpidem, opioidy), jelikož s velkou pravděpodobností způsobí těžkou otupělost, ztrátu paměti a dokonce bezvědomí. Fyzická závislost na kombinaci alkoholu a benzodiazepinů vzniká extrémně rychle (během několika týdnů), velmi obtížně se léčí a v případě vysazení jsou časté abstinenční záchvaty typu deliria tremens, které mohou být smrtelné.

Není příliš překvapivé, že míchané nápoje jako vodka s redbullem mají na kontě stovky smrtelných případů.

Alkohol a syntetické kanabinoidy

Zvláště nebezpečné je kombinovat alkohol s „designovými“ drogami ze skupiny syntetických kanabinoidů, z nichž mnohé s sebou nesou značné riziko akutního srdečního infarktu. Podobná úmrtí byla v roce 2018 zaznamenána i v České republice.

Alkohol a psychedelika

Kombinace alkoholu a psychedelik je značně nepředvídatelná. Obecně lze říct, že klasické halucinogeny jako LSD nebo psilocybin mají stimulační účinek, který maskuje účinek alkoholu, a když jejich vliv pomine, opilost se dostaví v plné síle.

Oproti stimulantům však mají halucinogeny tu výhodu, že jejich účinek je dlouhodobější. Zároveň může mít alkohol negativní (ale někdy i pozitivní, alespoň v malém množství) vliv na psychické nastavení člověka, tedy takzvaný set, který je pro bezproblémový průběh tripu klíčový.

Disociativní psychedelika, například ketamin nebo PCP, mají zase silný tlumivý účinek (ketamin se používá jako celkové anestetikum), jenž může být v kombinaci s alkoholem smrtelný.

Vzhledem k hrozbě serotoninového syndromu by halucinogeny a MDMA neměli v žádném případě užívat pacienti léčení antidepresivy.

Alkohol a delirogeny

Delirogeny, například skopolamin obsažený v durmanu nebo blínu, mají k alkoholu historicky blízko. V minulosti byl blín černý jednou z nejčastějších přísad do piva, dokonce i název města Plzně je prý odvozen od německého názvu této byliny – Bilsenkraut. Podle některých pramenů toto blínové pivo hojně konzumovali i vikingští válečníci, známí jako berserkové, kteří se pod jeho vlivem dostávali do stavu nepříčetné zuřivosti.

Kombinace těchto látek proto může být značně nebezpečná nejen pro okolí uživatele, ale i pro něj samotného. Při současné konzumaci se zvyšuje riziko „Ondininy kletby“: klinického stavu, kdy se u člověka vypne automatické dýchání, jinými slovy dýchá pouze tehdy, když se nadechuje vědomě. Neustále hrozící bezvědomí je pak rázem smrtelně nebezpečné.

...

Pokračování článku najdete v Legalizace č. 67, která je právě k dostání v e-shopu Legalmarket.cz a na novinových stáncích. Stáhnout si můžete i elektronickou verzi magazínu nebo si ho za zvýhodněnou cenu předplatit a těšit se na pravidelné dárky a pohodlné dodání až domů.

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!