Aktuální článek
Psychedelická biofilie a spojení člověka s přírodou

Psychedelická biofilie a spojení člověka s přírodou

  • Abychom zajistili přežití biosféry, potřebujeme zásadní změnu uvažování na úrovni celé populace.

Jak přehodnotit svůj pohled na lidskou přirozenost, smířit se s ní a lépe ji pochopit v době, která volá po nových způsobech bytí? Někteří lidé věří, že jsme se výhradně v důsledku lidského vlivu na biosféru ocitli na pokraji šestého masového vymírání druhů na planetě Zemi. Publikace Mezivládní vědecko-politické platformy o biodiverzitě a ekosystémech (IPBES) z května 2019 je považována za jednu z nejpropracovanějších prací na toto téma. A není to veselé čtení.

Celkem 145 autorů z padesáti zemí zkoumalo změny životního prostředí v uplynulých padesáti letech a dospělo k závěru, že se jeho stav zhoršuje tempem, jaké nemá v dějinách obdoby. Ekosystémy degradují a vymírání živočišných i rostlinných druhů postupuje stále rychleji – seznam ohrožených druhů v současné době čítá více než milion položek. Tato skutečnost má nedozírné následky pro biosféru jako takovou a bezprostředně ovlivňuje také přežití lidí. Chceme-li nepříznivý trend zvrátit a zajistit si přežití, musíme začít uvažovat nikoli lokálně, ale globálně.

Odcizení

Je zajímavé, že jediné oblasti, kterých se ekologická degradace nijak nedotýká, jsou osídleny a spravovány původními obyvateli. Společným jmenovatelem mnoha původních národů celého světa je přitom právě jejich hluboký vztah k přírodě a snaha chránit všechno, co je bezprostředně obklopuje. Jejich způsob života je zároveň mnohem více zaměřen na rodinu a komunitu a je výrazně méně individualistický a egoistický, než je běžné v západních zemích. Náš odstup od přírody se začal zvětšovat v době, kdy jsme se z lovců a sběračů stali zemědělci, což značně změnilo náš způsob vnímání přírodních jevů a také to, jak reagujeme na své okolí.

Toto odcizení se v posledních padesáti letech ještě více prohlubuje v důsledku rychle postupující urbanizace společnosti a stoupající závislosti na technologiích. Zdá se bohužel, že mezi moderními vymoženostmi a světem přírody je nepřímá úměra – čím více se spoléháme na to první, tím méně chápeme to druhé.

Spojení s přírodou skrze psychedelika

Některé domorodé kmeny od nepaměti využívají psychedelické látky dostupné ve svém okolí jako spouštěcí mechanismy pro ozdravné a transformativní duchovní procedury. Mezi nejznámější rostliny proslulé psychoaktivními účinky patří ayahuasca, meskalinové kaktusy, námel obsahující amid kyseliny lysergové, iboga, šalvěj divotvorná nebo různé druhy halucinogenních hub. Nedávný výzkum prokázal, že užívání psychedelik může dlouhodobě prohlubovat pocit spojení s přírodou a pozitivně působit jak na individuální, tak v konečném důsledku i globální úrovni.

Pokud se vědomí rozšíří a pojme celý přírodní svět, bude ničení světa vnímáno jako sebepoškozování.

Existuje řada výzkumů potvrzujících přímou souvislost mezi lepším spojením s přirozeným prostředím a snižování stresu a úzkosti. Blízký vztah k přírodě je označován za zdroj štěstí, smyslu života, vitality a celkově lepšího duševního zdraví. Lidé žijící v přirozeném prostředí se oproti obyvatelům velkých měst ke svému okolí chovají ohleduplněji a více se zajímají o udržitelnost svého způsobu života. Zdá se, že k tomu, abychom dosáhli změny chování, je potřeba navázat citový a empatický vztah s přírodou.

V tomto světle můžeme psychedelické látky vnímat jako zprostředkovatele biofilie. Tento termín byl poprvé použit biologem E. O. Wilsonem a označuje naši vrozenou náklonnost k přírodě neboli dle jeho slov „spojení, jež lidské bytosti po celý svůj život podvědomě hledají“. Náš druh se po naprostou většinu své existence vyskytoval v přirozeném prostředí, jemuž jsme psychologicky i fyziologicky přizpůsobeni. Užívání psychedelik není pro prohloubení vztahu s přírodou nutné, vlastní smyslový požitek při pobytu v přírodě je v tomto ohledu zcela dostačující. Ne každý má ale to štěstí, že vyrůstá obklopen přírodou, a bez tohoto klíčového faktoru může být vztah k ní narušen. Psychedelika by mohla pomoci i těmto jedincům obnovit jejich zapomenuté spojení s přirozeným prostředím.

Psilocybin

Pocit propojení s přírodou, kdy je člověk její nedílnou součástí, patří mezi nejčastěji zmiňované důsledky konzumace všech psychedelických látek a je popisován mnoha uživateli v moderních výzkumech stejně jako v historických záznamech o prvních experimentech s těmito substancemi. Jeden z nedávných výzkumů potvrdil podobné zážitky u všech 150 účastníků a tuto skutečnost potvrzují i další studie – uživatelé psychedelik obecně vykazují silné spojení s přírodou. Taktéž pacienti trpící těžkými depresemi uváděli, že u nich i sedm až dvanáct měsíců po experimentální léčbě psilocybinem přetrvával pocit jednoty s vesmírem. Zajímavé přitom je, že tito pacienti před zahájením terapie, která jim připomněla důležitost vědomí vlastních kořenů, netrpěli pocitem odcizení od přirozeného prostředí.

...

Pokračování článku najdete v Legalizace č. 60, která je právě k dostání v e-shopu Legalmarket.cz a na novinových stáncích. Stáhnout si můžete i elektronickou verzi magazínu nebo si ho za zvýhodněnou cenu předplatit a těšit se na pravidelné dárky a pohodlné dodání až domů.

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!