Aktuální článek
Konopí a psychedelika v ČR: pozvánka na Národní psychedelické fórum

Konopí a psychedelika v ČR: pozvánka na Národní psychedelické fórum

  • Zajímá vás, jak vypadá užívání psychedelik v České republice? Nenechte si ujít březnovou on-line konferenci.

Věděli jste, že vám konopí může zprostředkovat spirituální zkušenost? Nebo že až 400 tisíc obyvatel ČR užilo lysohlávky, LSD či ayahuascu? I to zjistil dvouletý výzkum mapující problematiku užívání psychedelik a konopí v České republice, realizovaný týmem Národního ústavu duševního zdraví. Nyní máte možnost si 19.3.2021 od 10.30 do 16.00 v on-line prostoru zdarma poslechnout, k jakým nejzajímavějším zjištěním vedl.

Cílem Národního psychedelického výzkumu, který proběhl za podpory Technologické agentury České republiky, bylo situaci nejen popsat, ale výsledky dále využít v rámci tvorby služeb pro uživatele psychedelik, šíření osvěty a při tvorbě strategických dokumentů protidrogové politiky.  Závěry výzkumu budou na konferenci debatovány s odborníky, kteří se v ČR problematice aktivně věnují. 

Lepší služby pro uživatele

Na konferenci se dozvíte, z jakých důvodů a jak lidé v ČR užívají psychedelika, jaká mohou mít rizika a pozitivní i negativní dopady na zdraví. Důležitou částí budou i příspěvky zacílené na drogové služby a pozornost se zaměří i na konopí, které je dlouhodobě nejužívanější nelegální psychoaktivní látkou v ČR. Uživatelé konopí jsou navíc třetí nejčastější klientelou adiktologických služeb. Je pro ně ale současná péče dostatečná?  V roce 2018 bylo v ČR problémových uživatelů konopí 81-93 tisíc, ale nízkoprahové služby ve stejném období hlásí pouze 2 tisíce klientů, kteří vyhledali poradenství primárně kvůli konopí. Znamená to, že sítí služeb propadají? Co by mohly změnit nové služby, jako například společenské kluby konopí? Na tyto i další otázky se konference podívá.

Debata o dobré praxi drogové politiky

Vyvrcholením konference pak bude diskuze, které se zúčastní všichni přednášející a také osobnosti pohybující se již léta na poli drogové problematiky, například Jindřich Vobořil (Podané ruce), Viktor Mravčík (Národní monitorovací středisko) či Helena Rampachová (Asociace nestátních neziskových organizací). Cílem bude plodná debata nad implikací zjištěných poznatků do praxe. Mediálním partnerem akce je i Magazín Legalizace. Jste srdečně zváni!

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!