Aktuální článek
Různé mechanismy působení CBD na agresivní rakovinné buňky

Různé mechanismy působení CBD na agresivní rakovinné buňky

  • Dokáže CBD potlačit růst nádorů? Výsledky nové studie naznačují, že ano.

Ačkoli je kanabidiol stále častěji využíván onkologickými pacienty, a to obzvláště v rámci sebepéče, stále není jasné, jak přesně tato látka působí proti rakovinným buňkám. Předchozí výzkumy ukázaly, že CBD zmírňuje expresi promestastatického genového inhibitory vazby 1 (ID1) v rakovinných buňkách, což vede ke zpomalení růstu nádoru.

Studie amerických lékařů a badatelů z nemocnic v San Francisku a Cincinnati využila analýzu DNA čipem a technikou Western Blot, aby zaznamenala celé spektrum genů agresivních rakovinných buněk, na něž CBD působí, včetně nádorů prostaty, prsu, mozku, hlavy a krku. Výzkum potvrdil, že tento kanabinoid opravdu zmírňuje expresi ID1 stejně jako genu FOXM1 (Forkhead box M1), transkripčního aktivátoru rozmnožování buňky. Vedle toho CBD reguluje expresi genu GDF15, což je cytokin zodpovědný za dělení buněčné tkáně.

Výsledky podle vědců naznačují, že díky regulaci exprese klíčových rakovinných genů by kanabidiol mohl do budoucna sloužit jako slibný netoxický lék na různé typy nádorů.

Další nová studie německých vědců a lékařů se zabývala působením CBD na soubor transgenických gliomických buněk. Konkrétně bylo ověřováno, zda je možné modulovat nukleární faktor kappa B (NFκB), což je skupina transkripčních faktorů stojících za progresí řady nádorů, pomocí CBD. Součástí výzkumu bylo i testování CBD léku Epidiolexu na rozsáhlém souboru především lidských glioblastomových buněk. V rámci výzkumu proběhly farmakologické analýzy, profilování exprese genů a jiné biochemické a biologické experimenty na buňkách. Veškerá zjištění se následně ověřovala za pomocí ortotopických živých modelů a bioinformatické analýzy glioblastomových buněk.

Výsledky ukazují, jak může NFκB díky CBD potlačit růst nádorů, což z něj činí potenciální metodu léčby glioblastomů.

Zdroje: Cannabidiol Treatment Results in a Common Gene Expression Response Across Aggressive Cancer Cells from Various Origins, Cannabidiol converts NFκB into a tumor suppressor in glioblastoma with defined antioxidative properties

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!