Aktuální článek
Slavná novela 366/2021 Sb. aneb Co bude dál

Slavná novela 366/2021 Sb. aneb Co bude dál

  • Poslední novela zákona o návykových látkách zazářila jako kometa a vzbudila spoustu ohlasů.

Od oslavných až po zklamané, které kritizují její nedostatečnost. Realita je, jak už to bývá, někde uprostřed. Jedná se v první řadě o další krok na cestě, jejíž konec je v nedohlednu. 

Bohužel, úspěšné dosažení cíle této cesty nebude záviset jen na zákonodárném sboru České republiky, ale též na implementaci jednotlivých předpisů příslušnými orgány moci výkonné a soudy, a neméně i na zákonodárné aktivitě orgánů EU. Co tento zákon reálně ve vztahu ke konopí přináší, si demonstrujme alespoň ve stručně shrnutých a mírně zjednodušených bodech, ve srovnání se stávající situací a s důrazem na technické konopí, protože tento segment legální konopné ekonomiky je pro většinu z nás nejlépe přístupný. 

Jak tomu bylo doposud

Předně je tu rozšíření a precizace výčtu, v němž jsou konopí a látky z něj vyjímány z režimu návykových látek. Doposud sem spadalo jen konopí s obsahem do 0,3 % THC (v kvetoucím nebo plodonosném vrchlíku těchto rostlin bez semen a včetně listů) bez vyjasnění, zda lze pod tuto výjimku zahrnovat jen odrůdy konopí schválené pro pěstování v EU v režimu zemědělských rostlin nebo všechny rostliny konopí splňující danou podmínku (kontrolní praxe byla nicméně ve většině případů veskrze tolerantní), a to navíc jen pro účely průmyslové, technické a zahradnické. 

Nutno glosovat, že se s tichou tolerancí kontrolních orgánů časem pod takto vymezené účely vměstnalo více než dost konkrétních způsobů použití. Konopný extrakt a tinktura z tohoto režimu doposud vyňaty nebyly, a aniž bychom se chtěli opakovat, i zde jejich částečná tolerance (a to i v maloobchodní síti) vyplývala jen ze shovívavé praxe kontrolních orgánů. Konkrétně soudy a státní zastupitelství ale v případě vzniku jakýchkoli problémů na tuto shovívavost rády zapomínaly. 

Jedno procento THC

Nově zákon od 1. ledna 2022 dovoluje pěstování technického konopí, které coby legislativní termín (což je samo o sobě novinkou) definuje jako odrůdy konopí schválené pro pěstování v EU nebo odrůdy obsahující nejvýše 1 % THC (byť zákon užívá poněkud kostrbatou formulaci, podle které z nich má být možné „získat konopí s obsahem nejvýše 1 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů“) Ačkoli to není v zákoně přímo uvedeno, je přitom třeba vycházet ze stejného způsobu měření, tj. v příslušně upravených vrchlících rostlin. Účely pěstování a dalšího nakládání jsou určeny jen demonstrativním výčtem coby účely průmyslové, potravinářské, kosmetické, technické a zahradnické. 

Rovněž konopný extrakt a tinktura jsou z režimu návykových látek vyňaty, pokud obsahují nejvýše 1 % THC a splňují „podmínku bezpečnosti podle zákona o obecné bezpečnosti výrobků“. Navíc nesmí být možné z tohoto extraktu nebo tinktury snadno extrahovat THC ve vyšší než takto dovolené koncentraci. Co tyto dvě poslední podmínky fakticky znamenají, respektive jak je bude aplikační praxe vykládat, je prozatím poněkud nejisté. 

Z režimu návykových látek byly vyňaty odrůdy konopí obsahující nejvýše 1 procento THC. Totéž platí pro konopný extrakt a tinkturu. 

Chybějící navazující legislativa

Úprava je to bezpochyby vynikající. Nicméně k tomu, aby bylo jejího potenciálu možno v plně využít, nám prozatím chybí navazující legislativa, zejména ta potravinářská. A to nejen na úrovni právních předpisů České republiky, ale v případě celé řady produktů také v oblasti právní úpravy potravin nového typu, tedy výhradně na úrovni právních předpisů EU. Prozatím platí, že prakticky každá konopná potravina obsahující uměle přidané kanabinoidy vyžaduje zvláštní autorizaci od Evropské komise. 

Pozitivní ale je, že zákon nově obsahuje výslovné dovolení technické konopí dovážet a vyvážet bez zvláštního oprávnění. A také ve vztahu ke kosmetice je situace významně veselejší. Zvláště poté, co bylo CBD explicitně schváleno jakožto součást kosmetických receptur.

Ilu: Lazy Bastard

Jednodušší ohlašovací povinnost

I ohlašovací povinnost se nám u technického konopí o něco zjednodušila, neboť není již nutno notifikovat celní správě množství prodaného nebo jinak převedeného technického konopí a osobu jeho nabyvatele. Formulace ohlašovací povinnosti nás ale stále nechává v nejistotě, zda lze na více než 100 metrech čtverečních pěstovat i jiné konopí než odrůdy konopí schválené pro pěstování v EU v režimu zemědělských rostlin. Jelikož jsou progresivní a doposud neschválené odrůdy prozatím pěstovány zejména indoorově (často takzvanými klonaři) na menší ploše, což souvisí i s dotační politikou, která nezapsané odrůdy prozatím neakceptovala a zřejmě ani neakceptuje, nejspíše nás to alespoň zpočátku trápit nebude. Navíc můžeme čekat, že kontrolní orgány v čele s ministerstvem zemědělství brzy zasype celá lavina dotazů na toto téma a výkladová praxe se tak vyjasní. Pravděpodobně se tak již i děje.

Na vývoz z ráje

Do značné míry zbrusu nová je právní úprava konopí pro léčebné použití. Kromě řady normativních úprav technické povahy (týkajících se například předepisování tohoto konopí a dalších „vysoce návykových látek“ jednotlivým pacientům a souvisejících povinností lékařů a lékárenských zařízení) je jednoznačně pozitivní, že nově bude moci být toto konopí pěstováno souběžně vícero držiteli licence a „povolení k zacházení“ a také že vypěstované konopí budou tito pěstitelé moci vyvážet do zahraničí. Pro zkušené byznysmeny by to mohl být ráj na zemi. S ohledem na značné provozní výdaje vyplývající z vysokých standardů předepsaných pro pěstování takového konopí ale budou zejména menší podnikatelé v tomto odvětví stále po finanční stránce snadno zranitelní. 

Je novela krokem správným? Bezpochyby ano. Je ale třeba neusnout na vavřínech. A nalijeme-li si čistého vína, s ohledem na projevy senátorů STAN při projednávání této poslední novely je nutno dodat, že snadné časy nás rozhodně nečekají. 


Změny v novele zákona o návykových látkách týkající se konopí

  1. Dojde k navýšení limitu obsahu THC v technickém konopí na 1 %. Pěstitelé se tedy nebudou muset obávat kriminalizace v důsledku pěkného počasí a pěstebních podmínek.
  2. Všechny extrakty z konopí, které mají obsah THC do 1 % hmotnosti a které jsou zároveň bezpečné, budou zcela vyňaty z režimu nakládání s návykovými látkami. To znamená, že například mastička vyrobená z konopí a obsahující vyvážené množství kanabinoidů, už nebude návykovou látkou, ačkoli obsahuje THC a ačkoli původní rostlina konopí mohla přesáhnout i 1 % THC. Díky naředění účinných látek během výroby masti vznikne „extrakt“, který nebude návykovou látkou ve smyslu zákona.
  3. Zemědělci pěstující odrůdy technického konopí ze společného evropského katalogu nebudou muset prokazovat obsah THC v rostlinách konopí – pouze předloží certifikát o původu osiva.
  4. Díky finančně i administrativně dostupnějším licencím dostanou i běžní podnikatelé možnost zapojit se do produkce konopí pro léčebné použití. Bude umožněn i export do zahraničí.
  5. Díky umožnění hromadné extrakce konopí pro léčebné použití dojde k zásadnímu rozšíření nabídky lékových forem pro pacienty, kteří se konopím léčí.

 

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!