Aktuální článek
Spotřeba konopí se u mladých Kaliforňanů po legalizaci nezměnila, ukazuje nový výzkum

Spotřeba konopí se u mladých Kaliforňanů po legalizaci nezměnila, ukazuje nový výzkum

  • Původní předpoklady vědců ohledně stoupající míry spotřeby konopí mezi mládeží se zkrátka nenaplnily.

Legální konopí pro všechny dospělé s sebou do Kalifornie přineslo nejednu změnu, včetně vyšší dostupnosti potřebného přírodního léku a vzkvétající konopné turistiky. Přesto však – a to by mohlo zajímat české poslance, kteří v této otázce vytrvale lžou – nebyl od začátku legalizace zaznamenán žádný nárůst v míře užívaní mezi mladými dospělými.

Výzkumníci z Kalifornské Univerzity v San Diegu publikovali v odborném časopise Addictive Behaviours studii, ve které zkoumali spotřebu konopí u skupiny 563 mladých lidí ve věku od 18 do 24 let. Všichni žili před legalizací v Kalifornii a vývoj trendů byl pozorován na základě jejich aktivity v průběhu studie.

Původní předpoklady vědců ohledně stoupající míry spotřeby konopí mezi mládeží se zkrátka nenaplnily.

Výzkum byl iniciován kvůli tomu, aby autoři mohli potvrdit nebo vyvrátit předpoklad zvýšené spotřeby konopí u náctiletých a mladých dospělých. V abstraktu zmiňují, že se jedná o důležitou otázku zejména kvůli chronickým zdravotním rizikům spojeným s užíváním konopí.  Autoři se zároveň obávali, že legalizace povede mezi mládeží i ke zvýšení spotřeby tabákových a nikotinových produktů.

Touto souvislostí se doposud nikdo nezabýval, což byl další důvod, proč se do pozorování výzkumníci pustili. Kromě toho chtěli zjistit, zda se frekvence užívání mladistvých zvýší s legalizací regulovaného trhu pro všechny dospělé.

(Ne)zajímavá zjištění

Původní předpoklady vědců ohledně stoupající míry spotřeby konopí mezi mládeží se nenaplnily. Nesprávně odhadli i spojitost konopí s tabákovými výrobky, o které si mysleli, že bude mnohem patrnější.

„Navzdory našim očekáváním se frekvence užívání konopí po jeho legalizaci nijak zásadně nezměnila a po celé tři roky pozorování byla stabilní,“ konstatují autoři. „U mladších účastníků bílé pleti jsme zaznamenali vyšší počet dní, kdy užívali konopí; tato spojitost byla ovšem v průběhu času konzistentní a s legalizací se nezměnila.“

Dále výzkum odhalil, že frekvence užívání se v průběhu času nezvýšila, a to ani krátce po legalizaci. Aby byli schopní určit vzorce ve vývojových trendech, brali výzkumníci v potaz i demografické údaje jako rasa, věk a pohlaví. Přestože po legalizaci zaznamenali nárůst užívání u žen, u mladých lidí se podobný trend neobjevil.

Výzkum byl iniciován kvůli tomu, aby autoři mohli potvrdit nebo vyvrátit předpoklad zvýšené spotřeby konopí u náctiletých a mladých dospělých.

Celkově studie nepotvrdila, že by po legalizaci žádné došlo ke zvýšení počtu dní, kdy mladiství užívají konopí. U některých demografických skupin, které před legalizací konopí neužívaly, zaznamenali výzkumníci zvyšující se zájem. Konkrétně šlo o dospělé ženy a uživatele elektronických cigaret. Autoři proto upozorňují, že je třeba rozvíjejícím se konopným trendům nadále věnovat pozornost, a přiznávají, že bude nutné provést další výzkumy. Platí však, že žádná zásadní spojitost mezi legalizací a spotřebou konopí u mladých lidí ani spotřebou tabákových výrobků se neprokázala.

Výzkumníci dospěli k následujícímu závěru: „Když jsme porovnali užívání konopí mladistvými před legalizací rekreačního prodeje v Kalifornii a po ní, zjistili jsme, že se frekvence celkově nikterak výrazně neměnila, a to včetně období těsně po legalizaci.“

Byť je spojitost mezi věkem a legalizací konopí třeba nadále zkoumat, souvislost mezi spotřebou konopí a jeho legalizací se opět – jako už asi podvacáté za posledních pár let – neprokázala.

Zdroj: California Hasn’t Seen An Increase In Young Adult Cannabis Use Since Legalization

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!