Aktuální článek
Spotřeba konopí v Evropě: Jak jsou na tom jednotlivé země?

Spotřeba konopí v Evropě: Jak jsou na tom jednotlivé země?

  • Mezi 3. srpnem a 15. zářím 2020 proběhl pod záštitou Evropské komise průzkum, který zjišťoval, v jaké míře užívají obyvatelé EU a Velké Británie konopí. Jaké byly jeho výsledky?

V každém státě bylo dotázáno 1 000 osob starších 14 let, s výjimkou Lucemburska, Malty a Kypru, kde se počet respondentů pohyboval kolem 500. Výzkumníci pokládali následující otázku: „Užil/a jste za poslední rok alespoň jednou produkt obsahující konopí?“ Zhruba osm procent dotazovaných napříč Evropou odpovědělo na otázku kladně.

Výrazné odlišnosti v jednotlivých státech

V jednotlivých zemích se prevalence loňského užívání výrazně lišila. V deseti státech se jednalo o deset či více procent obyvatel. Na první příčce skončilo možná překvapivě Irsko, kde mělo konopí za minulý rok alespoň jednou 17 procent z dotázaných, tedy téměř jeden člověk z pěti. Na druhé straně spektra je například Řecko, kde se jednalo o pouhé 1 procento.

Mezi respondenty ve věku 15 a 24 lety se našlo zhruba 15 procent kladných odpovědí, oproti tomu v kategorii nad 55 let šlo o pouhá 3 procenta.

Česká republika skončila s 11 procenty na pátém místě, což neodpovídá častým proklamacím zastánců prohibice o tom, jakými jsme v konzumaci konopí evropskými premianty.

Konopí v kombinaci s tabákem je v EU až čtyřikrát oblíbenější než alternativní metody jako vaporizéry nebo konopné produkty určené k jídlu. Mezi studenty, nezaměstnanými (v obou případech 14 procent) a lidmi pracujícími na volné noze (12 procent) se konopí těšilo větší oblibě než v ostatních kategoriích (2-8 procent). Spotřeba byla vyšší i mezi muži oproti ženám (9 ku 6 procentům), což odpovídá předchozím zjištěním. Nakonec bylo vyšší procento zaznamenáno u lidí v mladších věkových kategoriích. Mezi 15 a 24 lety se jednalo zhruba o 15 procent, oproti tomu v kategorii nad 55 let o pouhá 3 procenta.

Zdroj: prohibitionpartners.com

Svítá i v Evropě na lepší časy?

Výsledky naznačují, že konopí užíval v libovolné formě alespoň jednou za poslední rok téměř 1 člověk z 10, což celkově odpovídá více než 30 milionům obyvatel, a to navzdory přetrvávající konopné prohibici napříč celým kontinentem. Náznaky blížícího se ukončení prohibice můžeme ale konečně pozorovat například v Nizozemsku nebo Lucembursku, kde by mělo být v blízké budoucnosti konopí v omezeném režimu pro dospělé legalizováno.

Na závěr je však nutné podotknout, že výsledky průzkumu se neshodují s nejnovějšími zjištěními Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost.

Zhruba osm procent dotazovaných napříč Evropou odpovědělo na otázku, zda za posledních 12 měsíců užili konopí, kladně.

Mluvčí Eurobarometru organizaci Prohibition Partners sdělil, že důvodem vyššího procenta uživatelů konopí je s největší pravděpodobností pandemie, během které výzkum probíhal. Podle něj v jejím důsledku užívají lidé ve vyšší míře celou řadu produktů obsahujících konopí, a to po celém světě.

Zdroj: New Data Reveals Cannabis Consumption Rates Across Europe

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!