Aktuální článek
Srovnání pacientů s roztroušenou sklerózou, artritidou a nádorovými onemocněními

Srovnání pacientů s roztroušenou sklerózou, artritidou a nádorovými onemocněními

  • Pacienti užívají konopí především kvůli bolesti a zlepšení spánku.

Přestože moderní medicína má k dnes dispozici poměrně širokou řadu léčiv, které ulevují od projevů roztroušené sklerózy (RS), na nemalé množství pacientů nepůsobí dostatečně, a proto se jich čím dál více uchyluje k alternativním metodám léčby. Výzkum amerických vědců z univerzit ve státech Iowa a Illinois se zabýval užíváním konopí mezi osobami trpícími RS (135 subjektů) a porovnával je se dvěma skupinami pacientů s jinými chorobami – artrózou (582 subjektů) a onkologickými onemocněními (622 osob).

Všem pacientům bylo šedesát a více let a byli součástí Programu konopné léčby amerického státu Illinois. Průzkum probíhal v roce 2019 mezi červnem a zářím. Pro určení statisticky významného rozdílu mezi účinky konopí na psychický stav, kvalitu života a tři faktory chování, o nichž účastníci referovali sami, byla využita metoda logistické regrese. V souvislosti s faktory chování bylo bráno v potaz také užívání opiátů.

Závěry průzkumu ukázaly, že většina pacientů ze všech tří skupin užívala konopí především kvůli bolesti a zlepšení spánku. Ukázalo se, že nemoc není pro úspěšnost konopné léčby určující, jelikož účinky konopí byly u všech účastníků z větší části srovnatelné. Podle výsledků nejvíce prospělo osobám s potížemi spojenými se spánkem či trávením. U těch, kteří jej kombinovali s opiáty, bylo zlepšení stavu hlášeno méně často.

Výsledky této srovnávací studie naznačují, že konopí samo o sobě nepomáhá proti RS, artróze ani rakovině, ale spíše proti společným symptomům těchto chorob. Výzkum také dokazuje, že by mohlo posloužit jako vhodná alternativa za opioidy pro pacienty trpící bolestmi.

Zdroj: Cannabis Use among Older Persons with Arthritis, Cancer and Multiple Sclerosis: Are We Comparing Apples and Oranges?

 

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!