Aktuální článek
Statistiky po legalizaci ukazují, že spotřeba konopí se mezi mládeží nemění

Statistiky po legalizaci ukazují, že spotřeba konopí se mezi mládeží nemění

  • Coloradští státní úředníci zveřejnili na začátku srpna výsledky oficiální zprávy, podle které od ukončení konopné prohibice v roce 2012 nedošlo ke „statisticky významné změně“ míry spotřeby mezi nezletilými.

Největší rozdíly panují ve způsobech užívání. Podle statistik tíhnou náctiletí čím dál více k moderním vape penům (inhalační pera) a pryskyřičným koncentrátům (tzv. dabbing) na úkor „klasického“ kouření. Mimo to ovšem data také ukazují, že legalizace konzumaci konopí mezi žáky druhé stupně základních a středních škol nijak zásadně nezvýšila.

Pravidelné průzkumy

Ve státě Colorado každé dva roky probíhá průzkum zaměřený na zdraví dětí. V rámci něj se v roce 2019 k užití konopí v období třiceti dnů před účastí v anketě přiznalo celkem 20,6 procent středoškoláků a 5,2 procent žáků druhého stupně. Oproti roku 2017 se spotřeba mezi studenty středních škol zvedla o 1,2 procenta, nicméně tyto hodnoty jsou stále nižší než před legalizací v roce 2011, kdy  šlo o 22 procent.

Legalizace již proběhla v několika amerických státech a vše zatím funguje tak, jak má. Oponenti sice stále sýčkují, ale začínají jim docházet argumenty.

U žáků základních škol nedošlo mezi lety 2017 a 2019 k žádným změnám, nicméně počet těch, kteří přišli do kontaktu s rostlinou během třiceti dnů před provedením průzkumu, byl nižší než 6,3 procent v roce 2011.

„Míra spotřeby konopí mezi mladými lidmi se významně nezměnila. Mění se pouze způsoby konzumace,“ zmínili v tiskovém prohlášení zástupci Úřadu pro veřejné zdraví a životní prostředí státu Colorado (CDPHE).

Jeden z úředníků pracujících v odboru Bílého domu zvaného Národní strategie kontroly drog v červenci před zákonodárci také poznamenal, že spotřeba konopí z „neznámých důvodů klesá“ nejen mezi coloradskou mládeží, ale i v jiných státech, kde došlo k uvolnění prohibičních zákonů.  K tomu poznamenal, že je to „dobře“, a to i přestože „nikdo nechápe, proč se tak děje“.

Prohibicionisté zpochybňují vládní data

Organizace bojující proti legalizaci nazvaná Smart Approaches to Marijuana (SAM) má ale na zveřejněné statistiky poněkud jiný názor. Podle nich v roce 2019 naopak došlo mezi nezletilými k dramatickému nárůstu spotřeby. SAM uvádí, že mezi lety 2017 a 2019 se míra užívání konopí mezi osobami mladšími patnácti let zvedla o 15,5 procenta.

Konopný zpravodajský server Marijuana Moment však zástupce SAM upozornil, že jejich závěry byly chybné. Uvedená hodnota totiž ukazovala pouze na to, kolik osob mladších patnácti let se v roce 2019 přiznalo k užití konopí doběhem jednoho měsíce před účastí v průzkumu, a nikoliv jejich celkovou spotřebu.

V pozdějším tiskovém prohlášení SAM zmínilo, že za poslední dva roky se podíl těchto pubescentních uživatelů vyšplhal až na 14,8 procent. Ačkoliv se jedná o v podstatě pravdivý výrok, působí to, jako kdyby se SAM pokoušelo úmyslně vyvolat zdání, že uvedená hodnota ve skutečnosti o 14,8 procent vzrostla. Fakta jsou ale taková, že v roce 2017 se ke konzumaci rostliny v období třiceti dnů před průzkumem přiznalo 13,5 procenta žáků ve věku patnácti let a méně. Stejná hodnota pak v roce 2019 činila 15,5 procenta.

Data ukazují, že legalizace konzumaci konopí mezi žáky druhé stupně základních a středních škol nijak zásadně nezvýšila.

SAM ve zprávě navíc nikde nezmiňuje, že podíl z loňského roku ze statistického hlediska nevykazuje žádný významný nárůst. Coloradský průzkum se touto skutečností poprvé zabýval již v roce 2013, kdy se naměřená hodnota pohybovala okolo 15,4 procent.

„Spotřeba konopí se ve srovnání s rokem 2017 loni zvýšila, tak to zkrátka je,“ uvedl Colton Grace, mluvčí SAM, pro Marijuana Movement, aniž by se zabýval tím, jak to bylo s užíváním rostliny před legalizací. „CDPHE k statistickým informacím přistoupil po svém tak, aby dokázal, že nárůst nebyl nikterak zásadní,“ dodal.

SAM tak nadále tvrdí, že spotřeba „razantně vzrostla“, a to i navzdory tomu, co prohlašují státní instituce.

Zoufalé pokusy

„Ze strany odpůrců konopí se jedná o velmi zoufalý čin. Odmítají si přiznat i ta nejzákladnější fakta, přestože jim je servírujeme na stříbrném podnose,“ poznamenal Erik Altieri, výkonný ředitel americké Národní organizace pro reformu zákonů o konopí (NORML), pro Marijuana Movement. „Legalizace již proběhla v několika amerických státech a vše zatím funguje tak, jak má. Oponenti sice stále sýčkují, ale začínají jim docházet argumenty,“ zmínil.

„Žádné katastrofické scénáře se nenaplnily. Povolení konopí má kladný dopad jak na společnost, tak na hospodářství. Zákaz rostliny se ukázal být neprospěšný. Organizace jako SAM a podobně smýšlející jednotlivci se snaží opírat o fakta a právo, ale to se jim daří pouze tehdy, pokud svědčí v jejich prospěch. V případě, že tomu tak není, tak alespoň své polopravdy zveřejňují na Twitteru,“ dodal.

Spotřeba konopí z „neznámých důvodů klesá“ nejen mezi coloradskou mládeží, ale i v jiných státech, kde došlo k uvolnění prohibičních zákonů.

Paul Armentano, zástupce ředitele NORML, pro Marijuana Movement na adresu SAM uvedl: „Tato organizace je neblaze proslulá tím, jak překrucuje data týkající se nejen reformy zákonů o konopí, ale také užívání rostliny mezi mládeží. SAM udělá cokoli, jen aby získala podklady pro svá smyšlená tvrzení.“ Armentano dále zmínil i o několik případů, kdy toto protikonopné uskupení uzpůsobilo výsledky vědeckých výzkumů tak, aby vyhovovaly jejich potřebám.

Teď to zásadní

Kromě samotné spotřeby mezi náctiletými se zpráva CDPHE zaměřila i na změny ve způsobech užívání konopí. Loňský průzkum ukázal, že přestože se většina středoškoláků (konkrétně 15,3 procent) nejraději oddává kouření rostliny, tak tento podíl oproti minulým letům klesl. V roce 2017 se jednalo o 17,6 procent a v roce 2015 dokonce ještě o procento více. Obliba dabbů naopak vzrostla. Zatímco v roce 2017 činila pouhých 6,9 procent, loni se vyšplhala až na 10,2 procent. V kurzu jsou také inhalační pera, jejichž uživatelská základna se ze čtyř procent v roce 2017 dostala loni až na 6,8 procent.

CDPHE tato zjištění označil za „znepokojivá“, protože podle jejich informací jak dabby, tak vaporizační náplně mnohdy obsahují vysoké množství THC.

„V rámci ochrany veřejného zdraví by se měly podobné trendy mezi mládeží omezit,“ uvedl coloradský úřad.

Situace se nemění

„Dosavadní statistiky se celkově podobají těm z ostatních amerických států. Spotřeba konopí mezi náctiletými je od okamžiku legalizace převážně neměnná,“ zmínil Armentano a dodal: „Stejně tak je ale potřeba si uvědomit, kolik konopných produktů je dnes ve srovnání s minulostí k dostání. Proto se nemůžeme divit, že mladí lidé podobně jako jejich dospělé protějšky zkouší nové a nové způsoby konzumace.

Organizace jako SAM a podobně smýšlející se snaží opírat o fakta a právo, ale to se jim daří pouze tehdy, pokud svědčí v jejich prospěch.

Rozličné metody podávání mohou přímo ovlivnit délku i intenzitu stavu. Z toho důvody bychom měli uživatele bez ohledu na věk vzdělávat o rozdílech mezi konopnými produkty. Licencovaní prodejci by si měli uvědomit, že obzvláště výrobky s vyšším obsahem konopných látek by se k nezletilým vůbec neměly dostat.“

Předchozí studie zaměřené na užívání konopí mezi mládeží přišly v minulých letech s podobnými výsledky, které buď poukázaly na zmírnění spotřeby, nebo nenalezly žádné důkazy svědčící o opaku.

Loňský výzkum, který pracoval s daty z amerického státu Washington, kupříkladu dospěl k tomu, že snížení míry užívání konopí mezi nezletilými pravděpodobně vyplývá z toho, že rostlina po vytvoření regulovaného trhu „ztratila v očích mládeže své kouzlo“.  Jiná studie z roku 2019 se také zabývala poklesem ve spotřebě konopí mezi náctiletými ve státech, kde proběhla legalizace, ale s žádným vysvětlením pro tento fenomén nepřišla.

Zdroj: Colorado Youth Marijuana Use ‘Has Not Significantly Changed’ Since Legalization, State Data Shows

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!