Aktuální článek
Stereotypu „líného huliče“ odzvonilo, podle nové studie cvičí uživatelé konopí častěji než ostatní

Stereotypu „líného huliče“ odzvonilo, podle nové studie cvičí uživatelé konopí častěji než ostatní

  • Stále více starších lidí užívá konopí a navíc se ukazuje, že konopí nevede k poklesu fyzické aktivity, ale dokonce k jejímu nárustu.

Máte pocit, že kvůli konopí se vám nedaří dodržovat cvičební plán? Možná se budete divit. Nová studie zaměřující se na Američany ve starším věku odhalila, že uživatelé konopí během čtyřměsíčního testovacího období cvičili daleko častěji než neuživatelé. Autoři sice zdůrazňují, že jde pouze o předběžné výsledky, nicméně tak přispěli svou troškou do mlýna důkazů, které boří stereotyp „líného huliče“.

„V porovnání se staršími neuživateli měli uživatelé konopí na začátku nižší index tělesné hmotnosti (BMI), v testovacím období cvičili častěji a ke konci častěji provozovali jiné aktivity spojené se cvičením,“ píší autoři výzkumu z Coloradské univerzity v Boulderu.

Jinými slovy, nejenže byli uživatelé konopí starší šedesáti let v lepší kondici než jejich vrstevníci, kteří se konopí vyhýbají, ale zároveň si vedli lépe ve čtyřměsíčním cvičebním programu.

„Výsledky naznačují, že pro starší uživatele konopí je snazší navýšit a dodržovat pravidelnou fyzickou aktivitu, což může být i důsledkem jejich nižší tělesné váhy,“ píší autoři studie z katedry neurovědy a psychologie Coloradské univerzity. „Důkazy přinejmenším naznačují, že konopí starším lidem nikterak nebrání provozovat fyzické aktivity, účastnit se cvičebních kurzů nebo si zlepšovat kondici díky různým fyzickým aktivitám.“

Starší generace možná zjistila, že je konopí lepším řešením na artritidu a jiné bolesti spojené se stárnutím než opioidy a jiná analgetika.

Trend mezi staršími

Podle výzkumníků je nedávná analýza obzvláště důležitá, neboť čím dál tím více starších Američanů začíná užívat konopí, ať už z léčebných či osobních důvodů. „S prevalencí z roku 2013 odhadovanou na 9,1 procenta jsou dospělí starší padesáti let v užívání konopí nejrychleji rostoucí věkovou skupinou,“ píší autoři práce. Nárůst v užívání je ještě prudší u lidí starších 65 let.

Přestože se jedná o několik let staré údaje, trend v růstu užívání konopí mezi staršími lidmi pokračuje. „U většiny věkových skupin jsme na nárůst v užívání nenarazili,“ sdělil v roce 2018 tehdejší demokratický guvernér státu Coloradu John Hickenlooper časopisu Rolling Stone. „Nárůst jsme zaznamenali pouze u starších obyvatel. Starší generace možná zjistila, že je konopí lepším řešením na artritidu a jiné bolesti spojené se stárnutím než opioidy a jiná analgetika.“

Spousta starších Američanů však není schopna dodržovat každodenní doporučenou aktivitu. Právě proto se výzkumníci rozhodli najít odpovědi na to, jak může konopí ovlivňovat pravidelné cvičení. „Vzhledem k nespočtu negativních zdravotních následků spojených s neaktivitou i vzhledem k nespočtu pozitivních přínosů cvičení je třeba porozumět faktorům jako užívání konopí, které by mohly starším lidem v tomto ohledu pomoci,“ píší.

Dospělí starší padesáti let v užívání konopí nejrychleji rostoucí věkovou skupinou.

Zkoumanými subjekty byli Američané ve věku šedesáti a více let. Jednalo se o jedince, které výzkumníci definovali jako „sedavé“, neboť týdně vykonávali méně než 80 minut střední fyzické aktivity. Některým byl předepsán tréninkový program střední fyzické zátěže, zatímco jiní byli zařazeni do programu nízko intenzivního cvičení. 164 účastníků vydrželo alespoň osm týdnů a 153 z nich dokončilo celý šestnáctitýdenní program.

Na začátku, v půlce i na konci změřili výzkumníci index tělesné váhy (BMI) a jiné zdravotní parametry účastníků. Ti svůj přístup ke cvičení zároveň zaznamenávali formou deníku. Tréninkový program všech zúčastněných zahrnoval trénink pod dohledem třikrát týdně ve výzkumném centru, dodávají autoři. „Tím pádem bychom očekávali, že obě skupiny budou cvičit minimálně třikrát týdně.“

Autoři studie bohužel nezjišťovali, zda hlavním důvodem k pozitivnějšímu vztahu ke cvičení bylo větší potěšení z cvičení, rychlejší zotavení nebo zmírnění bolesti.

Výzkumníci přiznávají, že si nejsou úplně jistí, proč je konopí spojeno s nižším BMI nebo proč byli pravidelní uživatelé schopni lépe dodržovat svůj cvičební plán. „Budoucí výzkumy by měly použít metody umožňující cíleně odhalit mechanismy, prostřednictvím kterých konopí ovlivňuje přístup ke cvičení, ať už by šlo o nižší tělesnou hmotnost, větší potěšení ze cvičení, zmírnění bolesti nebo rychlejší zotavení.“ Existující studie podle výzkumníků všem těmto možnostem nasvědčují. Podle výsledků jiného výzkumu z Coloradské univerzity publikovaného v loňském roce zase většina uživatelů tvrdila, že užívání konopí před tréninkem nebo po něm zvyšuje jeho kvalitu a napomáhá zotavení.

Nedostatky studie

Přestože nová studie poukazuje na spojitost mezi konopím a cvičením, nespočet otázek se v ní stále nepodařilo zodpovědět. Výzkumníci se například účastníků neptali, zda užívají konopí před cvičením, během něj, nebo po něm. A samotní autoři přiznávají, že pozorování, například v jakém množství a jak často konopí účastníci užívali, bylo nepřesné a nebylo dostatečně detailní.

„Nezjišťovali jsme, jakým způsobem účastníci konopí užívali (např. kouřením, vaporizací, konzumací konopných produktů určených k jídlu atd.) ani jaký podíl kanabinoidů konopí obsahovalo,“ přiznávají autoři. „Také jsme nezjišťovali, zda by nemohlo být hlavním důvodem k pozitivnějšímu vztahu uživatelů ke cvičení jejich vnímání pozitivních efektů konopí, ať už jde o větší potěšení z cvičení, rychlejší zotavení nebo zmírnění bolesti.“ A nutno podotknout, že se výzkumníci účastníků nedotázali ani ohledně případných negativních vedlejších účinků.

Ale ponechme stranou nedostatky. Výzkumníci tvrdí, že jejich zjištění by měla podnítit další zkoumání spojitostí konopí se cvičením. „Je možné, že ve vztahu k některým typům cvičení může mít konopí ještě pozitivnější konotace. Jde například o cviky, které nejsou motoricky náročné nebo představují nízké riziko zranění,“ píší výzkumníci.

Podle výsledků jiného výzkumu většina uživatelů tvrdila, že užívání konopí před tréninkem nebo po něm zvyšuje jeho kvalitu a napomáhá zotavení.

A pravděpodobně nejoptimističtější z vyhlídek vědců je, že by konopí mohlo pomáhat starším lidem zůstat aktivní. „Přestože jsou naše výsledky jen předběžné, jsme přesvědčeni, že se konopí ukáže být velice důležitým prostředkem fyzické aktivity pro starší. Byť bude nutné provést ještě rozsáhlejší a přesnější výzkum,“ podotýkají autoři výzkumu. Jejich odbornou práci je možné najít na stránce 420 červencového vydání odborného časopisu American Journal of Health Behavior.

Zdroj: ‘Lazy Stoner’ Stereotype Smashed By Study Finding Marijuana Consumers Exercise More

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!