Aktuální článek
Studie dvojčat odhaluje vliv konopí na psychotické epizody

Studie dvojčat odhaluje vliv konopí na psychotické epizody

  • Observační studie v minulosti několikrát poukázaly na spojitost mezi užíváním konopí a zvýšeným rizikem psychóz.

Cílem tohoto výzkumu bylo objasnit, zdali má na jejich vznik konopí opravdu vliv, nebo jestli se jedná o nepříčinnou souvislost. 

Autoři se zaměřili na analýzu údajů od dvou kohort dvojčat, která dokončila opakované prospektivní měření spotřeby konopí (1 544 osob) a příznaků nadměrného užívání konopí (1 458 osob) v období adolescence a dimenzionální měření předpokladů ke vzniku psychóz (osobnostní inventář DSM-5 pro měření psychoticismu) v dospělosti. Dvojčata také poskytla molekulární genetickou informaci, která se použila pro určení polygenního rizika schizofrenie. 

V závěru se píše: „Jak kumulativní míra spotřeby, tak problematické užívání souvisely s vyšším výsledkem při měření psychoticismu v dospělosti. Přesto studie během modelového srovnání dvojčat s vyšší i nižší spotřebou konopí v rámci každého páru nenalezla žádné důkazy o vlivu konopí na psychoticismus. Stejně tak se nepotvrdil ani diferenciální účinek konopí na polygenní riziko schizofrenie.“

Badatelé tak konstatují, že „ačkoli se konopí a jeho nadměrné užívání neustále spojují se zvýšeným rizikem vzniku psychóz, závěry tohoto výzkumu ukazují, že na vině je spíše dědičnost než samotná rostlina. Snahy omezit rozvoj psychotických onemocnění by se tak raději měly zaměřit na jiné terapeutické cíle.“

Zdroj: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!