Aktuální článek
THC mírní pocity ohrožení v jedincích s traumatizující zkušeností

THC mírní pocity ohrožení v jedincích s traumatizující zkušeností

  • Přiklání se výzkumy stále více k závěru, že konopí je možnou léčbou posttraumatické stresové poruchy?

Neopodstatněné pocity strachu a úzkosti patří spolu s poruchami kortikolimbického systému k hlavním symptomům stresových a traumatických psychopatologických onemocnění, mezi které se řadí například posttraumatická stresová porucha (PTSD). V této souvislosti je zajímavé, že nízké dávky THC by měly dle zkušeností pacientů mít nejen anxiolytické účinky, ale měly by také dokázat zabránit reakci mozkové amygdaly na údajnou hrozbu. Nutno podotknout, že vliv THC na kortikolimbickou síť u dospělých jedinců trpících traumatickými psychopatologickými poruchami zatím nebyl předmětem žádných klinických pokusů.

Aby poukázali na tuto mezeru ve vědeckém poznání, rozhodli se vědci z amerického Detroitu vypracovat studii zaměřenou na účinky akutní nízké dávky THC na kortikolimbickou síť v souvislosti s reakcí na hrozbu, a to u tří skupin dospělých subjektů: zdravých osob nepostižených traumatem (25), dále osob postižených traumatem, které PTSD netrpí (27), a v závěru osob postižených traumatem, které PTSD trpí (19).

V závěru se mimo jiné píše: „Během randomizovaného, dvojitě zaslepeného a placebem kontrolovaného experimentu bylo všech 71 účastníků náhodně rozřazeno do skupin, z nichž jedna obdržela THC a druhá placebo. Následně všichni podstoupili pod dohledem magnetické rezonance modelovou situaci reálného ohrožení. U pacientů trpících PTSD se díky THC zmírnila reakce amygdaly na hrozbu. Na druhou stranu se v reakci na ohrožení zvýšila aktivita mPFC, stejně jako došlo k lepšímu propojení mezi mPFC a amygdalou.“

Tyto předběžné výsledky podle autorů ukazují, že „THC dokáže u jedinců trpících PTSD modulovat reakci na hrozbu, což by z něj mohlo časem učinit vhodný prostředek k léčbě stresových a traumatických psychopatologických onemocnění.“

Zdroj: Cannabinoid modulation of corticolimbic activation to threat in trauma-exposed adults: a preliminary study

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!