Aktuální článek
THC v technickém konopí – je na čase zbořit velký mýtus

THC v technickém konopí – je na čase zbořit velký mýtus

  • Technické konopí – jak se vlastně liší od toho „netechnického“? Je možné ho vůbec poznat? Rozhodně ho nepoznáte podle vzhledu a neprozradí ho ani vůně. Poznáte ho, až když si ho zakouříte. Pocítíte-li psychoaktivní účinky, pak se o technické konopí nejedná.

Dle definice obsahuje technické konopí méně než 0,3 procenta THC. Obsah ostatních kanabinoidů nijak omezen není, jejich vysoká koncentrace je naopak velice žádoucí.

V žádném případě se nejedná o rozdíl daný přírodou. Stanovuje ho právní definice, kterou vymyslela vláda.

Ve Spojených státech nesmí celkový obsah THC v rostlině přesáhnou 0,3 procenta. „Celkovým obsahem“ se rozumí „molární koncentrace delta-9-THC a THCA (kyselina tetrahydrokanabinolová)“. V Evropské unii jsou hranicí 0,2 procenta, v České republice 0,3, ale ve Švýcarsku je to 1 procento. Tolerance se ale liší i v rámci Spojených států, například v Oregonu smí mít konopí v praxi až 0,35 procenta THC kvůli případné chybě při testování.

Mylná teorie

V tomto bodě do hry vstupuje mýtus zmiňovaný v nadpisu. Vzhledem k tomu, že bylo v USA konopí dlouhá desetiletí nelegální a na seznamu návykových látek řazeno do nejpřísněji regulované skupiny (tzv. Schedule I), bylo provedeno žalostně málo studií zabývajících se procesem jeho růstu. Lidé vymýšleli různé teorie, které se pokoušely vysvětlit, proč a jak se v konopí vytvoří THC. Úmysl byl sice chvályhodný, avšak teorie založené na neexistujících údajích byly mylné.

THC se tvořilo zároveň s CBD a poměr se po celou dobu pohyboval mezi 27:1 a 30:1. Podobný poměr si udržel i finální konopný extrakt.

Teorie o tom, že CBD se v konopí vytvoří první a až po něm přijde na řadu THC, byla nejuvěřitelnější a získala nejvíce pozornosti. Několik vědců včetně mého přítele Clinta Shocka se jí minulý rok podívalo na zub.

Místo obsahu THC – poměr THC a CBD!

Ve skutečnosti rozhodne o poměru CBD ku THC předem genetika a obě látky se v rostlině posléze vytvářejí najednou. Po dokončení výzkumu dokonce dr. Shock apeloval na americké ministerstvo zemědělství, aby definici technického konopí změnilo. Je přesvědčen, že by místo hranice 0,3 procenta THC měl rozhodovat poměr, který by měl být minimálně 20:1 CBD ku THC. Jinými slovy, bude-li rostlina obsahovat dvacet procent CBD, bude zároveň obsahovat jedno procento THC. Takové množství psychoaktivní látky vás nemá šanci nikterak ovlivnit, zvláště vzhledem k vysokému obsahu CBD, které v těle psychoaktivní účinky THC tlumí.

Poměr CBD ku THC je geneticky přednastaven a během života rostliny se mění jen málo.

Shockova studie ve výzkumném zařízení v Ontariu ve státě Oregon, kterou publikoval 22. listopadu 2019, nese název „Technické konopí a regulace: špetka THC v technickém konopí bohatém na CBD“.

Na začátku práce popisuje, jakým způsobem poškodí nový zákon amerického ministerstva zemědělství rozvíjející se průmysl s technickým konopím bohatým na CBD. Potenciálně nepříznivým dopadům politiky ministerstva zemědělství lze podle něj předejít následovně:

  1. U rostlin s obsahem CBD vyšším než 6 procent bude upravena hranice maximálního obsahu THC tak, že rostliny pěstované kvůli CBD budou moci mít poměr CBD ku THC 20:1 či více, bez ohledu na množství THC.
  2. Pěstitelé budou mít na sklizení úrody od schválení obsahu THC šest týdnů.

Předčasné sklizení k vyššímu poměru těchto dvou látek nijak nepřispělo.

Zde je abstrakt jeho výzkumné práce, následovaný souhrnem výsledných zjištění:

Abstrakt studie dr. Shocka

V roce 2019 jsme v rámci šlechtění za účelem vytvoření či identifikace odrůd přínosných pro pěstitele vypěstovali tisíce geneticky rozdílných rostlin technického konopí bohatého na CBD. Rostliny byly pěstovány v Ontariu ve státě Oregon. Mezi 23. a 29. zářím jsme odebrali vzorky květů 273 unikátních odrůd technického konopí. Veškerá testovaná zárodečná plazma byla navržena tak, aby poskytla CBD. Všech 273 vzorků, včetně pěti kontrolních ze stejného pole, u kterých byl znám obsah kanabinoidů, bylo odesláno na testování do laboratoře. Vzorky byly testovány v laboratořích společnosti Integrity Labs v Olympii ve státě Washington. Za pomoci výsledků jsme poté vyhodnocovali množství CBD, THC a jiných kanabinoidů, které se mohou v technickém konopí objevit. Vzorky květů byly opakovaně odebírány z 28 klonů a předávány Integrity Labs. Údaje jednoho z klonů jsou použity pro demonstraci vývoje trendů celkového množství CBD a THC a zároveň poměru celkového CBD ku celkovému THC.

Výsledná zjištění: souhrn

V žádných z 278 vzorků rostlin nebylo nalezeno delta-9-THC. THC bylo v nízkém množství jako vedlejší látka zaznamenáno ve všech vzorcích květů. Koncentrace THC se zvyšovala spolu s koncentrací CBD. Poměr celkového množství CBD ku celkovému množství THC se pohyboval od 22,4:1 do 32,1:1.

Předčasné sklizení k vyššímu poměru těchto dvou látek nijak nepřispělo. Vzhledem k relativně konzistentnímu poměru CBD ku THC v daném časovém rozmezí není žádný důvod omezovat období pro sklizeň na krátký časový interval bezprostředně po testování potence.

Srovnání studie Clinta Shocka s vlastními testy

Údaje z mé loňské sklizně těm Clintovým vcelku odpovídají:

  1. 9. 2019: THC = nezjistitelné množství, CBD = 1,82 % (první testování)
  2. 10. 2019: THC = 0,15 %, CBD = 4,49 % (testování potence palic před sklizní)
  3. 10. 2019: THC = 0,34 %, CBD = 9,88 % (testování potence před sklizní)
  4. 11. 2019: THC = 0,49 %, CBD = 13,18 % (palice po sklizni)
  5. 11. 2019: THC = 0,23 %, CBD = 6,8 % (biomasa po sklizni, tj. palice + listy)
  6. 2. 2020: THC = 2,52 %, CBD = 59,8 % (konopný extrakt po filtraci a dekarboxylaci)

Místo hranice 0,3 procenta THC měl rozhodovat poměr, který by měl být minimálně 20:1 CBD ku THC.

Z údajů z loňské sklizně je zřetelné, že THC se tvořilo zároveň s CBD a poměr se po celou dobu pohyboval mezi 27:1 a 30:1. Podobný poměr si udržel i finální konopný extrakt. Je tedy jasné, že se látky nevytvářejí postupně, ale současně. Údaje kromě toho ukazují, že poměr CBD ku THC je geneticky přednastaven a během života rostliny se mění jen málo. Naneštěstí už několik pisálků stihlo publikovat texty, ve kterých o mýtu mluví jako o skutečnosti. Přestože měli mnohokrát fakta doslova před očima, odmítají držet krok s dobou a přizpůsobit se nejnovějším poznatkům.

Veškeré technické konopí obsahuje nízké množství THC, což je dané jak definicí, tak genetikou – tedy politikou i vědou. Šlechtitelé dělají, co mohou, aby byl poměr co možná nejvyšší. Většinou se pohybuje mezi 25:1 a 40:1. Někteří tvrdí, že dosáhnou poměru vyššího než 50:1, než však uvidím věrohodná data, přistupuji k jejich výrokům skepticky.

Koncentrace THC se zvyšovala spolu s koncentrací CBD.

CBG – jiné možnosti

Žhavou novinkou průmyslu je konopí bohaté na CBG. Takové rostliny dosahují ještě mnohém vyššího poměru než rostliny pěstované pro CBD, a sice 80:1 CBG ku THC. S vyšším podílem je pro pěstitele snazší zůstat v mezích zákona a zároveň dosáhnout dostatečného množství CBG, aby se jim pěstování vyplatilo.

Zdroj: Thc In Hemp Time To Dispel a Huge Myth

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!