Aktuální článek
Tip na knihu: Bez podmínek

Tip na knihu: Bez podmínek

  • Aneb Metody psychosociální podpory pro lidi užívající drogy.

Jaká cesta podle odborníků skutečně vede ke zotavení z drogové závislosti?

Brno, Masarykova univerzita 2020, 1. vydání

Cena: 342 Kč

Pavel Nepustil, Markéta Geregová (ed.)

Nová publikace s celým názvem Bez podmínek: Metody psychosociální podpory pro lidi užívající drogy je určena jak odborníkům a studentům psychosociálních oborů, tak všem zájemcům o problematiku drog a závislostí z řad široké veřejnosti. Celkem patnáct autorů, převážně sociálních pracovníků s bohatou praxí v oboru, představuje čtenářům své zkušenosti a moderní metody přístupu k lidem, kteří mají problémy s užíváním legálních i zakázaných substancí. Hlavní myšlenkou prolínající se celou publikací je odmítnutí starého, na represích založeného diskurzu a přijetí nového přístupu, jenž na první místo v této oblasti staví dodržování lidských práv všech uživatelů drog. Autoři podporují „anti-opresivní“ praxi například tím, že odmítají užívat termíny jako narkoman a toxikoman, a svým klientům nabízejí v první řadě vyslechnutí, pochopení a podporu. Celá publikace je rozdělena do tří tematických celků – první část je teoreticko-filozofická, ve druhé jsou představeny konkrétní metody psychosociální podpory a ve třetí se autoři věnují zvláštním skupinám lidí, kteří vyžadují specifický přístup. Kniha není určena široké veřejnosti, ale zcela jistě bude vítaným a potřebným přírůstkem do knihovny všech, kdo mají zájem o problematiku drog a závislostí.

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!