Aktuální článek
Traumatizovaným veteránům prospívá dostupnost konopí

Traumatizovaným veteránům prospívá dostupnost konopí

  • Konopí může pomoci ke snižování spotřeby opioidů a benzodiazepinů u veteránů trpících chronickými tělesnými i duševními problémy.

Ve Spojených státech žijí miliony veteránů nad 60 let, kteří v důsledku válečných zranění trpí řadou zdravotních problémů – nejčastěji chronickou bolestí a psychiatrickými poruchami. V rámci studie výzkumného týmu ze dvou univerzit bylo srovnáváno užívání konopí, opiátů na předpis a benzodiazepinů mezi staršími veterány i jejich civilními protějšky. Autoři předpokládali, že veteráni budou vzhledem k povaze svých potíží užívat ve větší míře opiáty a benzodiazepiny.

Součástí výzkumu byly osoby starší šedesáti let zapsané v Illinoiském programu pro uživatele léčebného konopí. Za pomoci logistické regrese se určovaly biopsychosociální faktory užívání konopí, opiátů a benzodiazepinů mezi veterány (514 osob, z toho 90,2 % byli muži) a civilními pacienty (2 758 osob, z toho 41,1 % muži).

V abstraktu výzkumu, jehož závěry byly zveřejněny v druhé polovině dubna v odborném periodiku The American Journal of Drug and Alcohol Abuse, se dočteme následující: „Obě skupiny uváděly podobnou míru bolesti, kvality života, sociálního uspokojení a kvality spánku. Veteráni v porovnání s civilními pacienty užívali konopí spíše kvůli duševním než tělesným potížím. Kromě toho u nich byla menší pravděpodobnost, že sáhnou k opioidům a benzodiazepinům, než u druhé sledované skupiny. Veteráni si taktéž chválili pozitivní vliv konopí na bolest i další zdravotní obtíže a celkové zlepšení spánku a kvality života.“

Autoři proto v závěru konstatují, že výsledky výzkumu přinášejí potřebná data pro lékaře a zákonodárce, kteří v současnosti zvažují konopí jako možný prostředek ke snižování spotřeby opioidů a benzodiazepinů u starších veteránů trpících chronickými tělesnými i duševními problémy.

Zdroj: Biopsychosocial factors and health outcomes associated with cannabis, opioids and benzodiazepines use among older veterans

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!