Aktuální článek
Užívání konopí nemá negativní vliv na sexuální funkce u mužů

Užívání konopí nemá negativní vliv na sexuální funkce u mužů

  • Cílem této studie bylo vyhodnotit spojitost mezi užíváním konopí a reproduktivní a sexuální funkcí u pacientů z fakultní andrologické kliniky.

Ačkoli konopí ve světě užívá čím dál více lidí, jeho účinky na jednotlivé sexuální funkce u mužů zůstávají z větší části neprozkoumány. Cílem této retrospektivní kohortové studie bylo vyhodnotit spojitost mezi užíváním konopí a reproduktivní a sexuální funkcí u početného vzorku pacientů z fakultní andrologické kliniky.

Do výzkumu byli zahrnuti kanadští pacienti z let 2008 až 2017. Vstupní dotazníky se zaměřovaly na základní demografické informace a zároveň i na data o užívání konopí a parametry sexuálních funkcí. Subjekty byly rozděleny na uživatele a neuživatele a následně byly porovnávány s využitím deskriptivní statistiky a chí-kvadrátových testů. Při hledání spojitostí se využila regresní analýza.

Studie se zaměřila na celkem 7 809 mužů, z nichž 993 (12,7 %) byli uživatelé a 6 816 (87,3 %) neuživatelé. U uživatelů bylo dokonce naměřeno vyšší skóre klasifikace kvality erekce SHIM a zvýšené průměrné množství testosteronu v krvi. Zároveň ovšem v poměru vykazovali více pozitivních výsledků při testu nedostatku androgenů u stárnoucích mužů ADAM (52 % uživatelů proti 46 % uživatelů). Uživatelé dále ve srovnání uváděli vyšší frekvenci sexuálních styků (8,8krát za měsíc oproti 7,8krát za měsíc u neuživatelů). Mnohorozměrná analýza ukázala, že konopí nemělo nepříznivý vliv ani na skóre SHIM, ani na obsah testosteronu v krvi, ale pouze na výsledky testu ADAM.

V závěru se proto dočteme, že „v případě této kohorty nemělo užívání konopí u mužů žádné klinicky významné negativní dopady na parametry sexuální funkce.“

Zdroj: The impact of cannabis use on male sexual function: A 10-year, single-center experience

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!